Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tisztelt Tagtársak! - 2008. december 31.


Év végén általában szokás optimista hangvétellel szólni. Gondolom, eltekintetek attól, hogy ezt most megtegyem. Ugyanis túl sok okunk nincs rá.
A tegnapi nap oly mértékű döbbenetet váltott ki bennünk, amilyet már rég éltünk át. Az a fajta nem titkolt szervilizmus, galád árulás, ami különösen a bértárgyalásnak nevezett komédia során ért minket, sokkolóan hatott ránk.
A munkáltató még arra is rest volt, hogy a már előre megírt forgatókönyv szerint kiosztott – nyilván a sárga különböző árnyalataiban pompázó szervezetekkel itt-ott egyeztetett – bérmegállapodásra a „tervezet” szót ráírja. A Guinness-rekordok könyvébe kívánkozó jelenetnek voltunk szemtanúi: mikor a szétosztott firkálmányt két előre megbeszélt felszólaló megjegyzését követő javítás után a felek érdemi vita nélkül, mély némaságba burkolózva – hiszen a szégyenérzet nem tud kiveszni senkiből – aláírták.
Az általuk aláírtak – hiszen bérmegállapodásról nem beszélhetünk – gyakorlatilag nem térnek el a munkáltatótól hosszas küszködés árán általunk kikényszerített ajánlattól. Miről szól a történet?

2009-ben 4,1 százalékos személyi alapbérfejlesztés oly módon, hogy annak legkisebb mértéke 4500 forintnak kell lennie. Ha ez a 2,1 százalékos alanyi jogú bérfejlesztéssel nem érhető el, úgy a fenti összegre ki kell egészíteni.
A további két százalék szétosztásának lehetőségét kontroll nélkül a munkáltató jeles képviselőinek kezébe tették az aláírók; azok kezébe, akik a sztrájkban résztvevőket megalázták, megpróbálták megtörni, össze-vissza hazudoztak nekik, megszegték a vasúti közlekedés alapvető biztonságára vonatkozó szabályokat, szarháziaknak nevezték munkatársaikat, az eligazításokon szócsövei voltak a munkáltatónak, mindezt persze úgy, hogy természetesen nem mondtak le arról a vágyukról, hogy például a 250 ezer forint nekik is üsse a markukat. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy például Drávucz „Uram” vagy a debreceni osztályvezető elvtárs miképpen fogja majd „objektíven”, a marxista egyetemen tanultakat hasznosítva elosztani ezt a fantasztikus mértékű összeget, ezt a két százalékot.
Száz szónak is egy a vége: aljasság történt tegnap, nem az első, és nem is az utolsó. Szakszervezetünk kritikáját elmondva ezt a megállapodást nem írtuk alá, kijelentve, hogy azt támadni fogjuk.
Követeléseink így értelemszerűen a 2009. évi bérfejlesztés vonatkozásában is bővültek mind a MÁV, mind pedig a MÁV Gépészet ZRt-nél. Álláspontunk ismert: 7 százalékos keresetfejlesztést tartunk elfogadhatónak – egyéb követeléseink fenntartása mellett.

Piszkos eljárásnak ítéljük, hogy a sztrájkban részt vett tagjainkat a munkáltató megalapozatlan hivatkozással – a próbaidőre való jogi lehetőségre tekintettel – aljas módon kirúgta, azzal sem törődve, hogy ezen tagjaink kiképzése fejenként több millió forintjába került a MÁV Startnak, így duzzasztva a haver KeySys Kft. bukszáját. Mindazok, akik ezt a nemtelen tettet kifundálták, ne várják el, hogy őszintén kívánjunk nekik boldog új évet.
Reméljük, a szilveszteri tivornyák alatt átlátják tettük gonoszságát, és az érintett tizenegy szerencsétlent – anélkül, hogy értük is sztrájkot kelljen hirdetni – visszaveszik munkahelyükre, és bocsánatot kérnek tőlük.

