Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Nem kapkodta el a választ a MÁV-Start a VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozat javaslataira


Kár, mert a COVID-19 koronavírus járvánnyal összefüggő foglalkoztatási kérdésekkel kapcsolatban tett javaslatokat Tagozatunk. Még április közepén.

Mint áprilisban írtuk, szakszervezetünk álláspontja szerint vannak olyan egészségi állapotban lévő vasutas kollégák, akik esetében – a rájuk nézve fokozottan jelentkező egészségi kockázatra tekintettel, testi épségük megóvása érdekében – a 65. éven felüli munkavállalókhoz hasonlóan indokolt az alapbérrel díjazott távollét lehetőségének biztosítása, egyéni mérlegelés alapján.

A vasutas munkavállalók csoportján belül is kiemelt kockázatot viselnek azok a közlekedő vonatok fedélzetén szolgálatot teljesítő – munkájukból adódóan az utazó közönséggel nap, mint nap közvetlenül érintkező – személyszállítási utazó munkavállalók (jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók, vizsgáló főkalauzok, fedélzeti jegyellenőrök), akiknek az esetében az átlagosnál jóval nagyobb a koronavírussal való megfertőződés esélye. 

A fentiekre tekintettel szakszervezetünk Személyszállítási Utazó Tagozata egy olyan eljárásrend, protokoll kidolgozását javasolta, ami alapján lehetőség nyílik az egészségi állapotuk miatt kiemelten sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók részére arra, hogy helyzetük objektív (orvosi szempontokat sem nélkülöző) áttekintése alapján a veszélyhelyzet idejére díjazás mellett mentesülhessenek a munkavégzési kötelezettség alól.  

Ezen kívül szakszervezetünk Személyszállítási Utazó Tagozata ugyancsak kiemelt kockázati kitettségű csoportnak tartja a 12 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalókat, így az esetükben szintén indokoltnak tartja és javasolta – az egészségi állapottól függetlenül – a díjazott állásidő lehetőségének a méltányossági alapon való felajánlását. 

Az alábbiakban mellékeljük a munkáltató válaszát.