Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Személypénztáros Tagozat: a személypénztárosi munkakör-család MMK-besorolásának felülvizsgálata, korrekciója szükséges!


A VDSzSz Szolidaritás Személypénztáros Tagozata szerint ugyanis a pénztárosok között gyakoriak a több tízezer forintos különbségek az alapbérekben az eltérő MMK-ba sorolás miatt.

Személypénztáros Tagozat: a személypénztárosi munkakör-család MMK-besorolásának felülvizsgálata, korrekciója szükséges!

A Volán integrációját követően a tervezett jegy- és tarifarendszer kialakítása elengedhetetlenné teszi a módosítást, ezért a Személypénztáros Tagozat kérésére a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezi a munkáltatónál a pénztáros munkakör-családba tartozó munkakörök besorolásának felülvizsgálatát. 

A Tagozat álláspontja szerint megállapítható, hogy a TSZVI-k területén eltérő feladatokat végeznek a pénztárosok, ezt azonban az MMK-besorolásuk nem tükrözi. A VDSzSz Szolidaritás Személypénztáros Tagozatának álláspontja szerint a MÁV-START Zrt-nél a pénztárosi munkakörök besorolásának felülvizsgálata is rámutat majd az alábbi ellentmondásokra. Ezek a magasabb MMK-ba való besorolással kezelhetőek, így megszűnnének az alapbérek közti gyakran több tízezer forintos különbségek.

Az automaták forgalomba helyezését követően számos olyan új napi tevékenység, munkafolyamat jelent meg (pl. automatából helytelen menetjegy visszaváltása), amelyek igazolják, hogy továbbra is szükség van hosszútávon a pénztárosok munkájára, illetve az utazóközönség nagy része még mindig igényli a pénztárosok személyes közreműködését a menetjegyváltás és a tájékoztatás során.

A VDSzSz Szolidaritás Személypénztárosi Tagozata az alábbi problémák mielőbbi kezelése érdekében munkabizottság létrehozását javasolta a munkáltató és szakszervezetünk képviselőinek részvételével, ami felülvizsgálja és korrigálja a pénztáros munkakörök besorolását. 

Sajnos, a munkáltató az alábbiak ellenére sem vizsgálta felül, korrigálta mindeddig a pénztárosi munkaköri család MMK-besorolását, ami a Tagozat szerint már időszerűbb lenne, mint valaha:

 • Az elmúlt 10-15 év során a pénztárosi munkaköri család átalakult, az új kihívásokhoz, piaci követelményekhez igazodva nagymértékben megváltoztak és megnövekedtek a feladatok;
 • összetettebb munkafolyamatok nagyobb leterheltséggel járnak;
 • kibővült a képzési követelményrendszer, szélesebb körű ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy a pénztárosok a MÁV-Start által elvárt gondossággal elláthassák feladataikat;
 • az évek során egyre több személypénztáros ment nyugdíjba, vagy hagyta el az alacsony bérezés miatt a MÁV-Startot, ezért egyre kevesebb a pénztáros.

1. Belföldi személypénztáros (jelenleg: 9 MMK)

A JÉ bevezetésével az esetek többségében minden pénztáros számadó és jegypénztáros lett, így fordulhat az elő, hogy két egymás mellett dolgozó pénztáros alapbére akár több tízezer forinttal is eltér - azonos szolgálati idő, azonos munkavégzés, azonos képzettség mellett. Ennek felülvizsgálatát és azonos besorolást szorgalmaz a Tagozat az azonos munkát végző kollégák részére.

2. Utánfizetési pénztárosi feladatokat ellátó belföldi személypénztárosok

Személypénztárosi tevékenységük mellett látják el az utánfizetési pénztárosi feladatokat, ugyanakkor egyes területeken a 9., máshol a 10., megint máshol a 11. MMK-ba sorolták be őket. Az országban az Igazgatóságok között aszerint is eltérés van, hogy a pénztárosok részesülnek-e bérkiegészítésben. 

3. Utánfizetési pénztáros, jelenleg 9 MMK

Ma már számadó- és jegypénztárosként látják el utánfizetési pénztárosi feladatokat. Az elmúlt években több helyen a megszűnt a 10. MMK-ba tartozó számadó pénztáros munkakör, a feladatokat nagyrészt a számadó- és jegypénztárosok - korábbi utánfizetési pénztárosok - vették át. Ez az a munkakör, ahol a JÉ bevezetésével területtől függően több munkakör - például a számadó pénztáros - feladatait vették át, miközben semmilyen kompenzációt nem kaptak.

Az utánfizetési pénztárban dolgozó számadó- és jegypénztárosok a jegyvizsgálók le- és feljelentkezési, leszámoltatási feladatai és az ezekkel kapcsolatos tevékenységeken túl - TSZVI-től függően - továbbiakat is el kell látniuk:

 • talált tárgy kezelés;
 • utasleadási lapok kezelése, bevont igazolványok postázása, iktatása;
 • JBI és TSZVI részére egyéb kiadás és egyéb bevétel kifizetése, rögzítése, feldolgozása, postázása;
 • a telepállomáson dolgozó személypénztárosok bezsákolt bevételének átvétele és beszállítás elvégzése a Criterion által;
 • a személypénztárosok váltópénzzel történő ellátása;
 • a váltópénz megrendelése, rögzítése, szortírozása;
 • testkamerákkal összefüggő feladatok elvégzése;
 • az automatákból kiszedett sérült bankjegyek átvétele, rögzítése, beszállítása.

A munkakör összetettségét nem tükrözi az MMK besorolás, ezáltal a bérezés sem.

4. Nemzetközi személypénztáros (jelenleg: 10 MMK)

 •  talált tárgyak kezelése
 • egyéb bevétel, egyéb kiadás rendezése néhány TSZVI területén
 • utasleadási lapok és bevont igazolványok kezelése