A Kollektív Szerződés tekintetében a MÁV vezérigazgatójával több órás, zártkörű megbeszélésen – amelyen a VSZ is részt vett – minden olyan vitás kérdést számunkra megnyugtatóan tudtunk rendezni, amelyeken hónapok óta hiába vitatkoztunk a MÁV jól „felkészült” humán apparátusával. Néhány példa:
A munkarendekben továbbra is meg kell állapodni, amennyiben abban változás következik be, az csak a felek egyetértésével történhet, a változások miatt a munkavállalók helyzete nem lehet rosszabb a változás előttinél.
Az osztott munkaidő továbbra is egyezség kérdése, nem alkalmazhatja a munkáltató amennyiben a KSZ helyi függelékében nem születik erről megállapodás. A megszakítás leghosszabb időtartama hat óráról öt órára csökkent. Egyéb feltételek változatlanok.
A munkaidőhiány pótlására havonta egy alkalommal lehet minimum hat órát elérő szolgálatra bevezényelni a munkavállalókat; az előre közölt vezénylés csak hét esetben változhat.
A készenlétek vonatkozásában az esélyegyenlőséget a továbbiakban teljeskörűen érvényre kell juttatni, így nem fordulhat elő, hogy a haverok például ezer órát, míg a többiek mínuszórát készenléteznek.
Tehát a főnöknél a kert gondozása, vagy például az épület tetőzetének cseréje nem feltétele a készenlétnek. Nyolcszáz óra felett a helyi függelékben kell megállapodni a készenléti idő emeléséről.
Szintén lényeges, és Veszprémi László alkirály számára vélhetően nyomorúságos hír: a pécsi térségben az osztott készenlét műfaját január elsejétől a felejtés homálya kell, hogy borítsa.
A nyelvpótlék vonatkozásában akár forradalminak nevezhető áttörést értünk el, hiszen a munkáltató a továbbiakban abban az esetben is fizet nyelvpótlékot, ha az a munkakör ellátásához nem szükséges: adott nyelvek „C”-típusú közép és felsőfokú nyelvvizsgája esetén a munkáltató 8, illetve 15 százalékos pótlékot fizet.
Nyilván nem a teljesség igényével soroltuk fel a KSZ-tárgyalások eredményeit.

Ami még lényeges, hogy a Kollektív Szerződésben szereplő 4 százalékos alapbér-kiegészítés alapbéresítéséről is megegyeztünk a vezérigazgatóval, amely az általunk alá nem írt, tehát a munkáltató által egyoldalúan végrehajtandónak minősülő bérutasításban – egyezségünknek megfelelően – megjelent.
Eszerint a 30 százalékos műszakpótlékos munkakörök esetében az alapbéresítés mértéke 3,1 százalék, a 10 százalékos műszakpótlékos munkakörök esetében 3,7 százalék, míg a műszakpótlékot nem élvező munkavállalók esetében 4 százalék lesz.
A KSz hatályában nem tudtuk elérni eredeti elképzeléseinket, így az 2010. január 31-ig érvényes, és addig fel sem mondható.

Döntse el mindenki, hogy hosszú vagy rövid volt-e az összefoglaló. Kívánok Nektek és szeretteiteknek a VDSzSz Szolidaritás munkatársai és a magam nevében a szokásos módon boldogabb új évet és eredményt, amelyhez – úgy gondolom – a sztrájk folytatása elkerülhetetlen.

2008. december 31.

Üdvözlettel:

Bárány Balázs Péter
alelnök

Utóirat:

December 31-én jutott tudomásunkra, hogy Zsákay György, a MÁV Trakció ZRt. vezérigazgatója távozik posztjáról. Részleteket nem tudunk, de azt igen, hogy Zsákay úrral kapcsolatunk korrekt volt, a viták, tárgyalások során mindvégig úriemberként viselkedett, és – ami a mai világban ritkaságszámba megy – szavatartó embernek ismerhettük meg.
Sajnáljuk távozását, hiszen úgy véljük, hogy az itt eltöltött évek alatt hozzáértéssel, egyre bővülő szakértelemmel, és ami fontos: lelkiismeretesen, a vasút, beosztottjai és munkatársai érdekeit szem előtt tartva tette a dolgát.
Arra is volt eset, hogy bár jogszerűen lehetősége lett volna a rendkívüli felmondás alkalmazására, a vele való megbeszélés miatt nem egy esetben ettől mégis elállt. Ezt az emberséges eljárást ezúton is köszönjük, további munkájához sok sikert, magánéletéhez pedig boldogságot, örömöt kívánunk.