Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Jegyvizsgálók: nem rendeltetésszerű joggyakorlás a 120a vonalon, a munkáltatóhoz fordultunk!


Érvényes KÖFI-vizsga letételére kötelezik az utazó munkavállalókat, bár az a munkavégzésükhöz szükségtelen. Dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójától kért tájékoztatást Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke.

A jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó tagtársaink jelezték, hogy több telepállomáson is (pl. Záhony, Szeged) a 120a vonalra érvényes KÖFI vizsga letételére kötelezik az utazó munkavállalókat annak ellenére, hogy az érintett vonalon nincsen olyan vonat, amit az adott jegyvizsgálói telepállomás szolgálna ki, így az a munkavégzésükhöz szükségtelen. Ráadásul - amellett, hogy ez a gyakorlat álláspontunk szerint nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének - a problémát tovább súlyosbítja, hogy a tananyagot elsajátítani és a vizsgát letenni egyaránt a szolgálati mobiltelefonon kellene.

Ez az ergonómiai szempontokon túl (a telefon kijelzőjének a kis mérete miatt az olvasás is meglehetősen nehézkes, mivel felnagyítás esetén nem fér ki egy egész sor vagy mondat a képernyőre) azért is sérelmes, mert nem felel meg a KSZ-ben rögzített azon szabályoknak (KSZ 39.§ 1. pont), amelyek garantálják, hogy a munkavégzéshez szükséges oktatási és vizsgatevékenységre megfelelő munkaidőt kell biztosítani, amely mind az oktatás, mind a vizsga esetében legalább a napi teljes munkaidőnek megfelelő óraszám.

Így jogosan merül fel az érintett kollégákban az a félelem, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet elmúltával is felmerülhet a munkáltató részéről az oktatási és vizsgatevékenységben olyan megoldások alkalmazására való törekvés, amelyek a KSZ idézett garanciális szabályainak küresítéséhez vezetnének.

Ezt a VDSzSz Szolidaritás elfogadhatatlannak tartja, így a munkáltatói választól függően jelezni kívánjuk, hogy akár a KSZ vonatkozó rendelkezéseinek pontosítását is szükségesnek tartjuk.

A helyzet tisztázása érdekében kérjük továbbá a munkáltató szíves írásbeli tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok szerint választották ki a vizsga letételére kötelezett azon telepállomások, amelyeknek a személyzete az érintett vonalon közlekedő vonatot egyáltalán nem továbbít, milyen alapon kötelezik a kollégákat a vizsga letételére (ez az esetükben kötelező oktatási- és vizsga tevékenységnek minősül-e), és a tananyag elsajátításához, illetve az oktatás és a vizsga letételéhez biztosított munkaidő miért nem a KSZ-ben rögzítettek alapján lett meghatározva?

Letölthető dokumentumok:

120a_vonal_KOFI_vizsga.pdf