Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. december 23.


A munkáltató továbbra is tartja elfogadhatatlan álláspontját, és makacsul ragaszkodik a jövő évi KSZ-módosítás tárgyalásain ahhoz, hogy a kollektív szerződés csak 2009. végéig maradjon hatályban.
A VDSzSz ezzel kapcsolatos álláspontja ismeretes: legalább 2011. december 31-ig hatályos Kollektív Szerződést tartjuk csak elfogadhatónak. Ugyanez igaz, a KSZ felmondhatóságára is. A MÁV ebben a kérdésben is mereven köti az ebet a karóhoz, és nem enged a 2009. december 31-éből.
A munkáltató a KSZ részévé kívánja tenni a bérmegállapodást, amihez szintén nem járulhatunk hozzá, hiszen így a KSZ aláírásával együtt a bérmegállapodást is aláírnánk. Emiatt a bérmegállapodás hiányára alapozott eddigi követeléseinket szélnek eresztenénk, hiszen azokat a továbbiakban sztrájkkal nem tudnánk kikényszeríteni.
Ilyen olcsó trükkel már egy jobb falusi búcsúban se próbálkoznának.

A hideg és meleg környezetben történő munkavégzés vonatkozó jogszabályokat a KSZ részeként kívánjuk megtartani, természetesen, az időközben bekövetkezett jogszabályi változtatásokkal kibővítve.
Követelésünk ellenére a munkáltató továbbra is ragaszkodik embertelen elvárásához: ahol készenléti jelleggel 24 órás szolgálat van elrendelve, azt 6-8 órás szolgálat-megszakítással is tetézze. Ha már a rókáról nem lehet hét bőrt lehúzni, a vasutasról - úgy tűnik - szerintük igen.

Nem jutottunk dűlőre a munkarendekkel kapcsolatos egyik legsarkalatosabb követelésünk tárgyalásán se. A szociálisan túlérzékeny humánszolgálat ugyanis még a 2002-ig regnáló bagázson is túlterjeszkedő gonoszkodásra adta a fejét.
Eszerint a munkarendekhez kapcsolódó összes jogokat gyakorlatilag el lehetne felejteni, és ezzel összefüggésben - a mesebeli szegénylegény módjára - „élet és halál kérdését” e vonatkozásban a munkáltató kezébe lehetne helyezni.
Sajnálatos, hogy a KSZ-tárgyalások légkörét átszövi a munkavállalók irányába sugárzó mérhetetlen ellenszenv, és az a nem is tudni mihez fogható irigykedés, aminek következtében mindent, amit csak lehet, el kell venni a vasutasoktól, nehogy véletlenül a teli tarisznya terhelje a munkából hazatérők vállait.
Több alkalommal indítványoztuk, hogy a tárgyalások ne szakadjanak félbe: akár Karácsonykor is hajlandóak vagyunk az egyezség reményében tárgyalni – ahogy erre már korábban volt is példa. Erre a munkáltató természetesen nem mutatott hajlandóságot – mit sem törődve több tízezer vasutas jövőbeni sorsával. De hát erről már tanúbizonyságot tett az elmúlt kilenc nap során is: a KSZ- és bértárgyalások sora december 29-én folytatódik.

A kollektív munkaügyi vitában szintén nem született megállapodás: követeléseinket továbbra sem teljesítették. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy egy pillanatig se legyen kétsége affelől, hogy januárban nincs karácsony, és nem lesz ok arra, hogy a sztrájkot – amelyet mindenképpen folytatni kell – felfüggesszük. A megállapodáson kívül, persze.
Az az elszánás, elkeseredés, jogos düh, ami a sztrájkoló tagjaink, a vasutasok körében érzékelhető, elgondolkodásra kell, hogy intse a MÁV vezetésének parancsolókat, és bízunk abban, hogy az elkövetkező sztrájkmentes napok alatt elmélkedve ráébrednek arra, hogy ezt a közösséget nem fogják tudni megtörni.
A tárgyalások délután három óra fele értek véget, a tárgyalódelegáció tagjai közül többen odajöttek hozzánk kellemes ünnepeket kívánni, míg egy jelentősebb részük a szeretet ünnepének előestéjén még csak az elköszönés udvariassági formulájának sem tett eleget, és távozott a színhelyről. Szomorú, hogy közéjük tartozott a MÁV Csoport humánpolitikájáért felelős személy is.
Mondani sem kell, hogy a „kedves” szakszervezetek kedvesen búcsúztak a MÁV vezetésétől az egyelőre még MÁV-székháznak tekinthető Andrássy úton – az egész éves kiváló együttműködés lezárásaként. Nem meglepő, hogy a VDSzSz-t kifelejtették a meghívottak listájáról.
Természetesen, ennek ellenére kívánunk nekik is – mint ahogy mindnyájatoknak – kellemes, békés, meghitt karácsonyt. Töltsön el Benneteket örömmel az a hit, hogy az elmúlt napok példátlanul hősi helytállásának - amihez minden sztrájkoló munkavállalónak ezúton is gratulálunk - meg lesz az eredménye.

2008. december 23.

Bárány Balázs
Halasi Zoltán
Huszta Krisztián