Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szerinted helyesen járt el a jegyvizsgáló? Te mit tennél ilyen esetben?


Egy állomáson az imént állt meg a személyvonat. Két, kísérő nélküli tini utazik rajta, úticéljuk egy megállóval arrébb van (az előző állomáson szálltak fel a vonatra). Megváltották a diákjegyüket, náluk is van, ugyanakkor fizetőeszközzel, diákigazolvánnyal, illetve bármiféle személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal nem rendelkeznek. A jegyvizsgáló rendőrt hív, akik az állomásra érkezve megállapítják, hogy mindkét tini 13 éves. Ők ezt követően ugyanazzal a vonattal folytatják utazásukat a következő megállóig, ahova eredetileg is menni akartak. Helyesen járt el a képzeletbeli jegyvizsgáló? Te mit tennél ilyen esetben?

Szerinted helyesen járt el a jegyvizsgáló? Te mit tennél ilyen esetben?

Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - idézünk pár fogódzót a MÁV-Start Zrt. Üzletszabályzatából, ami a fejtörő során hasznos lehet:

6.3.11. Ha az utas által felmutatott menetjegyért fizetett összeg nem fedezi az utas által igénybe vett szolgáltatás Vasúti menetdíjtáblázatokban a menetjegy váltása időpontjában meghirdetett árát, az utas menetjegye elégtelen.
Elégtelen az a menetjegy:
a) amelyet az utas a menetjegyen feltüntetettnél drágább menetdíjú vonaton vagy magasabb kocsiosztályban használ fel,
b) amely rövidebb viszonylaton érvényes, mint amilyen viszonylatban az utas utazik,
c) amely felmutatásakor az utas a kedvezményes árú menetjegy használatára való jogosultságát nem tudja bizonyítani,
d) amelyhez az előírt felárat nem fizették meg.

Illetve:

6.3.8. Az az utas, aki a menetdíj, felár, menetdíj-különbözet és a pótdíj megfizetését megtagadja, bármely olyan vasútállomáson vagy megállóhelyen kizárható az utazásból, ahol a vonat közlekedésének időszakában szolgálat van. A vasúti társaságot abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. Ha az utas a személyszállításból a II. fejezet 2.3. pontjában felsorolt valamely rendellenes magatartás neki felróható okból történő tanúsítása miatt kerül kizárásra, akkor nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat.
6.3.9. A vasúti társaság a menetdíj, menetdíj-különbözet és a pótdíj megfizetésének megtagadása esetén sem szállítja le a vonatról:
a) az egyedül utazó 18 évesnél fiatalabb gyermeket,
b) a 10 évesnél fiatalabb gyermeket és a kísérőjét,
c) a fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű személyt, és kísérőjét,
d) az olyan személyt (és a vele együtt utazó egy személyt), akinek állapota vagy betegsége miatt az utazásból kizárása életét, testi épségét veszélyeztetné,
e) a terhes nőt.

Az említett II. fejezet 2.3. pont:

2.3. A vasúti társaság a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas:
a) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a vasúti kocsinak vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti (ide értve a tiltott helyen történő dohányzást is),
c) érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik és menetjegyet az ellenőrzéskor sem vált,
d) menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – ellenőrzésre alkalmas módon nem mutatja fel és kérésre nem adja át,
e) ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
f) a vasúti kocsiba kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz be,
g) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja.

Valamint ez:

6.3.15. Az az utas, aki:
a) azt a tényt, hogy egyáltalán nincs, vagy nincs érvényes, elégséges menetjegye, legkésőbb az első jegyvizsgálatkor a jegyvizsgálónak nem jelenti be, vagy a menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat során bejelenti, de pótdíjmentes menetjegy-vásárlásra nem jogosult,
b) olyan menetjeggyel vagy kedvezményre jogosító igazolvánnyal kísérli meg az utazást, melynek szövegét jogosultatlanul megváltoztatták,
c) érvényes menetjegyét a jegyvizsgáló kérésére nem adja át,
d) az utazási kedvezményt jogosultatlanul veszi igénybe vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
e) a KN (kalauz (jegyvizsgáló) nélküli) jelzésű kocsiba vagy vonaton menetjegy nélkül, érvénytelen vagy elégtelen menetjeggyel utazik,
f) a KN (kalauz (jegyvizsgáló) nélküli) jelzésű kocsiba vagy vonatra a személykocsiban szállítható élő állatot, kerékpárt előzetes díjfizetés nélkül visz fel,
g) kézipoggyász és/vagy élő állat szállítására vonatkozó szabályokat megszegi,
az esedékes menetdíjon, viteldíjon, menetdíj-különbözeten felül a Vasúti menetdíjtáblázatokban meghirdetett pótdíjat is köteles megfizetni.
Az Utasleadási lap kiállítása a feljelentést nem zárja ki.

Meg még ez is:

6.3.19. Ha az utas a vonaton megállapított menetdíjat és pótdíjat nem fizeti meg, vagy a menetjegy érvényességéről, elégségességéről a vasúti társaság képviselője és az utas között vita van, a vasúti társaság az utas és utazásának adatairól, valamint az utas által fizetendő összegről a személyazonosításra, valamint lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján jegyzőkönyvet (Utasleadási lapot) állít ki. (...)

Te mit tennél? Válaszodat küldd el a rejtveny@vdszsz.hu címre.