Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A vasúti hálózat üzemeltetésének rendje a pandémia időszakaiban, avagy a MÁV mit tenne világjárvány esetén?


Betegséggyanús munkavállalók kivonása a munkából, helyettesítésük megszervezése, ideiglenes elhelyezésük az elkülönítőben, 24 órás készenléti rend: elkészült a munkáltató utasítás-tervezete, amit véleményezésre át is küldött, ebből szemezgetünk most.

Magyarország nagy területeire kiterjedő járvány esetén a munkavállalók nagyobb arányú megbetegedésével kell számolni, amely elérheti a 40-50%-os mértéket is - kezdi a tervezet. Amennyiben a munkavállalói létszámhiányból adódó, akár csak egy szolgálat helyet érintő nagyobb arányú, a 20%-ot meghaladó létszámcsökkenés hatása az országos vasúti hálózat nagyobb területét érinti, a leközlekedtethető vonatok számának csökkentése a létszámhiányból eredő kapacitáshiányt nem oldja meg, vonatforgalom lebonyolításához egy adott időben szükséges létszám hiánya káros hatással van a vonatforgalom biztonságos lebonyolítására.

Az előzőekre tekintettel a nagyobb arányú és tartós létszámhiányt, a létszámmal történő takarékoskodással, a vasúti üzemidő csökkentésével lehet biztosítani.

Amennyiben a vonatforgalom lebonyolításához, a vasúti hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges technológiai létszám hiánya nem haladja meg a 20%-ot - írja a tervezet - a kieső létszámot rendkívüli munkavégzés elrendelésével kell biztosítani, ha pedig a technológiai létszám hiánya a 20%-ot meghaladja, és a rendelkezésre álló létszám 70-80% között van, az üzemidőt törzshálózati vonalakon 18 óra időtartamra, mellékvonalakon 12 óra időtartamra kell csökkenteni.

A technológiai létszám 30%-ot meghaladó csökkenése esetén, amikor a technológiai létszámnak csak 60-70%-a áll rendelkezésre, az üzemidőt - a rendkívüli munkavégzés szükség szerinti fenntartásával - törzshálózati vonalakon 12 óra időtartamra, mellékvonalakon 8 óra időtartamra kell csökkenteni.

A technológiai létszám 40%-ot meghaladó hiánya esetén − a rendkívüli munkavégzés szükség szerinti fenntartásával − át kell térni a vonatforgalom operatív megszervezésére és irányítására. A vonatközlekedés rendjét az Üzemeltetési főigazgatóság és a Biztonsági főigazgatóság javaslata alapján az általános és műszaki vezérigazgató-helyettes hagyja jóvá,

ha a Kormány valamely területre/régióra Járványügyi Veszélyhelyzetet rendel el, akkor a járványügyi katasztrófa elleni védekezést irányító kormányzati szervezet (Kormányzati Koordinációs Bizottság) döntése alapján a közlekedésért felelős minisztérium utasíthatja a MÁV Zrt.-t, hogy a fertőzöttnek nyilvánított területen/régióban az utasforgalmat függessze fel, és dolgozzon ki időszakos menetrendet az ország többi területére. Az időszakos menetrend kidolgozása az Üzemeltetési főigazgatóság feladata, azt a Válságstáb vezetője hagyja jóvá.

És hogy milyen intézkedésekre kell számítani? A teljesség igénye nélkül:

