Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Járatcsökkentés: nyár végéig lát előre a munkáltató


Az ITM a MÁV-csoporttól július 6-ig várja a javaslatokat. A június 26-i VÉT-ülésen a MÁV-Start Kollektív Szerződés módosítására is sor került.

Mellékvonali járatcsökkentéssel, ideiglenes járványügyi mentrenddel kapcsolatos kérdéseket érintően Kormányos László, a MÁV-Start szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a vélemények a szakszervezetektől, utasoktól, önkormányzatoktól, országgyűlési képviselőktől. Július 1-től finomhangolást végeznek, így például véglegesítik a vonatpótló buszok ideiglenes megállóhelyeit, biztosítják a buszok megfordulásának (buszfordulók) lehetőségét.

Az ITM a MÁV-csoporttól július 6-ig várja a javaslatokat, amelyet a korábbi javaslattal azonos szemléletben akarnak megtenni. Ezen belül még előfordulhat változás az érintett vonalakban, például ahol egymással párhuzamosan közlekedik a vonat és a pótlóbusz (Balassagyarmat). A munkáltató válaszában jelezte, hogy a térségi, regionális fejlesztés kidolgozására fókuszálnak.

A létszámra vonatkozóan Tura Szvetlána humánerőforrás igazgató arról nyilatkozott, hogy a munkáltató a nyár végéig lát előre, három munkavállalói csoport érintett:

A személypénztárosok kapcsán elmondta, hogy fenntartják a működést a pénztárakban.
A jegyvizsgálók (vjv) közül 74 munkavállalót érint hálózati szinten. A felszabaduló létszám pótolja a területen lévő létszámhiányt. 
A járatritkítás kapcsán Budapest Igazgatóságnál két fő érintett Dunaújváros szolgálati helyen és 2 fő Balassagyarmaton. Az igazgatóság létszámhiánya jelenleg 81 fő.

Miskolc igazgatóságnál heten érintettek, a létszámhiány 11 fő, a Pécsi Igazgatóságon hat vjv-t érint az intézkedés, őket érintően a GySEV-vel is egyeztetett a munkáltató, hiszen a MÁV-Starthoz kerültek vonatok (Pécs, Szentlőrinc, Barcs, Zalaszentiván, Gyékényes vonalakon).

Szombathelyi Igazgatóságon ketten érintettek, viszont itt tizenhat munkavállalóra lenne szükség.

A járatcsökkentés miatt a Debreceni és a Szegedi Igazgatóság a leginkább érintett. Debrecen Igazgatóság területén 34 főt érint Mátészalka telephellyel, a munkáltató tájékoztatása szerint egyelőre a buszokra is vezényelnek utazókat. Szegeden 21-en érintettek, a munkálató Budapesti Igazgatóság felé  átcsoportosítással kezelné a helyzetet. 

Mozdonyvezetők esetében közel ötvenen érintettek (Szeged és Debrecen). A munkáltató átképzéseket indít, július 20-án kezdődik a villamosmozdony tanfolyam. Még két tanfolyam indítását tervezik (vonal és típusismeret).
Figyelik az utasáramlatot és az alapján teszik meg a javaslatukat. Szegeden hárman vállalták az áthelyezést Budapest területre. 

Tura Szvetlána álláspontja szerint számolni kell azzal, hogy hálózati szinten csökken a túlóra, más telephelyre történő áthelyezésekre kerülhet sor, illetve a munkáltató megszünteti a nyugdíjasok foglalkoztatását.

Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke rákérdezett, hogy az elhangzottak értelmében augusztustól várható-e változás, illetve a JBI járműszerelők érintettek-e a foglalkoztatási intézkedésekben. Tura Szvetlána válaszában jelezte, hogy már voltak egyeztetések a szakszervezetekkel. Célszerű lenne csoportszinten kidolgozni pl. a MÁV Éveket. Debrecenben a telepi rendező munkakörben van jelenleg feszültség. A JBI járműkarbantartás- és javítás területén jelenleg nincs szükség intézkedésekre az ideiglenes menetrend idejére. A munkáltató szerint középtávon bizonytalanság várható, de készülnek ennek kezelésére.

