Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Aláírásgyűjtés - Hírlevél - 2008. december 6.


Kettővel korábbi, „Tisztelt Tagtársak és vasutas munkavállalók!” c. írásunkban a többi között az alábbi jelent meg:

„A Cargos munkavállalók fejenként 1,3 millió forintban részesülnek a privatizációs bevételből. Ez tény. Biztos van, aki sajnálja tőlük, mi biztos, hogy nem. De tudvalevő, hogy ők se tettek többet a privatizáció és a vasút átalakításáért, mint a hoppon maradt többi vasutas, így a sikerből való részesedés őket éppúgy megilleti.”

Egyrészt a Cargosok a privatizációs bevételből fejenként nem 1,3 millió forinttal, hanem annál többel – várhatóan mintegy 1,5 millió forinttal – részesedhetnek; ez a pozitív irányú eltérés remélhetőleg nem sokakat zavar.

Viszont a félreértés elkerülése érdekében fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a MÁV Csoport különböző cégeihez az idők folyamán kiszervezett munkavállalókat egymással teljesen egyenrangúnak, a vasutas társadalom szerves részének tekintjük, függetlenül attól, hogy az IK-nál, a Gépészetnél, a Startnál vagy éppen a Cargonál – hogy csak néhány példát említsünk – tevékenykednek.
A Cargosok nem tehetnek arról, hogy ők megkapják részüket a privatizációs bevételből, ahogy arról se, hogy a többiek – legalábbis egyelőre – még nem.

Úgy hisszük, mindenki részesedni fog ebből, hiszen ezért dolgozunk, ezért készülünk a sztrájk folytatására, ami megint csak semmit nem ér a támogatásotok nélkül. Épp ezért, ne hagyjuk, hogy a különböző nevű cégekhez való tartozás tönkretegye, kikezdje a közös múltat, amikor még nem volt se IK, se Gépészet, se Start, vagy éppen Cargo, se más.
Arról nem is beszélve – és ebben az álláspontunk semmiben nem változott –, hogy tagjaink, a vasutasok nagy többségének munkája – a pár kalandor szélhámost értelemszerűen nem ide sorolva – eredményezte azt, hogy például jelen esetben a MÁV Cargo olyan gazdasági társasággá tudott fejlődni, ami a piacon megfelelő értéket képvisel.

Úgy tűnik, más munkavállalók is megelégelik a velük való szórakozást, a kárukra történő hazardírozást. Hiszen, ahogy az a hírekből kitűnik, a repülésben dolgozók nagy többsége is vélhetően sztrájkkal fog érvényt szerezni jogos követeléseinek a jövő héten, amelyhez szakszervezetünk már most sok sikert kíván, és értelemszerűen szolidárisak vagyunk velük.

Ne felejtsétek: a tíz napból pár már eltelt eredmény nélkül, a munkáltatók úgy tűnik, továbbra is azt gondolják, hogy nem leszünk képesek tenni azért, hogy kikényszerítsük a tagjaink, a vasutasok felé tett ígéretek betartását, és azt, hogy az áldozatos munkáért – aminek során a munkakörülmények, a túlhajszoltság miatt nap mint nap baleset éri őket – tisztes elismerést, így például munkabért, a jelenleginél jobb megállapodásokat, tudhassanak magukénak.

Honlapunkon teret kívánunk adni annak a kezdeményezésnek, hogy az érintett munkavállalók tiltakozhassanak a MÁV ZRt. Andrássy úti székházának eladása ellen. Az aláírásgyűjtő ív ezért az alábbi linkről letölthető.

2008. december 6.