Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Augusztusban jön a II. negyedéves elővárosi pótlék, a kifizetés módját továbbra sem támogatjuk!


Egyoldalú munkáltatói intézkedés keretében Kerékgyártó József, a MÁV-Start vezérigazgatója Budapest elővárosi közlekedésében II. negyedéves elővárosi pótlék kifizetéséről rendelkezett.  A VDSzSz Szolidaritás a budapesti elővárosi pótlék indokoltságával egyetért, de továbbra sem támogatjuk a kifizetés módját! 

Elővárosi pótlékra az a belföldi és nemzetközi jegyvizsgáló és vezető jegyvizsgáló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló jogosult, aki elővárosi vonatot továbbít. Elővárosi vonatnak számít a hivatalos menetrendben "E"-jelöléssel rendelkező vonat, továbbá a MÁV-Start Technológiatervezés által meghatározott olyan vonatok, amelyek az elővárosi vonalrészeken az "E"-jelölésű vonatok szerinti megállási renddel közlekednek.

A munkáltató a jogosultság megállapításánál csak az elővárosi vonalrészen történő vonattovábbítást veszi figyelembe, és csak az ezen a részen szolgálatot teljesítő személyzet jogosult a kifizetésre. A bérpótlék mértéke 500 Ft/"E"-vonat, az eIszámolási alapja:

a 2020. második negyedévében (április 1. és június 30. között) a ténylegesen "E"-vonaton teljesített szolgálatok darabszáma x pótlék összege (500 Ft)

A bérpótlék kifizetésére a júliusi munkabérrel egyidejűleg, 2020. augusztusban kerül sor.

Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás a budapesti elővárosi pótlék indokoltságával egyetért, de továbbra sem támogatjuk a kifizetés módját! Álláspontunk szerint a munkáltató által egyoldalúan meghatározott díjazási elvek szerinti végrehajtás – a tavalyi évvégi kifizetésekhez hasonlóan – azt eredményezi majd, hogy a munkakörcsaládon belül feszültség keletkezik a munkavállalók között, és általános lesz az elégedetlenség a kollégák nagy része által igazságtalannak tekintett elosztási mód miatt.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke Kerékgyártó Józsefet, a MÁV-Start vezérigazgatóját szakszervezetünk álláspontjáról tájékoztatta a jegyvizsgálói munkakörökben az év első negyedévére kifizetni kívánt budapesti elővárosi pótlékkal kapcsolatban.

Amint azt a korábbi egyeztetéseken is világossá tettük, a VDSzSz Szolidaritás az elővárosi vonatforgalomban részt vevő kollégák részére fizetendő pótlék indokoltságával egyetért, de a jogosultsági feltételeknek, az e célra fordítandó összeg elosztásának a  11630/2020/START iktatószámon megküldött tájékoztatóban rögzített módját nem támogatja.