Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Létrejött a csoportszintű bérmegállapodás: bruttó 350.000 forint alanyi jogú lojalitási pénz is érkezik


Csoportszinten átlagosan 10% keresetnövekedésre kerül sor 2020. január elsejétől. Több körben folytatódtak a bértárgyalások a MÁV-csoport március 5-i VÉT-ülésén.

Dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója bevezetőjében leszögezte, hogy a KVKF március 3-i ülésén megkapta a tulajdonosi felhatalmazást az érdemi bértárgyalások folytatására. Homolya elmondta, hogy a felhatalmazás a bértorlódás hatásának csökkentésére is vonatkozik, ugyanakkor a tulajdonos differenciálást vár el, "lehetőség szerint teljesítményhez kötött bérelemekkel".

Az elnök-vezérigazgató beszélt arról, hogy "két rettenetes nagy kitettségünk van": az egyik a technika, a másik pedig a munkaerő. Elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy versengés van a különböző közlekedési módozatok között, ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a vasutat az Európai Zöld Terv támogatja. Homolya Róbert utalt arra, hogy ebből a következő években "olyan forrástömeget kell behoznunk, amilyet az ágazat még nem látott".

A munkáltató átlagosan 7,5%-os alapbérfejlesztésre, 8,5% átlagos keresetnövekedésre tett javaslatot a március 5-i VÉT-ülésen. Homolya Róbert rögzítette, hogy a MÁV-csoport a VBKJ-t ki kívánja vezetni. Az elmondottakból egyértelműen kiderült, hogy a MÁV-csoport teljesíti a VDSzSz Szolidaritás egyik alapvető követelését. "Nem hagyjuk annyiban!" - írtuk a decemberi botrányos pulykapénz-kifizetés kapcsán, és kiváltását kezdeményeztük előre tervezhető, egységes évvégi kifizetés formájában. A lojalitást elismerő juttatás, ahogy Dr. Homolya Róbert utalt rá, amolyan 13 havi fizetés, a munkáltató ennek mértékére 271.000 forintra tett javaslatot, az adóvonzatot magára vállalná a MÁV-csoport.

Az elnök-vezérigazgató a szolgálati időt elismerő díjazás jelenlegi mértékének megduplázására tett javaslatot, így az egyszeri kifizetés "ahány év annyiszor 2000 forint".
A munkáltató továbbra is biztosítaná az alanyi jogú Szép kártya juttatás mértékét, 92.900 forintot. A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés bruttó összege 2020. január 1-től a munkavállalók alapbérének 4%-a.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke reakciójában leszögezte, hogy a bérajánlat a vasutasok megtartásához nagyon kevés. A 7,5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztésre tett ajánlat nem teljesíti elvárásainkat, a bértorlódást nem szünteti meg, sőt, rontja. Kijelentette, hogy kétszámjegyű alapbéremelésre van szükség annak érdekében, hogy "a tulajdonos elvárása hosszútávon teljesíthető legyen".
A "szenioritási pénz", a szolgálati időt elismerő díjazás megháromszorozását kezdeményezte, hozzátéve, hogy a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés 4 százalékos emelésének évvége helyett határozatlan időre kell szólnia - ahogy az általunk kezdeményeztt havi bruttó 5.000 forint egészségpénztári tagdíjhozzájárulásnak is.

A "lojalitási pénzzel" kapcsolatban Halasi Zoltán jelezte, hogy már novemberben beszéltünk erről, kezdeményezte, hogy a munkáltató legalább százezer forinttal emelje meg a munkáltatói ajánlatban szereplő bruttó 271.000 forintos összeget.
A VDSzSz Szolidaritás elnöke életút modell kidolgozását sürgette a kétszámjegyű bérfejlesztésen felül a kritikus munkakörök - pl. többek között a pályafenntartás, TEB, mérnök munkakörök - munkavállalói számára. Hozzátette: amennyiben a szochó két százalékos csökkentése megvalósul, akkor a felek annak felhasználásáról közösen döntsenek.

A szakszervezeti hozzászólások után dr. Homolya Róbert szünetet kezdeményezett, amíg a munkavállalói javaslatokat a tulajdonossal egyezteti, a 10 órakor kezdődő bértárgyalás így fél tizenkettőkor folytatódott.

A folytatásban Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy "elmentünk a falig", jelezve, hogy csoportszinten átlagosan 10% keresetnövekedésre kerülhet sor 2020. január elsejétől. A lojalitási pénz összegére bruttó 300.000 forintra tett javaslatot a munkáltató, ez azonban elfogadhatatlan volt számunkra. További tárgyalásokat követően ennek mértéke bruttó 350.000 forintra emelkedett, a munkáltató havi bruttó 5.000 forint egészségpénztári tagdíjhozzájárulást fizet a vasutasok részére, amennyiben idén júliusban csökken a szochó 2%-kal. Az alanyi jogú Szép Kártya juttatás teljes összegét április 30-ig utalja a munkáltató, a "szenioritási pénz", a szolgálati időt elismerő díjazása megduplázódott.

A csoportszintű bérmegállapodás után a részletek a március 9-én kezdődő társasági szintű bértárgyalásokon kerülnek napirendre.

Letölthető dokumentumok:

Csoportszintu_bermegallapodas_20200305.pdf