Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Közösen ülésezett a KÜT és a Központi Munkavédelmi Bizottság


Vasútbiztonsági valamint a jelenlegi helyzettel kapcsolatos aktuális munkajogi kérdések is napirendre kerültek. 

A Központi Üzemi Tanács és a Központi Munkavédelmi Bizottság együttes ülését nem személyes jelenléttel, hanem a kialakult helyzethez való alkalmazkodással videó körkonferencia keretében tartották meg. 

Elsőként Dr. Mihály István a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság újonnan kinevezett főigazgatója rövid bemutatkozással kezdte ismertetőjét. Az érdekvédelmi szervezetekkel való együttműködéssel kapcsolatban kifejtette, hogy mindig nyitott az ilyen jellegű megkeresésekre. A jelenleg kialakult – és egyelőre végeláthatatlan – helyzetben azt kérte, hogy az üzemi tanácsok segítsék a vezetés erőfeszítéseit, tegyenek meg mindent a közlekedés biztonságának megtartásáért. A KÜT elnöke megköszönte a főigazgatónak a rendelkezésre állást és a közvetlenséget.
 
Ezt követően Kertész Ottó, a MÁV Zrt. vasútbiztonsági vezetője szóban kiegészítette az írásban előzetesen megküldött 2019. évi vasútbiztonsági helyzetről szóló tájékoztatót. Hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlesztések és a fuvarozási teljesítmények növekedése ellenére csökkent a balesetek száma. Ehhez az is hozzájárult, hogy az év során a területi igazgatóságokon előadásokat szerveztek a fuvaroztatók részére. Két alkalommal a magánvasutak részére konferenciát tartottak a biztonságos árufuvarozás érdekében. Már 62 társasággal áll kapcsolatban a MÁV Zrt. vasútbiztonsági szervezete. A tavalyi évhez képest emelkedett ugyanakkor az idegen hibából eredő események száma, ezért több régióba vadriasztó prizmák telepítését tervezik. Vasúti hibából már 9 éve nem történt baleset vasúti átjáróban. Rendszeresek a rendőrséggel közös ellenőrzések a frekventált útátjárókban. A vágányokon való átjárás, a figyelmetlenül közlekedők száma nőtt, viszont kismértékben csökkent az öngyilkosságok száma. A tűzvédelem fontossága miatt 2019-ben több állomás felülvizsgálatára került sor. A magánvasutak veszélyes áruszállítása is biztonságosabb lett az elmúlt évben. A vezető kiemelte, hogy a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében a Vasútbiztonsági Feladattervbe foglalják a 2020. évi feladatokat. 

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az egyenlőtlen rakodás veszélyeinek csökkentése érdekében fokozott ellenőrzéseket vezetnek be, a pályamenti berendezések számát a TEB Igazgatóság - szükség esetén -  növelni fogja. A nagyforgalmú, csapórudas útátjárókban kamera felszerelését kezdeményeztük, a csapórúd törésekre visszatartó erővel hathat.
 
A második napirendi pont keretében Németh András, a MÁV SZK Zrt. munkavédelmi vezetője a MÁV Zrt. munkabaleseti helyzetéről megküldött írásos tájékoztatóhoz tett szóbeli kiegészítést. Kiemelte a 3 napon túli balesetek számának csökkenését, és azt, hogy a 2019-es időszakban halálos baleset nem történt. Ráirányította a figyelmet a korfás táblázatra, amely jól mutatja, hogy a 61 éven felüliekkel kapcsolatos balesetszám nő, melyet javaslatunkra tevékenységre lebontva is meg fognak vizsgálni. Szorosabbá kell tenni a jövőben a munkát a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, különös tekintettel a jelen vírusfertőzéses esetekre. Támogatta azt a felvetést is, amely a munkabalesetek előfordulásainak a VNK Kft. általi véleményezésére vonatkozott. További kérdésekre és felvetésekre válaszolva a vezető elmondta, hogy minden javaslattal írásban keressük meg a munkáltatót is. Szó esett a védőital-ellátás korlátlanságáról hőségriadó elrendelése esetén, a munkaruha ellátás hiányosságairól, a munkabalesetek minősítéséről, a hatósági ellenőrzések következményeiről.
 
Javaslatokat fogalmaztak meg a tájékoztatásul kapott írásos anyag pontosítására, módosítására. Javasolták továbbá egyes munkakörülmény és szociális ellátást javító technikai eszközök egységes beszerzését, biztosítását.
 
A harmadik napirendi pontban dr. Tar Zsanett munkajogi vezető tájékoztatást adott a kialakult helyzettel kapcsolatos aktuális munkajogi kérdésekről. Kiemelte azt, hogy számos EVIG-rendelkezés született a pandémiás helyzettel összefüggésben, melyeket folyamatosan alkalmazni kell. Ismertette az április 1-jei VÉT ülés döntéseit, a KSZ aktuális módosítását, a Foglalkoztatáspolitikai megállapodás változását, az Egészségmegőrző program felfüggesztését, valamint azt is, hogy a Munkavállalói Ajánlási Program MÁV csoportra vonatkozó kiterjesztése külön utasításban jelent meg. Hangsúlyozta a 104/2020. (IV.10.) sz. és 105/2020. (IV.10.) sz. Kormányrendeletek fontosságát, kitért ezen rendeletek alkalmazásának jogi következményeire. A testületek tagjai a végrehajtó pontokon felvetődő kérdéseiket, észrevételeiket fogalmazták meg, melyekre a vezető válaszolt. A különféléken belül a KÜT tagjai döntöttek egy fő temetési segélykérelméről, elmondták véleményüket, tapasztalataikat a végrehajtó szervezeti egységek veszélyhelyzeti működéséről. A következő KÜT ülés várható időpontja: 2020. május 14.

Összefoglaló a  MÁV Zrt. KÜT szociális bizottságának ülése 2020. március 30-i üléséről 

A KÜT elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a munkáltató a március 18-i együttdöntést követően a szociális segélykeretek jogcímeinek felosztásán belül a szervezeti egységek kezelésében lévő szociális segély (MMK és létszámarányos) összegét továbbította valamennyi szervezeti egység vezetője részére, így a helyi Üzemi Tanácsok dönthetnek ennek felhasználásáról. A rendkívüli élethelyzetek kezelésére elkülönített szociális segély keretből 10 fő részére 840.000.- Ft adóköteles szociális segély kifizetésére tett javaslatot a munkabizottság a munkáltató részére. A munkáltató a javaslatot elfogadta, és intézkedett annak kifizetéséről.

A bizottság tagjai észrevételeket tettek a munkavállalókat érintő rendkívüli helyzet kezelésével kapcsolatos munkáltatói intézkedésekről, és megkérték a KÜT elnökét, hogy továbbítsa a vezetés részére.

Készült Bodnár József, MÁV Zrt. KÜT-elnök összefoglalója alapján