Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hosszabb munkaidőkeret bevezetését kezdeményezi a munkáltató!


A foglalkoztatás biztonsága érdekében a MÁV-csoport vezetése folyamatosan elemzi a jelenlegi helyzet alakulását. 

A munkaidő teljesíthetőségének kockázataira figyelemmel a munkáltató kész arra, hogy a jelenleg alkalmazott (általában havi) munkaidőkeretek helyett lényegesen hosszabb időtartamú munkaidőkeret legyen bevezetve, a Munka Törvénykönyvében biztosított kedvező, akár az egy évet is meghaladó időtartamnak megfelelően.

Ezáltal a járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet okán kieső munkaidő nem minősülne fizetetlen távollétnek, hanem lehetőség lenne annak későbbi időszakban történő teljesítésére is. A megnövelt munkaidőkeret ideje alatt a munkavállaló havonta legalább az alapbérét akkor is megkapná, ha az adott hónapban egyáltalán nem vagy lényegesen kevesebbet dolgozik az egyébként szokásoshoz képest.

A hosszabb munkaidőkeret bevezethetősége kapcsán – amennyiben erre vonatkozóan jogszabályi rendelkezés nem kerül kiadásra – a munkáltató egyeztetést fog kezdeményezni a szakszervezetekkel.

MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szerv