Nálunk minden
a vasutasokról szól!

KSZ 9. melléklet: Kezdeményezésünk nyomán rövidesen új értelmezéssel bővül, a munkáltató rábólintott


A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte: ha a vjv figyelőszolgálatot lát el, és a mozdonyon tartózkodik, a jegyvizsgáló pedig egyedül végzi a kereskedelmi tevékenységet, akkor utóbbi részére járjon a díjazás. Ezzel a munkáltató az általunk kezdeményezett konzultáción egyetértett, ráadásul a 10 kocsi feletti szerelvények esetében a 3 fő helyett 1+1 fővel továbbított vonatok esetében a díjazás a jegyvizsgálót is megilleti a jövőben. Változik a kerekítési szabály is, nem vonatonként hanem szolgálatok végén kerekítjük majd a számítások alapjául szolgáló óraszámot.

Jeleztük honlapunkon, hogy mielőbb egyezségre akarunk jutni a fedélzeten egyedül dolgozó jegyvizsgálók díjazásáról is azokban az esetekben, amikor a vezető jegyvizsgáló a mozdonyon figyelési kötelezettségét teljesíti! Kezdeményezésünk következtében mindez testet öltött a MÁV-Start KSZ 9. számú mellékletének alkalmazásáról  szóló közös értelmezésben, ez azonban még nem hatályos, remélhetően nemsokára az lesz. 

A MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződés 9. számú melléklete 2019. július 17-én módosult, a gyakorlatban felmerült értelmezési és alkalmazási kérdéseket érintően az alábbi értelmezés készült el az egységes alkalmazási gyakorlat érdekében a MÁV-Start KSZ 79. § 3. pontja alapján.

I. A helyettesítési díj személyi hatálya:

A KSZ 9. számú mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén helyettesítési díjra kizárólag a vezető jegyvizsgálóként beosztott munkavállaló jogosult.

Fenti főszabálytól eltérően, 

  • amennyiben a vezető jegyvizsgálónak figyelőszolgálatot kell ellátnia és a mozdonyon tartózkodik, és a jegyvizsgáló egyedül látja el a kereskedelmi tevékenységet, ezen esetben az egyedüli jegyvizsgáló részére jár a díjazás. Amennyiben a figyelőszolgálatot ellátó vezető jegyvizsgáló mellett két vagy több jegyvizsgáló (vagy fedélzeti jegyellenőr) lát el szolgálatot, küldön díjazásra nem jogosultak. 
  • a 10 kocsi felett közlekedő szerelvények esetében a 3 fő helyett 1+1 fővel továbbított vonatok esetében a díjazás a jegyvizsgálót is megilleti.

II. A helyettesítési díj számítása:

Az 1.2.1. pont rendelkezése szerint a létszámnorma alatti személyzettel közlekedő vonatot továbbító vezető jegyvizsgálót megkezdett óránként 1.300 Ft/óra többletdíjazás illeti meg. Az e pontban rögzített külön díjazást az adott szolgálatban megkezdett munkaórák alapján kell elszámolni oly módon, hogy a munkavállaló által az adott szolgálatban teljesített létszámnorma alatti munkavégzések időtartama összeadásra kerül, és az ennek során keletkezett tört órák felkerekítésre kerülnek.

Pl.: A vezető jegyvizsgáló az adott szolgálati napon összesen két vonaton teljesít létszámnorma alatti munkavégzést. Az első esetben a vonaton 1 óra 15 percet, a második vonat esetében pedig 1 óra 30 percet lát el "helyettesítést". Ebben az esetben a két időtartam összeadásával, az adott szolgálatban összesen 2 óra 45 perc (2,75 óra) munkaidő tartamot kell az elszámolás során figyelembe venni, azaz a munkavállaló (felkerekítve) három megkezdett óra alapján , összesen 3.900 Ft (3 x 1.300 Ft) külön díjazásra lesz jogosult az adott szolgálati napra.

III. A helyettesítési díj összege:

A KSZ 9. számú mellékletében meghatározott - illetve a KSZ 2019. augusztus 01. napját közvetlenül megelőző időállapotban hatályos szövege szerinti 63. §-ában rögzített - helyettesítési díj összege magában foglalja a többletmunka, illetve többlettevékenység teljeskörű díjazását, függetlenül attól, hogy a munkavállaló által végzett többlettevékenység munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, vagy a mukavállaló a saját munkakörébe tartozó feladatok előírtnál kisebb létszámmal való ellátása során merül fel; így a munkavállalók ezen felül helyettesítési díjra, illetve más jogcímen többletdíjazásra nem jogosultak. 

IV. A 10 kocsi felett közlekedő szerelvényekre vonatkozó szabályok:

Az 1.2.1. pont értelmében főszabály szerint a létszámnormától lefelé eltérni havonta legfeljebb öt szolgálatban lehet.

Az 1.2.1. pont utolsó mondatában szabályozott, a létszámnormától való eltérést kizárólag a 10 kocsi felett korlátozó szabály azon esetekre irányadó, amennyiben a 10 kocsi feletti szerelvények esetén az 1 fő vezető jegyvizsgáló és 2 fő jegyvizságló létszám összesen 1 fő vezető jegyvizsgálóra csökken, ez esetben a vonat - az 1.2.2. pontban rögzített ún. vis major helyzetek kivételével - nem továbbítható. A 3 fő helyett 1+1 fővel a vonat a főszabály szerinti havi 5 szolgálat mértékéig továbbítandó.

Az 1.2.2. alpont a lex speciális szabály az 1.2.1. ponthoz képest. A szabályozás helyes értelmezése szerint az 1.2.2. pontban foglalt esetekben a bármilyen hosszúságú vonatra vezényelt utazószemélyzet - a tárgyhónapban felmerült létszámnorma alatti vonattovábbítások számától függetlenül - köteles továbbítani a szerelvényt, amennyiben a vonat közlekedésének tartama alatt, azaz a szolgálat megkezdését követően - a munkaszervezéstől függetlenül bekövetkező, előre nem látható - vis major helyzetek (szolgálatképtelenség, ajtó meghibásodása) következnek be.