Nálunk minden
a vasutasokról szól!

December 14-én (vasárnap) nulla órától folytatódik a sztrájk!


December 14-én nulla órától határozatlan ideig folytatjuk az általános vasúti sztrájkot, ami a Dunától keletre fekvő területeket érinti majd Budapest és Pest megye kivételével. (Pest megyében Ceglédet is érinti a munkabeszüntetés. FRISSÍTÉS: TÁJÉKOZTATÓ a VDSZSZ Szolidaritás által 2008. december 14-én 00,00 órától folytatandó sztrájk idején biztosítandó még elégséges szolgáltatásról. Lásd a mellékelt fájlt!)

De miért sztrájkolunk?

A sztrájk nem cél, csupán egy eszköz a munkavállalók kezében a legvégső esetre, amikor a tárgyalóasztal mellett megalkuvás nélkül már biztos nem lehet megállapodni.
Sajnálatos, hogy a Vasutasok Szakszervezete követhetetlennek tartja a VDSzSz sztrájkköveteléseit, ez derül ki ugyanis a honlapjukon olvasható „Mit miért tesz a VSZ?” c. írásukból: egy évük volt alapos áttanulmányozásukra. Talán nem volt elég ennyi idő, hiszen emiatt tűnhet úgy számukra, hogy követeléseinket „folyamatosan változtatjuk”. Tény, hogy időről-időre újabb követelésekkel voltunk kénytelenek a „listát” bővíteni, de a már meglévő követelések tartalmát ez egyáltalán nem befolyásolta.

Melyek akkor a sztrájkköveteléseink?

Követeljük, hogy 250 ezer forinttal valamennyi vasutas részesedjen a MÁV Cargo privatizációs bevételéből. Ez nem extrémitás, hiszen a Cargosok rövidesen fejenként mintegy 1,5 millió forintot kapnak. Ez jó, ezt akartuk, de a többi vasutasról se vagyunk hajlandóak megfeledkezni. Ez csak nem baj? (A VSZ kiáltványában szereplő történelemhamisításra viszont nem kívánunk reagálni, arra, hogy a Cargos munkavállalók részesedése csak és kizárólag a VSZ érdeme.)

Követeljük, hogy a társaságba vitt munkavállalók (MÁV Start, MÁV Gépészet, satöbbi) 10 százalékos alapbéremelését, hiszen az Árufuvarozási Üzletág tevékenység-kihelyezésével bezárólag ezt minden munkáltatói jogutódlással a MÁV-tól más társaságokba kiszervezett vasutas megkapta. Mennyivel rosszabbak a többiek, akiket ezt követően szerveztek ki, hogy semmit ne kapjanak belőle? Szerintünk ők is ugyanúgy megérdemlik.

Követeljük az infláció 1,1 százalékkal történő kompenzálását. Ez a követelés még a világválság kirobbanása előttről való, a jelenlegi és a várható recesszió idején ez tényleg valakinek túl soknak tűnik? Nehéz elhinni.

Követeljük, hogy a mellékvonalakon a személyszállítás ne szűnjön meg. Több szakszervezet roppant büszke arra az egy évvel korábban, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal megkötött egyezségre, ami szerintük megmentette a mellékvonalakat az enyészettől. Akkor elsősorban a 12 vonal ügyének rendezése volt különösen sürgető, viszont a megállapodás csak pár hónap haladékot adott nekik. A megállapodás jó vagy rossz voltát a legutóbbi Vasúti Egyeztető Bizottsági ülésen épp a VSZ ítélte meg: képviselőjük azt sérelmezte a Minisztériumban, hogy nem veszik őket komolyan, az általuk írt leveleket még csak válaszra se méltatják. Egyértelmű, hogy a többi szakszervezetre csak az aláírásuk miatt volt szükség: megmutatni, hogy van egy megállapodás, amit "csupán" egy szakszervezet nem írt alá: a VDSzSz.
A megállapodás előtt még a VSZ-szel közösen, utána a VSZ és más szakszervezetekhez tartozó - vagy épp nem tartozó - vasutasokkal együtt vívtuk harcunkat a mellékvonalak érdekében.
Az erőfeszítés eredményes volt, hiszen a kormány vállalta, hogy jó pár évig "békén hagyja" a mellékvonalakat: nem is zárja be azokat, viszont nem is ad pénzt fejlesztésükre. Ez utóbbi miatt szerepel a mellékvonalak ügye továbbra is a sztrájkkövetelések között, hiszen fejlesztés nélkül maguktól tönkremennek.

Követeljük, hogy a jövőben munkáltatói érdekkörben felmerült okból történő munkáltatói rendes felmondásra a MÁV többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál csak a szakszervezetünk egyetértését követően kerülhessen sor tagjaink esetében.

Nemrég egy újabb sztrájkköveteléssel lettünk "gazdagabbak", szimbolikus jelentősége is van annak, miért pont december 14-én folytatódik a sztrájk. Aznap lép ugyanis érvénybe az új menetrend, ami ellehetetleníti rengeteg vasutas - és ebből kifolyólag még több utas - munkábajárását és hazajutását. Sok esetben órákkal nő az utazáshoz szükséges idő, ami teljesen tönkreteszi a családok eddig megszokott életvitelét. A VDSzSz már minden fórumon követelte az új menetrend bevezetésének felfüggesztését, és a jelenlegi érvényben tartását a hibák korrigálásáig, amire nem került sor.

A fenti sztrájkköveteléseken túl, mit akar a VDSzSz Szolidaritás?

Alapvetően, ugyanazt, ami a VSZ kiáltványában olvasható: a Startnál az idei (2008. évi) bér rendezését, csak beláttuk, hogy a levelek irogatása önmagában édeskevés: csak sztrájkkal lehet kikényszeríteni a teljesítést a munkáltatóból. Örömmel olvastuk, hogy a társszakszervezet egy év alatt eljutott a sztrájk gondolatáig, sose késő. Természetesen, semmi akadálya nincs annak, hogy a VSZ tagjait a VDSzSz sztrájkjának támogatására biztassa. Egyebet, sajnos, nem tehet, mivel a Startnál a bérmegállapodást aláírták, így a VSZ idén biztos nem hirdethet sztrájkot.
Reméljük, vezetésük tanult az esetből, és jövőre nem kapkodja el az olyan megállapodások aláírását, amelyek egy évre megkötik kezüket az érdekérvényesítés legvégső formájának gyakorlásától, a sztrájktól.

2008. december 13.