Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Közlemény


A nyilvántartó bíróság szakszervezetünk XX. Küldöttgyűlésén újraválasztott vezető tisztségviselő(k) képviseleti jogosultságának időbeli terjedelmével kapcsolatos változás nyilvántartásban történő átvezetését érintően formai kifogást emelt. Hangsúlyozzuk, hogy nem a változások nyilvántartásban történő átvezetése keletkezteti a megválasztott jelöltek tisztségét és képviseleti jogát, hanem a megválasztás ténye.

A VDSzSz Szolidaritás mindemellett fellebbezett a bírósági titkár határozata ellen annak érdekében, hogy a nyilvántartásban a tényleges helyzetnek megfelelő adatok átvezetésére sor kerüljön.

A Küldöttek által titkos szavazással megválasztott tisztségviselők személyét és az eredményt a Szavazatszámláló Bizottság által készített jegyzőkönyv rögzíti, ami minden szempontból - formailag, tartalmilag - megfelelő.

A VDSzSz Szolidaritás 2019. május 22-23-i Küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselői teljes mértékben jogszerűen látják el feladataikat, szakszervezetünk képviseletét - az Alapszabálynak megfelelően - a megválasztott elnök önállóan és teljes hatáskörrel látja el.

VDSzSz Szolidaritás