Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A "14 órás megállapodásról"...


A napokban újabb egyéni megállapodásokat próbál aláíratni a munkáltató, pár gondolat, ami segíthet dönteni aláírás előtt a napi penzumként beosztható 12 órás munkavégzés további emeléséről.

A készenlét (ügyelet) elrendeléséhez hasonlóan ebben a témában is irányadó jogi háttér az Mt. (2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről) és a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése.

Az Mt. XI. fejezetében találjuk meg a munkaidő és a pihenőidő általános szabályozását, ami szerint a teljes napi munkaidő nyolc óra (Mt. 92. §. (1), kicsit hátrébb a munkaidőkeret, valamint az egyenlőtlen munkaidő-beosztás meghatározása, és az érintetteknél a napi munkaidő maximális 12 órája.

Miről is szól a 14 órás megállapodás az érintett munkakörökben foglalkoztatottaknál? Természetesen a gyakorlatról.

Egy szolgálatban ugyanis előfordulhat, hogy a hibajavítás elhúzódik, nem tudja befejezni a munkavállaló munkáját munkaidőben (kell még a befejezéshez fél óra a térközben), hogyan tegyük ezt jogszerűvé?

A jogalkotó - felismerve a problémát - külön kezeli ezt az Mt. 135. §. (4) bekezdés d.) pontjában kiemelve a vasúti személyszállítás, valamint a vasúti árufuvarozás körében utazó vagy a zavartalan közlekedést biztosító munkaköröket, így van lehetőség eltérő megállapodás kötésére.

Tovább finomítja a megvalósítást a KSz. 28. §-a, amely konkretizálja azokat az eseteket, amelyben a munkaidő – és itt lép be a maximum 14 óra, ugyanis az Mt-ben több – megemeléséről szó lehet, a döntési jogkört meghagyva a munkáltató és a munkáltató szintjén.

A nem készenléti jellegű munkakörökben (és ebből van a több) - ez nem azonos a készenléttel, mint rendelkezésre állási formával – csak a KSz. 8. sz. mellékletében, a zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkaköröknél teszi lehetővé a munkaidő emelését.

Egy biztos: minden esetben csak alapos megfontolást követően írjatok alá!

Bodon Gábor, szakértő, VDSzSz Szolidaritás

Kérdés esetén elérhetősége: Bodon Gábor, 06/70-455-0789, bodon.gabor@vdszsz.hu