Budapest Keleti pályaudvarra tervezett utascentrummal kapcsolatban Kormányos László beszámolt arról, hogy a tervezés nyitott térre történt, amely ügyfélbarát megoldás, ugyanakkor a dolgozókat védőeszközök kiépítésére is sor kerül. (pl. kamera, biztonsági őr, riasztó) Mobil üvegfal vagy plexi nem lesz a kollégák és az utasok között, viszont szükség esetén ennek kialakítására lehetőség lesz. 

A vonatok kihasználtságával kapcsolatosan kiadott parancskönyvi rendelkezésról a munkáltató elmondta - különös tekintettel a balatoni vonatokra kiadott pótjegyeket érintően. A járványügyi helyzet következtében a Balaton expressz és a Kék Hullám vonatokra bevezették a pótjegyet. A MÁV 50%-ban korlátozta az ülőhelyeket, az új kormányrendelet viszont nem tartalmaz a védőtávolságra vonatkozó előírásokat. Mivel ezt feloldották, ezért van, ahol 75%-ra, más esetben 90%-ra bővítették az ülőhelyek kihasználtságát.

A komoly zsúfoltságot el akarják kerülni, de az utasokat el kell szállítani, már csak a belföldi turizmus fejlesztése érdekében is. A munkáltató szerint naponta ellenőrzik a kihasználtságot, ezt hetente értékelik ki. A MÁV-Start megnyugtató válasza szerint a jegyvizsgálóknak ezzel kapcsolatosan sem feladata, sem felelőssége nincs (azaz nem kell szabályozniuk az utasok számát).

KSZ-módosítások:

A KSZ 33.§ 3. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

"utazószolgálatot ellátó munkavállalók esetében a havi 20 óra feletti és a munkaszüneti napi munkavégzést is tartalmazó szolgálatok várakozási idejét az alapbér 110%-ának megfelelő összeggel kell díjazni."

 A Kollektív Szerződés 10. számú melléklet 5. §-ának negyedik és ötödik mondata hatályát veszti.

A Kollektív Szerződés 58.§-a az alábbiak szerint módosul:

"Azokban a munkakörökben, amelyekben jogszabály vagy munkáltatói utasítás felügyelet alatti munkavégzést ír elő, a betanítást (felügyeletet) külön megbízás alapján ellátó munkavállalót a felügyelet alatti munkavégzés idejére az alapbére 30%-ának megfelelő összegű pótlék illeti meg.

Jelen szabályozás szempontjából felügyelet alatti munkavégzésnek minősül a felügyeletet ellátó munkavállaló és a felügyelet alatt álló munkavállaló szolgálatának azon része, amely alatt a felügyelt munkavállaló ténylegesen a felügyeletet ellátó munkavállalóval együttesen végzi a munkáját, ideértve a fel- és lejelentkezési időket is. 

A felügyeleti pótlék megilleti a munkabiztonsági szempontú felügyeletet külön megbízás alapján ellátó munkavállalót is.

A munkavállaló más munkavállaló betanítását, felügyelete ellátását csak külön, erre irányuló, írásbeli megbízás alapján köteles ellátni. Az írásos megbízás alapján a munkavállaló felelősséggel tartozik a betanítás alatt lévő személyért, illetőleg annak munkavégzéséért."

 A Kollektív Szerződés 10. számú mellékletének 16.§-a hatályát veszti.

Az önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bevezetése kapcsán a MÁV-Start jelezte, hogy az ügyben csoportszintű VÉT-ülésre tartozik.

A felek átemelték a MÁV Kollektív Szerződéséből a helyettesítési díjra való jogosultság szabályozását. Ennek értelmében a MÁV-Start KSZ 59/B. §-ának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

"Helyettesítésnek minősül az átirányítás (KSZ 59/A.§) abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el. Helyettesítésnek minősül továbbá az is, hogy az adott szolgálati helyen a munkavállaló úgy látja el az adott szolgálatot, hogy az általa ellátott munkakörre irányadóan meghatározott technológiai létszám nem biztosított."

Augusztustól a vasútszakmai alapképzések és időszakos oktatások esetében a létszámkorlátot felszámolják. A veszélyhelyzet miatt felfüggesztett újfelvételes tanfolyamok a BGOK-val történő folyamatos egyeztetések alapján fokozatosan folytatásra kerülnek. Az orvosi vizsgálatokra vonatkozóan megtudhattuk, hogy a "203-as” orvosi közel 1100 munkavállalónak maradt el a veszélyhelyzet idején. Ezeknek a pótlása legkésőbb szeptember végéig megtörténik. A „33-as” orvosija közel 900 vasutasnak maradt el, amelyek várhatóan augusztus végéig rendeződni fognak. A vizsgaösztönzők meghosszabbításával kapcsolatban elmondta a munkáltató, hogy felvetik a MÁV-nak a javaslatot.

