Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Az esetleges hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében érdemes körültekintően kommentelni a jövőben!


A MÁV vezetése figyelmeztetésként is értékelhető tájékoztatót adott ki, eszerint többek között „a munkatárs sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a vasutasság negatív megítélésére vagy a megítélés rontására".

A munkáltató figyelemfelhívása:

"Tisztelt Munkatársaink!

A véleménynyilvánítás szabadsága alapjog, de munkavállalóként érdemes ezt körültekintően gyakorolnunk. A közösségi média ugyanis számtalan lehetőséget kínál arra, hogy „megmondjuk a magunkét", de ennek során – a Munka törvénykönyvének megfelelően – mindig tekintettel kell lennünk a munkáltató jogos érdekeinek védelmére, és be kell tartanunk az Etikai Kódex minden munkavállalóra vonatkozó előírásait is.

Napjainkban a sajtóban és a közösségi portálokon számos ügyben olvashatóak különböző megnyilvánulások vasúti közlekedéssel összefüggésben, ezen belül is kiemelten vasúti személyszállítás kapcsán.

Ilyenkor különösen lényeges, hogy a munkavállalók milyen formában és tartalommal nyilvánítanak véleményt, nyilatkoznak meg a vasúttal kapcsolatos kérdésekben. Erre is figyelemmel megismételjük a véleménynyilvánítás vonatkozásában korábban kiadott, de jelenleg aktuális tájékoztatónkat.

Mi mindannyian a MÁV alkalmazásában állunk, az ország egyik legnagyobb vállalatánál. A közszolgáltatás, közfeladat ellátása és a vasút jó hírének megőrzése közös felelősségünk.

Jól érzékelhető, hogy a vasutas munkavállalók egyre gyakrabban nyilvánítanak véleményt különböző közösségi oldalakon a vasútüzem működéséről.

Kérjük, hogy a nyilvánosság előtt, így például a közösségi médiában folytatott tevékenységük során is tartsák szem előtt a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, amely a MÁV Zrt. és leányvállalatai valamennyi munkavállalójának vonatkozásában kimondja:

„A munkatársnak őriznie és erősítenie kell a MÁV Zrt. és a leányvállalatok jó hírnevét."

„A munkatárs sem a munkaidő alatt, sem azon kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a vasutasság negatív megítélésére vagy a megítélés rontására",

„Tartózkodni kell a MÁV Zrt. és leányvállalatai jó hírnevét, érdekeit sértő, valamint téves információk terjesztésétől."

„A MÁV Zrt. és leányvállalatai bármely munkatársának megnyilatkozása a MÁV Zrt. és leányvállalatai megnyilatkozásának tűnhet."

Az is elgondolkodtató, ha egy munkavállaló csak negatív véleményt fogalmaz meg a munkáltatójával szemben, hiszen így miként tud annak céljaival azonosulni, illetve azok megvalósításában eredményesen együttműködni.

A fentieknek megfelelően a jövőben a közösségi médiában történő véleményalkotása során minden munkatársunk kerülje a munkáltató és a kollégák olyan tartalmú minősítését, amely a MÁV Zrt. és leányvállalatai negatív megítélését eredményezheti!

Együttműködésüket köszönjük!

A MÁV vezetése"