Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megjelentek a kormányfő március 18-án tett bejelentései a Magyar Közlönyben


Ez a Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete "a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről".

Magyarország Kormánya fb-oldal március 18-án összeszedte Orbán Viktor rendkívüli bejelentéseit, amik a lakosság körében többek között a hitelfizetési moratórium miatt terjedt el gyorsan. A kormányfő utolsó bejelentése, illetve az említett fb-poszt utolsó pontja talányosan fogalmazott: "rugalmasabb foglalkoztatási szabályok jönnek". Ezt fejti ki bővebben a kormányrendelet, idézzük: 

6. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.
(2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.
(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

7. § Az 1–6. §-ok szerinti rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben határozza meg.

 

A fenti idézet (4) bekezdése teret nyit a munkáltató és a szakszervezetek közötti megegyezésre. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tagtársainkat sérelem, hátrány ne érje, a megfertőződés lehetőségét  a munkahelyeken minimalizáljuk.


HR Portal: Rendkívüli intézkedések a Munka törvénykönyvére vonatkozóan

Március 18-án délután a miniszterelnök bejelentette az első gazdasági intézkedéscsomagot, amely a koronavírus-járvány hatásait igyekszik ellensúlyozni. Ennek most elsősorban a Munka törvénykönyvére vonatkozó intézkedéseivel foglalkozott a HR Portal a KPMG összefoglalója alapján.

Eszerint egyszerűbb lesz a munkaidő-beosztás módosítása: a munkáltató ugyanis a beosztást bármikor módosíthatja. (Ez alapesetben 96 óra a beosztás szerinti munkaidő kezdete előtt.)

A home office munkavégzés biztosítása: a munkáltató az otthoni munkavégzést és a távmunkát is egyoldalúan elrendelheti.

A munkáltató ellenőrizheti a munkavállaló egészségi állapotát: ennek érdekében a munkáltató megteheti a szükséges és indokolt intézkedéseket.

A munkaviszony rugalmasabb alakítása érdekében a munkáltató és a munkavállaló az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A KPMG szakértői felhívják a figyelmet, hogy a kollektív szerződések fentiektől eltérő szabályait nem lehet alkalmazni, amíg a rendelet érvényben van.

A rendelet pedig a vészhelyzet megszűnését követő 30 napig van érvényben.

Az azonnali intézkedéseket a 47/2020 (III.18.) kormányrendelet tartalmazza. A részletszabályokról, amint lesznek tájékoztatunk.

Letölthető dokumentumok:

MK_20_047.pdf