Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szabadságkiadással kapcsolatos elnök-vezérigazgatói rendelkezés


Ennek betartását ellenőriztetni is fogja Dr. Homolya Róbert.

A szabadságok kiadása kapcsán Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatói rendelkezése értelmében a munkavállalót az idei évet megelőzően már megillető szabadságokat (ilyen különösen: az egyéni megállapodás által a következő évre történő átvitt, életkor alapján járó pótszabadság) a lehető leghamarabb ki kell adni részére.

Amennyiben a munkavállaló a szabadság igénybevételére kérelmet nem terjeszt elő, a munkáltatói jogkörgyakorló akkor is köteles intézkedni a szabadság kiadása iránt, a KSZ 43.§-a szerinti 7 napos közlési határidő betartásával.

A vasútüzem működésének fenntartása mellett törekedni kell arra, hogy a munkavállaló a 2020. évre járó szabadságát is lehetőség szerint időarányosan igénybe vegye.
Az otthoni munkavégzés alkalmazásával érintett időszakban is meg kell történjen a szabadságok munkavállalók általi igénybevétele, akár munkavállalói kérelem, de ennek hiányában akár munkáltatói szabadságkiadás által.

A szabadság kiadását nem teszi lehetetlenné vagy rendeltetésellenessé az, hogy arra az otthoni munkavégzés időszakában vagy akár kijárási korlátozás alatt kerül sor. A szabadság ugyanis munkavégzési kötelezettség alóli mentesülést jelent, így amennyiben a munkavállaló otthoni munkavégzés keretében dolgozik, akkor szabadság címén mentesülhet is ezen kötelezettségei alól.

Az otthoni munkavégzés keretében munkát végzők esetében a tárgyévet megelőzően keletkezett szabadságok kiadása ütemezetten, de haladéktalanul történjen meg, míg a 2020. évre járó szabadságidő arányos kiadása az első félév vonatkozásában valósuljon meg. (Erre megfelelő módszer lehet, ha a közlési határidő betartásával az otthoni munkavégzés mellett hetente mindig egy vagy két munkanapra kerül sor szabadság kiadására.) 
A fentiek által érhető el az, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra indokolatlan szabadság-felhalmozódás ne következhessen be - szögezte le az elnök-vezérigazgató, aki azt is jelezte, hogy a fentiek betartását ellenőriztetni fogja.