Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Soron kívüli tájékoztatást kértünk a vonatpótló buszok utazói létszámáról, postafordultával megkaptuk!


Az ideiglenes vonatpótló buszos közlekedés foglalkoztatásra gyakorolt hatásait illetően levélben fordultunk Ughy Kálmánhoz. Megérkezett a MÁV-Start üzemeltetési igazgatójának válasza.

Ezeket kérdeztük:

  • A jelenleg hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat, a közszolgáltatási szerződés és a belső utasítások lehetővé teszik-e, hogy a MÁV-Start Zrt. ilyen rendelkezést adjon ki?
  • Vannak-e olyan területek, telepállomások, ahol az ideiglenes járványügyi menetrend időszakában létszámfelesleg alakulhat ki? Amennyiben igen, hogyan kívánja megoldani a munkáltató az esetlegesen felszabaduló vezető jegyvizsgálói, jegyvizsgálói létszám foglalkoztatását?
  • Van-e olyan utazó munkavállaló, akinek a következő havi vezényelt munkaideje nem éri el a havi kötelező órát?
  • A jegyvizsgáló személyzet nélkül közlekedő pótlóbuszos járatokon ki fogja az utasok menetjegyének meglétét ellenőrizni az indulási, illetve a közbenső állomásokon?
  • A menetjeggyel nem rendelkező utasoknak ki fogja kiszolgáltatni a menetjegyet a vonatpótló autóbuszon? (Információink szerint a vonatpótló autóbuszon dolgozó gépjárművezetők nem rendelkeznek ilyen irányű képesítéssel.)
  • Amennyiben a vonatpótló autóbusz útvonalán a menetrendet érintő rendkívüli esemény (például az autóbusz meghibásodik, menetképtelenné válik, vagy az utas megsérül, esetleg réssz buszra szállt) hogyan tud eljárni a busz vezetője vasúti személyzet hiányában?
  • A rendkívüli eseményből eredően az utasok továbbutazásának biztosítására ki fog intézkedni?

A munkáltató válaszát mellékeljük.

Letölthető dokumentumok:

17153_1_2020_START.pdf