Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Egyes kocsi fuvarozás: több ezer munkahely menekült meg július 16-án!


Megjelent ugyanis a Magyar Közlöny 172. számában az egyes kocsi támogatásáról szóló kormányrendelet 1414/2020 számon! Ennek érdekében a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ közösen kongatta a vészharangot.

A kormányrendelet teljes szövege:

"A Kormány 1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozata
a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről

A Kormány

 1. a környezet védelmét szem előtt tartva egyetért a hazai kis- és középvállalkozások, illetve a stratégiai jelentőségű nagyvállalatok nemzetközi kereskedelmi vérkeringésbe való kapcsolódásának céljából, a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos vasúti egyes kocsi forgalom fenntartása és revitalizációja érdekében célzott állami támogatási rendszer létrehozásával;
 2. az 1. pont végrehajtása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a vasúti egyes kocsi forgalom fenntartása és revitalizációja érdekében
  a) dolgozzon ki támogatási programot a 2021–2025. évekre, amely vissza nem térítendő forrás biztosítását teszi lehetővé,
  b) a támogatási program finanszírozhatósága érdekében, az elfogadási-engedély megszerzése céljából nyújtsa be azt az Európai Bizottsághoz,
  c) a támogatási program lebonyolítását végző szervezetet jelölje ki,
  d) a támogatási program finanszírozhatóságára benyújtott Európai Bizottsági elfogadási-engedély kérelem eredményéről készítsen tájékoztatást a Kormány részére,
  e) kössön támogatási szerződést az érintett vasúti társaságokkal,
  f) a vasúti egyes kocsi forgalom teljesítményméréséhez és elszámolásához szükséges vasúti pályahálózatműködtetői és vasúti pályakapacitás-elosztó szervezetek informatikai rendszereinek fejlesztését hajtassa végre;
  Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
  Határidő: folyamatos
 3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási program megvalósítása érdekében, az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén gondoskodjanak a 2021. évben legfeljebb 3 842 000 000 forint összegű forrás 50-50% arányban való biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet vasúti teherfuvarozás támogatási rendszerét szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára;
  Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
  pénzügyminiszter
  Határidő: 2021. március 1.
 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási program megvalósíthatósága érdekében, az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén gondoskodjanak a 2022–2025. közötti időszakban évente legfeljebb 6 407 000 000 forint összegű forrás 50-50% arányban való biztosításáról az adott évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet vasúti teherfuvarozás támogatási rendszerét szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára;
  Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
  Határidő: a 2022–2025. évi központi költségvetések tervezése során
 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. és 4. pont szerinti forrásbiztosítási feladat az Európai Bizottság elfogadási-engedélyének rendelkezésre állása esetén az Energia- és Klímapolitikai Modernizációs Rendszer forrásainak felhasználásával történjen meg;
  Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
  Határidő: folyamatos
 6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a folyamatosan növekvő fuvarozási volumen hatékony kezelése érdekében
  a) vizsgálja meg a daruzható félpótkocsik beszerzése ösztönzésének lehetőségeit,
  b) vizsgálja meg az összekötő és csatlakozó vágányok korszerűsítésének finanszírozási lehetőségeit.
  Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
  Határidő: 2021. június 4."

És hogy mindez pontosan mit is jelent? 2020. februárjában a VDSzSz Szolidaritás a VSZ-szel közösen megkongatta a vészharangot. A közös közleményben azt írtuk, hogy feladni kényszerülhet egyik legfontosabb tevékenységét a legnagyobb magyar vasúti árufuvarozó cég, a Rail Cargo Hungaria Zrt., és ezzel több ezer ember munkahelye is veszélybe kerül, amennyiben a kormány nem teljesíti a tavaly kötött stratégiai megállapodásban vállalt támogatást. Az RCH esetleges kivonulása az „egyes kocsi” fuvarozásból, közvetve a teljes hazai vasút működésére is veszélyt jelent. 

A februári közlemény kitért arra, hogy a kormány ígérete ellenére addig egyetlen fillért sem fordított a hazai vasúti árufuvarozás egyik legfontosabb alaptevékenységének, az úgynevezett egyes kocsi forgalomnak – amelyet a számtalan vasúttársaság közül egyedül az RCH végez – a megmentésére. A teheráruk állomásonkénti összegyűjtését – ezt nevezi a szakma egyes kocsi forgalomnak – mintegy közszolgáltatási feladatként végzi megalakítása óta az RCH. A tevékenység magas költsége és az ezzel szemben álló alacsony fedezet – a tavaly aláírt RCG-Magyar Állam stratégiai megállapodásban foglalt támogatás nélkül – több milliárd forintos veszteséget okoz a társaságnak – olvasható a Vasutasok Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás 2020. februári közös közleményében.

Mindez azért fontos, mert amennyiben az RCH nem végzi ezt a hazai kis- és középvállalkozások működéséhez is fontos tevékenységét, az ágazatban akár kétezer vasutas – az RCH munkavállalóin kívül mozdonyvezetők, tolatásvezetők, kocsirendezők, járműkarbantartók, stb. – válhat munkanélkülivé.

Ráadásul ez a teljes hazai vasúti közlekedésre kedvezőtlen hatással lenne. 
Az egyes kocsi forgalom felszámolásával drasztikusan megnőhet a közúti forgalom – miként ez történt a Ro-La vonatok megszűntetése nyomán is –, évente 400 ezer teherautó zúdulhat az utakra, amely elképzelhetetlenül nagy terhet jelentene a hazai úthálózatra és a környezetre is. 

A két szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek a veszteséges, valójában közszolgáltatási szegmensnek a fenntartása támogatások nélkül a bérezés terén is behozhatatlan hátrányba hozná a céget.