Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kőbánya-Kispest utazói tartózkodójában jó ideje nem takarítottak, ismét intézkedést kértünk!


Lóczi Csaba TSZV-igazgatóhoz Kőbánya-Kispest utazói tartózkodójának takarítása - pontosabban: nem takarítása - miatt fordult ismét Bernát Beatrix, a VDSzSz Szolidaritás budapesti területi vezető ügyvivője.

Május 25-én írásban már kértük az igazgató segítségét és intézkedését a tartózkodóban tapasztalt piszok, illetve a takarítás megkezdése érdekében. 

Az igazgató június 24-i kelt válaszában biztosította tisztségviselőnket arról, hogy „a takarítás napi szintű elvégzését a Varjas Károly létesítmény felelőstől Nyugati Telephely megrendelte”. Akkor valóban elvégezték a tartózkodó takarítását, amelyeket fotókon is megörökítettek. 

Ezt követően azonban ismét rendszeresen panaszkodtak utazó kollégáink arra, hogy a számukra kijelölt helyiség takarítását nem végzik el, erről július 8-án meg is győződtünk: továbbra is kosz és szemét fogadja az oda betérőket. A helyszínen tapasztalt lehangoló látványról mellékeltük a fényképeket, ezeken jól látható, hogy a padozat piszkos, a szemetes ki tudja, mióta nincs ürítve. A tisztaságnak sajnos már nyoma sincs, és feltehetően ez nem egy-két napos elhanyagoltságot mutat, hanem bizony itt jó ideje nem történt takarítás. 

Arról nem is beszélve, hogy az itt kiadott munkaközi szünetek milyen étkezési feltételeket biztosítanak a kollégáink számára... A hulladékgyűjtő nincs „rendszeresen” ürítve, a szemét ott büdösödik benne - mellette és felette. Ez már önmagában nem csupán esztétikai probléma, hanem a nyári melegben a „szagosodáson” kívül más gondot is okozhat. A padozat koszos, felmosása jó ideje nem történt meg. Akiben felmerül, hogy betérne oda, az inkább kifordul onnan, és a peronon vagy a vonaton fogyasztja el az ételt. 

A munkáltató képviselője első megkeresésünkre adott válaszában arról tájékoztatott minket, hogy a falon kívüli csatorna szigetelésének lehetőségét megvizsgálják az ingatlan üzemeltetőjének a bevonásával. Bernát Beatrix rákérdezett az igazgatónál az ezzel kapcsolatos fejleményekre is, mivel továbbra is nagyon zavaró körülmény, hogy az emeletről leömlő csatorna a falon kívül vezet és rendkívül zavaró közjáték étkezés közben, amikor az emeleten a wc-t használják.  

Álláspontunk szerint a vírusveszély miatt továbbra is kiemelten fontos a tartózkodók folyamatos takarítása és fertőtlenítése!

Ahogyan azt már a budapesti területi vezető ügyvivő korábbi megkeresésében is írta, semmi csodálnivaló nincs abban, hogy ezt a szolgálati helyiséget ebben az állapotában méltatlannak tartják a kollégáink az ott tartózkodásra és étkezésre. Inkább a két vonat indulása közötti időt a szerelvényen vagy a peronon töltik. Azonban a Kollektív Szerződés 45.§ (2.) pontja alapján nem adható ki a munkaközi szünet vonaton, mivel ott a munkaközi szünet letöltésének a feltételei nem biztosítottak. Bernát Beatrix ismételten kérte az igazgatót a személyzetfordulók felülvizsgálatára, illetve, hogy találjanak lehetőséget arra, hogy a munkaközi szüneteket más helyen jelöljék ki, vagy biztosítsanak közelebbi, kulturált és tiszta körülményekkel rendelkező, a vasutas kollégáinkhoz méltó, a nyugodt étkezésre alkalmas tartózkodási helyet!