Kérdésünkre a munkáltató tájékoztatta az érdekképviseleteket arról, hogy a munkakörükből adódóan, a szolgálat teljesítésével összefüggésben nyolc utazó kolléga került karanténba. Részükre a 60%-os mértékű táppénz került elszámolásra. A jövedelemkiesést részükre a rendkívüli segélykeretből tervezik kompenzálni, átlagosan 10 e Ft/szolgálat összegben. Kizárólag azokra vonatkozik, akik a szolgálat ellátásával kapcsolatosan kerültek karanténba. 

A 120a vonalra vonatkozó online képzés és vizsga elrendelésének indoklásaként azt a választ kaptuk, hogy az intézkedéssel növelték a lehetőségét annak, hogy minél szélesebb körben tudják biztosítani az utazók foglalkoztatását. Az elszámolása a 29-es és a 120a vonalnál 1 óra, a 40a vonal tekintetében 2 óra rendkívüli munkavégzéssel történt.

Ezúttal is megerősítettük korábbi kezdeményezésünket, eszerint a „9/2017.(II.13. MÁV-START Ért.10.) sz. vezérigazgatói utasítás a többletképesítésen, tudáson alapuló ösztönző juttatási rendszerről a Járműbiztosítási Igazgatóságokon” elnevezésű utasításban foglalt pótlékok indexálása érdekében.  A munkáltató jelezte, hogy ehhez az utasítást kell módosítani, a módosítások alapját képező számításokat már meg is kezdi a munkáltató.

Elfogadtuk az Irányítás Helyi Függelékének módosítását. Az értékesítési támogatási szakelőadó munkakört betöltők esetében ismét lehetőség van a megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatásra. 

Ezen a fórumon is jeleztük a munkáltatónak, hogy Budapest Nyugati pályaudvar belföldi személypénztárának a beázás miatti kiköltöztetése okán súlyos problémákkal küzdenek az ott dolgozó tagtársaink. Az épületnek az a része, ahol a belföldi személypénztárak működtek, a beázás miatt egyelőre nem használhatóak, ezért onnan ki kellett költözni. A nemzetközi pénztárban csak 4 kolléga munkavégzését tudják egyszerre biztosítani, ezen kívül 2 mobilbuszon történik a jegykiadás.

A mobilbuszok azonban csak eseti jelleggel jelenthetnek megoldást az utasok kiszolgálására, viszont a tartósan történő munkavégzésre nem tartjuk megfelelőnek az ott biztosított ergonómiai feltételeket.

A széfek elhelyezése helyben csak a szolgálat ideje alatt megoldható, azt hozni és vinni kell a szolgálat kezdetekor és a végén, a hely nagyon szűkös, kicsi a légtér, a légkondicionáló működtetése nélkül már most is meleg van benne (pedig a nyári meleg még meg sem érkezett). A légkondi hangos zajjal működik, a hideg levegőt kis távolságról fújja mindkét kollégára – szinte karnyújtásnyi magasságból. Vannak, akik nem bírják a hideg befújt levegőt (izületi, légúti gondok miatt),  a mellékhelyiségre történő eljutás körülményes, stb.  A szolgálat végére megfájdul a nyakuk, válluk, hátuk, szemük. Ezek a buszok nem alkalmasak arra, hogy 12 órán át végezzenek bennük munkát a pénztárosok.

A korábban átépített vagy felújított pénztárakkal rendelkező szolgálati helyeken is jobb elhelyezést tudtak biztosítani a szaniteres konténerekben, mint a mobilbuszokon (pl: Kőbánya-Kispest). Kértük, hogy amennyiben nem megoldható más épületrészben további pénztárak kialakítása, akkor rendeljenek konténert (szaniteres konténert) a személypénztárosok részére!
A humánerőforrás igazgató asszony egyetértett az általunk jelzett problémákkal, hosszútávon nem tartja ő sem megfelelőnek a mobilbuszt. Ígéretet tett arra, hogy vagy az épületben, vagy konténerben helyezik el a személypénztárosokat.