Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A veszélyhelyzet miatt kialakult akut fogalkoztatási problémák kezelése céljából a munkáltató engedélyezte a kieső munkaidőre az alapbér fizetését!


Köztük vannak Utasellátós tagtársaink is, akiket március 13-án, az elsők között érintett a pandémia negatív gazdasági következménye. 

Első körben az Utasellátó tevékenység keretében foglalkoztatható munkavállalók, valamint a pénztáros munkakörcsoportba tartozó és a személyes ügyfélszolgálatot ellátó munkavállalók esetében kerül sor - a munkavállalók között egyenlő elosztásra törekedve - 286 munkavállaló teljes munkaidejének mértékéig. A rendelkezést április 23-ig hatályos.

Ezt megelőzően, március 23-án a munkáltató többek között leszögezte: felhatalmazást kapott a 47/2020 (III. 18.) Kormányrendelet alapján arra, hogy a közölt munkaidő-beosztást bármikor egyoldalúan módosítsa, és az ezzel ellentétes kollektív szerződéses rendelkezéseket sem lehet alkalmazni.