Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megállapodás született a 2020. évre szóló csoportszintű bérfejlesztésről a MÁV-nál


Március 5-én tovább folytatódtak a csoportszintű bértárgyalások a MÁV-nál, a több fordulós tárgyalássorozat eredményeképpen a vasúttársaság és az érdekképviseletek egy évre kötött megállapodásban rögzítették, hogy a munkáltató a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében átlagosan 10 százalékos keresetnövekedést hajt végre 2020-ban. 

 Az alanyi jogú alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 8 százalék, melyet differenciáltan használnak fel az egyes társaságok. A vasútüzem ellátása szempontjából kiemelt egyes munkakörökben, például a vasútforgalom lebonyolításában résztvevők, valamint a mérnöki végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak 10 százalékos alanyi jogú bérfejlesztésben részesülnek. 

A munkavállalók elkötelezettségének és lojalitásának növelését támogatva a fluktuáció mérséklése érdekében  az eddigi béren kívüli juttatások egy része megszűntetésre kerül, de felváltja egy megemelt összegű, egyszeri, a munkavállalók egész éves munkáját elismerő juttatás, amely decemberben kerül kifizetésre bruttó 350.000 forint összegben. Azok a munkavállalók jogosultak rá, akik az egész év során hozzájárultak munkájukkal a vasút működéséhez. 

A munkavállalók pozitív visszajelzései alapján a munkáltató továbbra is kész működtetni a szolgálati idő elismerésének rendszerét, melyben a vasúthoz való hűséget jutalmazza. Ennek összegét a munkáltató a duplájára emelte. 

A vállalatcsoport számára kiemelt jelentőségű a fiatal értelmiség bevonása, ezért a diplomás minimálbér összegét főiskolai (bachelor, Bsc, BA) végzettség esetén 340.000 forintra, egyetemi végzettség (master, Msc-, MA) esetén pedig 385.000 forintra emeli havonta.

A Felek – a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalók bevonzása és megtartása érdekében – egyes kiemelt műszaki munkakörökben életpályamodell kialakításában állapodtak meg. 

Továbbra is megmarad az alanyi jogon járó, éves szinten nettó 92.900 Ft értékű SZÉP kártya juttatás, emellett 2020-ban a bruttó alapbér 4 százalékának megfelelő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítést is biztosít a munkáltató. 

A munkáltató és az érdekképviseletek számára egyaránt fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért 2020-tól esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj bevezetéséről határoztak a vasutas munkavállalók gyermekei részére.

Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató már korábban is ismertette az érdekképviseletekkel a versenyképes vasút érdekében teendő intézkedéssorozatot, most a megállapodásban is rögzítették a Felek ilyen irányú elhivatottságukat. 

Közösen ösztönzik a munkavállalókat a környezettudatos technológiai megoldások előnyben részesítésére; valamint egy teljesítménymérési rendszer kidolgozásával hozzájárulnak a vasúti versenyképesség növeléséhez. 

A Felek egyetértenek abban, hogy a piacképes és hatékony működés feltétele a bürokráciacsökkentés az adott társaságnál alaptevékenységgel össze nem függő támogató és az adminisztratív munkakörökben. 

A technológiához kapcsolódó utasítások működési folyamatokkal összefüggő felülvizsgálata is elengedhetetlen, illetve folyamatosan felülvizsgálják a Felek a fejlesztési projektek eredményeit is. Projekt keretében áttekintik az egyes munkaköröket. 

Egyetértés született abban is, hogy a képzéseken való részvételből eredő improduktív munkaidő mennyiségének csökkentése érdekében további intézkedések szükségesek: ezek többek között a képzési rendelet felülvizsgálata, valamint a képzési tananyagok digitalizációja. 

Továbbra is kiemelt célként fogalmazták meg a Felek az egészégügyi megelőző és szűrővizsgálatok népszerűsítését.

Letölthető dokumentumok:

Csoportszintu_bermegallapodas_20200305.pdf