Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Két tagtársunk betegség miatt alkalmatlanná vált munkaköre betöltésére, korrekt volt a munkáltató!


Köszönet érte, jó lenne, ha országosan is elterjedne ez a szemlélet!

Az egészségileg alkalmatlanná váló munkavállalókra a rehabilitációs munkakörök hiányában általában a Munka Törvénykönyvében meghatározott, szolgálati idő hosszától függő végkielégítés fizetése mellett történő munkáltatói rendes felmondás vár.  

Az elmúlt hónapokban a Szeged Igazgatóság területén két MÁV-nál foglalkoztatott munkavállaló betegségük következményeként a korábban ellátott (tolatószemélyzeti) munkakörük betöltésére előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton nem feleltek meg.

Az érintett munkavállalók a VDSzSz Szolidaritás tagjai, így a felmerült problémával a  Szeged Területi Szervezethez fordultak. Szakszervezetünk felvette a kapcsolatot tagtársaink munkáltatóival, szakmai felettes szerveivel és a megváltozott egészségi állapotú munkavállalók továbbfoglalkoztatása érdekében egyeztetéseket kezdeményezett.

A szegedi és kiskunhalasi forgalmi csomópont főnökség vezetői, a forgalmi osztályvezető és területi igazgató valamint humánpartnerek segítő támogatása mellett november 1-től, illetve decemberben a másik tagunk továbbfoglalkoztatása is megoldódott: állomásgondnoki munkakörre alkalmasságuk megállapítása után a munkaszerződés megkötésre is sor kerül.

A VDSzSz Szolidaritás tagjai nevében is szeretnénk megköszönni azt a támogató munkáltatói hozzáállást, amelyet a tagjaink munkaviszonyának fenntartása érdekében most megtapasztalhattunk. Kívánatos lenne ennek a szemléletnek a hálózaton történő elterjedése.

Veréb Olga, területi vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás