Nálunk minden
a vasutasokról szól!

KSZ 9. melléklet: Hatályba lépett a kezdeményezésünk nyomán készített új értelmezés


A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte: ha a vjv figyelőszolgálatot lát el, és a mozdonyon tartózkodik, a jegyvizsgáló pedig egyedül végzi a kereskedelmi tevékenységet, akkor utóbbi részére járjon a díjazás. A 10 kocsi feletti szerelvények esetében a 3 fő helyett 1+1 fővel továbbított vonatok esetében a díjazás a jegyvizsgálót is megilleti a jövőben.

Jeleztük honlapunkon, hogy mielőbb egyezségre akarunk jutni a fedélzeten egyedül dolgozó jegyvizsgálók díjazásáról is azokban az esetekben, amikor a vezető jegyvizsgáló a mozdonyon figyelési kötelezettségét teljesíti! Kezdeményezésünk következtében mindez testet öltött a MÁV-Start KSZ 9. számú mellékletének alkalmazásáról  szóló közös értelmezésben, ami most már hatályos. 

A MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződés 9. számú melléklete 2019. július 17-én módosult, a gyakorlatban felmerült értelmezési és alkalmazási kérdéseket érintően az alábbi értelmezés készült az egységes alkalmazási gyakorlat érdekében a MÁV-Start KSZ 79. § 3. pontja alapján.

I. A helyettesítési díj személyi hatálya:

A KSZ 9. számú mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén helyettesítési díjra kizárólag a vezető jegyvizsgálóként beosztott munkavállaló jogosult.

Fenti főszabálytól eltérően, 

  • amennyiben a vezető jegyvizsgálónak a mozdonyvezető mellett a mozdony, vezérlőkocsi vezetőállásán figyelőszolgálatot kell ellátnia és a mozdonyon tartózkodik, és a jegyvizsgáló egyedül látja el a kereskedelmi tevékenységet, ezen esetben az egyedüli jegyvizsgáló részére jár a díjazás. Amennyiben a figyelőszolgálatot ellátó vezető jegyvizsgáló mellett 2 jegyvizsgáló lát el szolgálatot, külön díjazásra nem jogosultak. 
  • a 10 kocsi felett közlekedő szerelvények esetében a 3 fő helyett 1+1 fővel továbbított vonatok esetében a díjazás a jegyvizsgálót is megilleti.

II. A helyettesítési díj összege:

A KSZ 9. számú mellékletében meghatározott helyettesítési díj összege magában foglalja a többletmunka, illetve többlettevékenység teljeskörű díjazását, függetlenül attól, hogy a munkavállaló által végzett többlettevékenység munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, vagy a munkavállaló a saját munkakörébe tartozó feladatok előírtnál kisebb létszámmal való ellátása során merül fel; így a munkavállalók KSZ 9. számú mellékletében előírt minimális létszámnorma alatti vonattovábbítás esetén ezen felül helyettesítési díjra, illetve más jogcímen többletdíjazásra nem jogosultak. 

A minimális létszámnormától eltérően több vonatkísérő is vezényelhető a vonatra, azonban amennyiben egyes esetekben a többlet vonatkísérő létszám nem, azonban az előírt norma szerinti létszám biztosított a vonaton, helyettesítési díj nem jár.

IV. A 10 kocsi felett közlekedő szerelvényekre vonatkozó szabályok:

Az 1.2.2. alpont a lex speciális szabály az 1.2.1. ponthoz képest. A szabályozás helyes értelmezése szerint az 1.2.2. pontban foglalt esetekben a bármilyen hosszúságú vonatra vezényelt utazószemélyzet - a tárgyhónapban felmerült létszámnorma alatti vonattovábbítások számától függetlenül - köteles továbbítani a szerelvényt, amennyiben a vonat közlkedésének tartama alatt, azaz a szolgálat megkezdését követően - a munkaszervezéstől függetlenül bekövetkező, előre nem látható - vis major helyzetek (szolgálatképtelenség, ajtó meghibásodása) következnek be.

Az 1.2.1. pontban szabályozott, a létszámnormától való eltérést korlátozó szabályozás azon esetekre irányadó, amennyiben a 10 kocsi feletti szerelvények esetén az 1 fő vezető jegyvizsgáló és 2 fő jegyvizsgáló létszám összesen 1 fő vezető jegyvizsgálóra csökken, ez esetben a vonat - az 1.2.2. pontban rögzített ún. vis major helyzetek kivételével - nem továbbítható. A 3 fő helyett 1+1 fővel a vonat havi 5 szolgálat mértékéig továbbítandó.

 

Letölthető dokumentumok:

SKM_C25820022613530.pdf