Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megállapodás született az Utasellátó Igazgatóság új KSZ Helyi Függelékéről


Július 2-án minden érintett fél aláírta a MÁV-Start Utasellátó Igazgatóság új Kollektív Szerződés Helyi Függelékét.

Az aláíró felek egyetértettek abban, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállalók közös érdeke a pandémiás helyzet miatti leállás után az Utasellátó működésének helyreállítása, sőt, a szolgáltatási paletta, a nyújtott szolgáltatások körének lehetőség szerinti bővítése. 

Az ehhez szükséges jogi keretek megteremtése érdekében folytatott tárgyalássorozat zárul le július 2-án a Helyi Függelék aláírásával, ami a korábbi Utasellátó Helyi Függelékhez képest sok tekintetben javította az Utasellátónál dolgozó tagtársaink foglalkoztatási feltételeit és juttatásait. Így például:

 • a járatonként megállapított külföldi kiküldetési napidíj összege egy járat esetében változatlan maradt, az összes többi járat esetében viszont megemelkedett, és 70 EUR összegben egységes lett. (A zürichi járat napidíja korábban 80 EUR volt, ami az új helyi függelék szerint sem csökken, és egészen addig kivételként eltér az egységes 70 EUR összegtől, amíg a járaton való munkavégzéshez szükséges vizsgákkal nem rendelkező utaskísérői létszám radikálisan nem emelkedik. Szakszervezetünk már július 2-án jelezte a munkáltató képviselője felé, hogy ezt a szabályozást csupán azért fogadta el, hogy a HF hatályba léphessen, de ezt pusztán egy elméleti lehetőségnek tekinti, hiszen evidenciaként kezeljük, hogy a napidíj mértéke a későbbiekben sem csökkenhet);
 • emellett a német nyelvterületen közlekedő járatokon szükséges többlet vizsgakötelezettség elismerése céljából az utaskísérői munkakörben szakvizsga pótlék kerül bevezetésre, melynek összege szakvizsgánként 3500 Ft/út;  
 • a helyi függelék aláírásával párhuzamosan 250.000 Ft-ra való felemeléssel egységes lett az utaskísérői és a felszolgáló- szakács munkakörben az alapbér;
 • a háló-, a fekvőhelyes és az étkezőkocsikon szolgálatot teljesítő munkavállalók esetében a fedélzeten értékesített szolgáltatások után 20%-os jutalékban, az utaskísérői munkakörben 20%-os jutalékban, felszolgáló-szakács munkakörben pedig 5%-os jutalékban részesülnek;
 • szakszervezetünk erélyes követelésére kikerült a HF végleges szövegéből az a megállapítás, hogy a háló- és fekvőhelyes kocsi a külföldön eltöltött pihenőidő szempontjából alkalmas pihenőhelynek minősül;
 • külön megállapodást fognak kötni a felek arra az esetre, ha a külföldi tartózkodás alatt nem biztosítottak a napi pihenőidő eltöltésének feltételei;
  az újonnan bevezetett belföldi étkezőkocsi-szolgáltatás keretében szolgálatonként 7.000 Ft összegű juttatás illeti meg az e tevékenységben közreműködő kollégákat;
 • a külföldi fordulóállomáson való tartózkodás előre nem látható meghosszabbodása esetén a külföldön töltött többletidőt várakozási időként számolja el a munkáltató;
 • ha a külföldi fordulóállomáson nem biztosított legalább 8 óra pihenőidő, az ezért járó pihenőidő kompenzáció összege 32 euróról 55 euróra emelkedik;
 • A felek rögzítették, hogy a fel- és lejelentkezési normaidőknek az új Szolgálati Szabályzatban meghatározott tevékenységhez való igazítása céljából 2020. július végéig közösen aktualizálják az egyes tevékenységekhez (kocsitisztítás érkező állomáson, fel- lejelentkezés, stb.) rendelt normaidőket, és szükség esetén korrigálják azokat. A normaidő-felmérés szakszervezetünk delegáltjának közreműködésével történik a későbbi viták elkerülése érdekében;
 • nem került a helyi függelékbe a munkáltató által javasolt technológiai szünet fogalma (a technológiai szünet munkaidőnek nem számító, de díjazott időszak lett volna a szolgálaton belül);
 • szintén nem került a helyi függelékbe a munkáltató által javasolt, az ún. állóüzemben kitelepülésen vagy rendezvényre való utalás az utaskísérői és a felszolgáló-szakács munkakörökben;
 • a megállapodás következtében továbbra is készenlétinek minősülnek a klasszikus utasellátós utazói munkakörök (utaskísérő, felszolgáló-szakács) továbbá a diszpécseri, szolgáltatási diszpécseri munkakörök;
 • ülőhelyes kocsik takarítására vonatkozóan szakszervezetünk követelésére kizárólag eseti jelleggel, azaz nem rendszerszerűen lehet ilyen tevékenységre kötelezni az utaskísérőket;
 • ez esetben a takarítási normaidőre járó, béren felül kitakarított ülőhelyes kocsinként további 10 euró többletdíjazás jár, a megfelelő eszközök biztosítása mellett;
 • emellett a külföldi sztrájk, vis maior helyzet miatt, és a mellékletben nem nevesített járatokon fizetendő napidíj 30-ról 40 EUR-ra emelkedett;
 • a VDSzSz Szolidaritás kérdésére a munkáltató határozottan kijelentette, hogy a szolgáltatás kiszervezését nem tervezi.