Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. november 18.


Hosszú, ám annál eredménytelenebb volt a MÁV Gépészet ZRt. egységes kollektív szerződésének tárgyalása november 18-án, az ettől eltérő napirendek azonban némi optimizmusra adnak okot.
Rákérdeztünk a jutalom kifizetésére, amit a megállapodás értelmében november 25-ig kell a munkáltatónak számfejtenie: ez se kezdődött ígéretesen. Kun Tamás és Hajtmann Olaf, a MÁV Gépészet ZRt. képviselői össze-vissza hazudoztak. Először előbbi azt nyilatkozta, hogy áll az ügy. Látva, hogy ez nem aratott tetszésvihart, helyesbített: a kifizetés folyamatban van. Ebből is látszik, hogy a két fogalom a MÁV Csoport egyes cégeinél – ha nem az összesnél – szinonimának számít. Hosszas firtatás után csöngött a telefon, és a vezérigazgató volt a vonalban, aki képviselőjét arról tájékoztatta, hogy az ezzel kapcsolatos utasítást aláírta. Így remélhetőleg elhárult annak veszélye, hogy újabb megállapodást vegyen jogsértő módon semmibe egy MÁV-tulajdonú cég.
Szóba került a munkaköri besorolások kérdése is, ennek során az volt igazán figyelemreméltó, hogy kiderült: a munkáltatónak gőze nincs az ennek során alkalmazható eljárási rendről. A MÁV-tól örökölt besorolási rendszer megváltoztatásához ugyanis először egy bizottságot kell összehívni, melynek tagjai a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató. Egyetértés esetén lesz egy javaslat, amit a GÉT elé kell terjeszteni, amiből csak akkor lehet tényleges módosítás, ha azt az ülés résztvevői elfogadják. Pénteken 9 órakor konzultációra kerül sor a munkaköri besorolásokkal kapcsolatban.
Az ezt követő pár óra eseményeit viszonylag könnyű összefoglalni: a KSZ négyes paragrafusa volt napirenden. Ez foglalkozik a KSZ felmondásával. Az előző tárgyaláson nagy huzavonát követően határozatlan idejű kollektív szerződésben állapodtunk meg, a munkáltató akkor a KSZ félév utáni felmondhatóságát szorgalmazta. Mi alapjáraton azt tartjuk a legjobb megoldásnak, hogy csak egy újabb KSZ válthassa le a korábbit, annak érdekében, hogy ne következhessen be az Mt. szerinti munkáltatás. Ugyanakkor a VSZ által eredetileg előterjesztett alternatívától se zárkóztunk el: eszerint 2011. végéig nem mondható fel a határozatlan időre szóló Kollektív Szerződés.
A munkáltató verziója azért érthetetlen, mert a vezérigazgató is arról biztosított korábban minket, hogy nincs hátsó szándékuk. A történések azonban legkevésbé se erről biztosítanak minket, hiszen a munkáltató érdeke is egy határozatlan, minél később felmondható KSZ.
Az egyeztetésen tehát ment a kifárasztás, a Gépészet képviselője újra és újra megkísérelte, hogy a tárgyalások végén térjünk vissza a négyes paragrafusra, amit mi minden alkalommal elutasítottunk. Ez ugyanis kritikus fontosságú pont, amit nem akarunk a végére hagyni, nehogy a munkáltató későbbiekben elbagatellizálja az ügyet, és azt mondja, hogy csak pár apróbb pontban van nézeteltérés a szakszervezetek között.
A KSZ-tárgyalás az eredeti menetrend alapján csütörtökön folytatódna, de jeleztük, akkor van értelme a további egyeztetésnek, ha a munkáltató felülbírálja tarthatatlan álláspontját.