Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megdőlt egy munkajogi dogma


2020. január 1-jétől a helyettesítési díj jár akkor is, ha az adott szolgálati helyen a munkavállaló úgy látja el az adott szolgálatot, hogy az általa ellátott munkakörre irányadóan meghatározott technológiai létszám nem biztosított.

Hosszú ideje megdönthetetlen dogmának számított, hogy a munkavállaló helyettesítési díjra jogosult legyen olyankor is, amikor más – a sajátjától elkülönülő –munkakörébe tartozó feladatot úgy lát el, hogy az elvégezendő feladatok (akár részben) saját munkaköri leírásában is szerepelnek. 

A VDSzSz Szolidaritás már évekkel ezelőtt – elsősorban az 1. számú fővonalon – kezdeményezte, hogy ezen a szabályon változtassunk. Ez nem is volt eredménytelen, hiszen megtört a jég és néhány szolgálati helyen már 2017-től elszámolásra került helyettesítési díj. 

Mindazonáltal ennek munkajogi szabályozásba történő átültetésére nem került sor. 

A fordulatra két évig kellett várnunk, amiben kétségtelenül szerepe volt egy olyan pernek, melyben (nem kis meglepetésre) a munkavállalónak adott igazat és helyettesítési díj megfizetésre kötelezte a munkáltatót. 

Az ügyben érintett szakszervezeteknek (VSZ és VDSZSz Szolidaritás) ezután sikerült már jobb belátásra bírni a munkáltatót a tekintetben, hogy kerüljön végre pont a helyettesítés munkajogi megítélésével kapcsolatos vitának és a jövőre nézve ez munkaviszonyra vonatkozó szabály szintjére (KSz) emelkedjen.

Ezzel a megállapodással egyúttal azt a kockázatot is kizártuk, hogy egy újabb perben ellenkező megállapításra jusson a bíróság, miután hazánkban nincs precedens jog és a bírói gyakorlat is inkább ellentmondásos, mint sem következetes (az esetleges visszamenőleges követelések peresítése ugyanezt a kockázatot rejti magában). 

Ezzel a megállapodással a jövőre nézve sikerült egy viszonylag tágabb körre biztosítani azt, hogy helyettesítési díj járjon akkor is, ha az adott szolgálati helyen a munkavállaló úgy látja el az adott szolgálatot, hogy az általa ellátott munkakörre irányadóan meghatározott technológiai létszám nem biztosított.

A megállapodás arról is szólt, hogy a munkáltató önmegtartóztatást vállal a technológiai létszám (mindenekelőtt az ÁVU-kat érintő) megváltoztatása tekintetében. Bár évközben helyenként voltak félreérthető munkáltató törekvések, végül is ezeknek – a megállapodásra történő hivatkozással – útját tudtuk állni.

dr. Szabó Imre