Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A megromlott egészségű vasutasok esetében indokolt az alapbérrel díjazott távollét lehetősége, kiemelt kockázati kitettségűek a 12 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók


A VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata megtárgyalta a COVID-19 koronavírus járvánnyal összefüggő foglalkoztatási kérdéseket, és ennek alapján tett javaslatokat szakszervezetünk a munkáltató felé. 

A megromlott egészségű vasutasok esetében indokolt az alapbérrel díjazott távollét lehetősége, kiemelt kockázati kitettségűek a 12 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók

I. A járvánnyal kapcsolatos kormányzati tájékoztatási kampány nem győzi eléggé hangsúlyozni, hogy a vírussal való esetleges megfertőződés fokozott kockázatot jelent a 65. életévüket betöltöttekre. 

Ennek alapján példamutatónak és támogatandónak tartjuk a MÁV-csoport azon intézkedését, amivel a 65. év feletti munkavállalók részére lehetővé tette, hogy a veszélyhelyzet fennállásáig – alapbérük megfizetése mellett – mentesüljenek a munkavégzési kötelezettség alól. 

Rá kívánjuk ugyanakkor irányítani a munkáltató figyelmét, hogy a témával kapcsolatos sajtóhírek, és a kormányzati kommunikáció alapján az életkor mellett az egészségi állapot, a már meglévő egyes előzmény betegségek – ezek közül is kiemelten a krónikus légzőszervi panaszokkal járó betegségek – is olyan tényezőt jelentenek, amelyek az érintett személynél a vírussal való megfertőződés esetén a súlyos, életveszélyes helyzet kialakulásának valószínűségét nagymértékben megnövelik. 

Így tehát szakszervezetünk álláspontja szerint vannak olyan egészségi állapotban lévő vasutas kollégák, akik esetében – a rájuk nézve fokozottan jelentkező egészségi kockázatra tekintettel, testi épségük megóvása érdekében – a 65. éven felüli munkavállalókhoz hasonlóan indokolt az alapbérrel díjazott távollét lehetőségének biztosítása, egyéni mérlegelés alapján.

A vasutas munkavállalók csoportján belül is kiemelt kockázatot viselnek azok a közlekedő vonatok fedélzetén szolgálatot teljesítő – munkájukból adódóan az utazó közönséggel nap, mint nap közvetlenül érintkező – személyszállítási utazó munkavállalók (jegyvizsgálók, vezető jegyvizsgálók, vizsgáló főkalauzok, fedélzeti jegyellenőrök), akiknek az esetében az átlagosnál jóval nagyobb a koronavírussal való megfertőződés esélye. 

A fentiekre tekintettel szakszervezetünk Személyszállítási Utazó Tagozata javasolja egy olyan eljárásrend, protokoll kidolgozását, ami alapján lehetőség nyílik az egészségi állapotuk miatt kiemelten sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók részére arra, hogy helyzetük objektív (orvosi szempontokat sem nélkülöző) áttekintése alapján a veszélyhelyzet idejére díjazás mellett mentesülhessenek a munkavégzési kötelezettség alól. 

A protokoll kidolgozása során  elsődlegesen tisztázandó kérdésnek tartjuk, hogy az érintett munkavállaló kinek, hogyan, milyen formában, milyen dokumentumokkal, igazolásokkal alátámasztottan tudja jelezni, hogy egyéni körülményei (egészségi állapota) alapján rá nézve a vírussal való esetleges megfertőződés az átlagosnál jóval súlyosabb kockázatot jelent, így az esetében indokolt a helyzetnek az általánostól eltérő kezelése.  

II.

Szakszervezetünk Személyszállítási Utazó Tagozata ugyancsak kiemelt kockázati kitettségű csoportnak tartja a 12 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalókat, így az esetükben szintén indokoltnak tartja és javasolja – az egészségi állapottól függetlenül – a díjazott állásidő lehetőségének a méltányossági alapon való felajánlását.