Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Készenlét kontra ügyelet a biztosítóberendezési szakszolgálatnál


Ha találkoztok a rendelkezésre állás helyének egyoldalú meghatározásával - és azt nem az ügyelet szabályai szerint számolták el – jelezzétek, hogy egységesen léphessünk fel az ügy megnyugtató rendezése érdekében!

A MÁV Zrt. Debreceni Biztosítóberendezési Főnökségen a téli rendkívüli időjáráshoz kapcsán elrendelhető kiegészítő, illetve rendkívüli készenlét szabályait illetően a munkáltató – álláspontunk szerint – nem megfelelően alkalmazza a Munka törvénykönyve és a MÁV Zrt .hatályos Kollektív Szerződésének vonatkozó szabályait.

A Munka törvénykönyve 110. § (4) bekezdése szerint, ha a rendelkezésre állás helyét a munkavállaló határozza meg készenlétről, ha a munkáltató egyoldalúan, akkor ügyeletről beszélünk.

A MÁV Zrt hatályos Kollektív Szerződése 38. § A rendkívüli időjárás kapcsán elrendelhető kiegészítő, illetve rendkívüli készenlétre vonatkozó eltérő rendelkezések alapján téli forgalom akadálymentes lebonyolítás érdekében a munkáltató jogosult kiegészítő, úgynevezett rendkívüli (hó) készenlét elrendelésére.

Az elrendelés és az elszámolás kapcsán tapasztalt anomáliák tisztázása érdekében a debreceni Biztosítóberendezési Főnökségen megbeszélést tartottunk a Főnökség vezetőjével, mivel véleményünk szerint a Munkáltató nem a hatályos Kollektív Szerződés szerint jár el ezekben az esetekben.

A gyakorlat szerint a Főnökségen a Munka törvénykönyve alapján a munkavállalók írásban nyilatkoznak arról, hogy az elrendelt készenlétet lakáson, vagy szolgálati helyen kívánja eltölteni.

A hókészenlét elrendelése a napi döntés alapján, a készenlét megkezdése előtt legalább 12 órával korábban történik, vagyis naponta e-mailben kap értesítést a beosztott munkavállaló, hogy a munkáltató elrendelte a munkahelyi rendelkezésre állást, ami véleményünk szerint már ügyeletet (KSz 39. §).

Az ügyelet és a készenlét elszámolásának, díjazásának szabályai eltérőek, az ügyelet időtartama a Kollektív Szerződés 35. § 1. pont c) pontja szerint rendkívüli munkaidőnek minősül, és a díjazása a rendkívüli munkavégzés díjazásának szabályai szerint történik (az alapbéren felül jár munkanapra az alapbér 50%-a, pihenő- és munkaszüneti napra 65%-a), míg a készenlét esetében a munkamentes időre nem jár az alapbér, csupán annak 55 illetve 70%-a.

A probléma megoldásához hálózati szinten szeretnénk tisztán látni, és tudni, hogy ez országos probléma vagy csak helyi. Ezért kérjük a tisztelt T.E.B.-es kollégákat, hogy ha a területükön is találkoztok a rendelkezésre állás helyének egyoldalú meghatározásával – és azt nem az ügyelet szabályai szerint számolták el – jelezzétek, hogy egységesen léphessünk fel az ügy megnyugtató rendezése érdekében.

Dzsubák Károly

telefon: +36306651622

email: dzsubik@gmail.com