Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Rákosrendező: Balesetveszély, tolatási mozgás vezetésére utasított vezető jegyvizsgáló


Tagtársaink visszajelzése alapján számos probléma van a Nyugati pályaudvar tetőcseréje miatt ideiglenesen Rákosrendező állomáson tárolt vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók foglalkoztatási körülményeivel.

Az alábbi problémákra irányítottuk rá a munkáltató figyelmét:

Néhány napja előfordult, hogy - az ehhez szükséges ÁVU- és helyismerettel egyáltalán nem rendelkező - más erre alkalmas személy hiányában tolatási mozgás vezetésére utasított a Start Havaria irányító a vonaton dolgozó vezető jegyvizsgálót. Álláspontunk szerint ez az eljárás (tekintettel arra, hogy a kollégák a váltók, jelzők, stb. elhelyezkedését nem ismerik) alkalmas akár balesetveszélyes helyzet előidézésére is, így kértük, hogy a munkáltató az erre vonatkozó gyakorlatot szüntesse meg. Emellett a forgalmi utasítással való összhang szempontjából aggályokat vet fel, hogy a Start Havaria irányító jogosult-e tolatási mozgás elvégzésére utasítást adni a jegyvizsgálók számára.

Probblémás emellett, hogy a tárolóvágányokra kihúzott vonatokról az alacsonyabb termetű kollégák számára - testi épségük kockáztatása nélkül - nehezen megoldható feladatot jelent a zárjelző tárcsa le-, illetve felhelyezése, mivel ez a művelet a peron hiánya, illetve a talajnak az alsó lépcsőfoktól való nagy távolsága matt immanens balesetveszélyt hordoz magában. A balesetveszélyes helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a nappali órák kivételével a balesetveszélyes helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a nappali órák kivételével a látási viszonyok is elégtelenek, a világítás céljára szolgáló ún. fényvető (elhelyezkedése, illetve aféncsóva iránya alapján) a vonat végét egyáltalán nem világítja meg ott, illettve az odavezető közlekedő útvonalon szinte teljes sötétség, így érdemi megvilágítás nélkül az egyenetlen talajon a vonat végéhez gyalogszerrel való eljutás már önmagában is baleseti kockázatot hordoz magában.

A helyzet munkabiztonsági kockázata miatt kértük a munkáltató soron kívüli intézkedését a fenti problémák megoldása érdekében.

Letölthető dokumentumok:

SKM_C25820060512551.pdf