 • a belföldi kiküldetések átmeneti felfüggesztése; arra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor,
 • a halaszthatatlan belföldi kiküldetésre elsősorban szolgálati gépjárművet kell igénybe venni,
 • a vasúti hálózat üzemszerű működésében közreműködő munkavállalók foglalkoztatásához elengedhetetlen képzés és vizsgáztatás kivételével a munkavállalók nagyobb csoportját érintő rendezvények (előadás, értekezlet, oktatás, továbbképzés, ünnepség, rendezvény) felfüggesztése, egyéb módon történő kiváltása, 
 • a szolgálati helyeken az Ingatlanüzemeltetési és magasépítményi igazgatósággal egyeztetve kijelölik azokat a jól szellőztethető, fertőtleníthető helyiségeket, melyekben a betegséggyanús vagy megbetegedett munkavállalók a szükséges orvosi vizsgálatig (eltávozásukig) tartózkodhatnak. Ezeket a helyiségeket alkalmassá kell tenni a munkavállalók elhelyezésére,
 • a távmunkában is végezhető feladatokat ellátó, és a távmunka végzéséhez szükséges feltételekkel (számítógép, internetes kapcsolat) rendelkező munkavállalók részére elrendelik a távmunkában történő munkavégzést, (...)
 • a szolgálati gépjárművek munkába járáshoz történő használatának, illetve a saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás engedélyezése, 
 • intézkedés az egyéni védőeszközök általános használatára, a fokozott, fertőtlenítő szerek használatával történő takarításra, a higiénés magatartási szabályok betartatására, ezekről a munkavállalók oktatására,
 • betegséggyanús munkavállalók kivonása a munkából, helyettesítésük megszervezése, ideiglenes elhelyezésük az elkülönítőben,
 • fertőzésveszély esetén a beteggel közvetlen kontaktusba kerülők orvosi vizsgálatának kezdeményezése, az egészségügyi szervek döntése alapján a munkából történő kivonásuk,
  intézkedés a munkahelyről a járvány tüneteinek jelentkezése miatt eltávozott munkavállalók által használt számítógép, berendezési tárgyak (asztal, szék, kilincs stb.) felületi fertőtlenítésére,
 • a vasúti közlekedés biztonságának maximális fenntartásával a vasúti hálózat működtetéséhez nem feltétlenül szükséges karbantartási, felújítási, beruházási munkálatok felfüggesztése, a felfüggesztés szerződéses kockázatának értékelése után, 
  intézkedés a betegséggyanús/megbetegedett munkavállalók tartózkodására kijelölt helyiségek rendszeres fertőtlenítésére az NNK útmutatása szerint.
 • a szabadságok kiadásának felfüggesztése a kritikus területeken,
 • a 24 órás készenléti rend bevezetése és fenntartása a kritikus területeken,
  ügyfélfogadás, kereskedelmi tevékenységek szüneteltetése a lehető legszélesebb körben,
  az elektronikus kommunikációs csatornák használatának elrendelése.
 • a munkavállalókat érintő járványfigyelő rendszer kialakítása, a rendszer működtetéséhez szükséges intézkedés kiadása, bevezetése, naponta 09.00 óráig jelentést kell készíteni a Válságstáb részére a járvány miatti megbetegedés alakulásáról, szervezetenként és területi igazgatóságonként, a kimutatásban külön kell szerepeltetni a kritikus területek munkavállalóit.
 • A tervezet szerint az Ingatlanüzemeltetési és magasépítményi igazgatóság intézkedik a takarító személyzet létszámának szükség szerinti növeléséről, elrendeli az NNK által ajánlott fertőtlenítő szerek általános alkalmazását, a munkavállalók elhelyezését biztosító irodaépületekben, más létesítményekben működő klímaberendezések szűrőit gyakrabban cseréli, szükség esetén tisztításának, illetve fertőtlenítésének biztosítása.
 • Intézkedik az üzemi konyhák, üzemi éttermek, büfék működésének szüneteltetéséről (...)

A Biztonsági főigazgatóság intézkedik egyéni védőeszközök használatáról a vasútállomások, vasúti pályaudvarok utasforgalom számára megnyitott területein, valamint a személyszállító vonatokon szolgálatot ellátó fegyveres biztonsági őröknél, vagyonőröknél. 

A Beszerzési főigazgatóság intézkedik – a MÁV SZK Zrt. illetékes szervezete útján – az egyes szolgálati helyeken keletkezett veszélyes hulladékok, használt egyéni védőeszközök, papírzsebkendő, kéztörlő papírok, és ezen anyagok gyűjtésére szolgáló műanyag zsákok, fertőtlenítő szerek csomagoló anyagai elszállításának és megsemmisítésének rendjéről,
ahol a veszélyes hulladék helyben történő biztonságos megsemmisítése nem lehetséges, az elszállítást és a megsemmisítést erre irányuló szerződéssel kell biztosítani, a szerződéskötéshez szükséges intézkedést a MÁV SZK Zrt. illetékes szervezete útján meg kell tenni.

 A teljes tervezetet mellékeltük.

Letölthető dokumentumok:

MAV_pandemias_terve_vegleges.doc