Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Startos konzultáció: mindent megígértek - 2008. október 20.


Október 10-én küldte át a munkáltató véleményezésre a P5 utasítás módosító javaslatát, de minek – többek között ezt is felvetettük az október 20-i Startos konzultáción. A rendelkezést ugyanis már előtte kiadták a szolgálati vezetők felé. A Start azzal védekezett, hogy ez csak informálisan történt meg, ugyanakkor információink szerint az utasítást nagyon komolyan vették több helyen, mivel az anyagot leoktatták. A Munka törvénykönyve elég egyértelműen rendelkezik a kérdésről: munkáltatói intézkedés előtt kell tájékoztatást adni a szakszervezetek részére, ezt azonban sajnos nem az első alkalommal hagyta figyelmen kívül a Start vezetése.
Elvégre telefon is van a világon, a sürgős intézkedések esetén a két hetes véleményezési határidőtől a VDSzSz is el tud tekinteni. A munkáltató megvizsgálja az esetet, egyben megígérték, hogy ilyen többször nem fog előfordulni.
Nyolc-kilenc kocsis szerelvénnyel, egy utazóval a fedélzetén vágtat rendszeresen útjára egy vonat a Nyugatiból – több is, csak ezt tapasztalta tisztségviselőnk. A gond ezzel az, hogy eredetileg is egy fős személyzetet vezényelnek a vonatra, holott a KSZ helyi függeléke 1 + 1 főről rendelkezik.
Az egyedül utazó munkavállalók megkapják a helyettesítési díjat, ettől azonban nem lesz rövidebb a vonat, és nem csökken a baleset esélye: félő, hogy megismétlődik az a csonkolásos baleset, ami nemrég épp a Nyugati pályaudvaron következett be.
Másrészt az üzletági függelék értelmében ilyen esetben a létszámnormától eltérő vonatközlekedtetés ugyanazon okból (például betegség, szabadság stb.) csak egymást követő három alkalommal lehetséges. A munkáltató – mily meglepő –, megígérte, hogy ami számára kötelező, azt alkalmazza, így értelemszerűen elvárjuk, hogy a novemberi vezénylésekben már ez tükröződjön, így a helyi függelékekben szereplő minimális létszámnorma figyelembevételével történjen a munkaidő-beosztás.
Január elsejével kerül vissza a Start állományába 17 munkavállaló, akik a poggyászmegőrző tevékenységet ezt követően a személyszállító cég létszámában látják el. Egyetértettünk a munkáltatóval abban, hogy a jogutódlással a vállalathoz visszatérő munkavállalók azok köréből kerüljenek ki, akik eddig is a poggyászmegőrzéssel foglalkoztak. Nem mellékes szempont, hogy a poggyászmegőrzés is a rehabilitációs munkakörök közé tartozik: ide kerültek azok is, akik hosszú évek áldozatos munkája során megsérültek, megváltozott munkaképességűek lettek. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy őket is át kell venni a Start létszámába.
A munkáltató bejelentette, tekintettel a 200 órás keretre, egyelőre nem rendel el rendkívüli munkavégzést azon utazók részére, akik rendkívüli munkavégzése az év során meghaladta a 170 órát, kocsivizsgálók esetében pedig a 190 órát.
Nagykanizsa SZSZK munkáltatója ismét kitett magáért: a Balatonszentgyörgyre kijáró kocsivizsgálók délelőtti, illetve délutáni műszakban dolgoznak, előbbi esetben mintegy nyolc órát, utóbbi esetében pedig alig valamivel több, mint 5 órát. Ezért a 13 havi szolgálat helyett átlagban tizenötször kell bejönniük dolgozni. A munkáltatót először nem értette ezzel kapcsolatos problémánkat, majd leesett a tantusz: nem a havi egyszeri töredékidőre való vezénylésről van szó, hanem arról, hogy gyakorlatilag minden szolgálatba töredékidőre vezénylik a munkavállalókat. A munkáltató azonnali intézkedésről biztosított minket.
Az ország másik végén, Debrecenben se sokkal jobb a helyzet, ahol a helyi szolgálati vezető tisztségviselőinknek egy állítólagos bírósági ítéletet lobogtatott, ami szerinte azt tartalmazza, hogy a Startos kocsivizsgálóknak előnyben kell részesíteniük a magánvasutak kocsijait – mindezt, természetesen, a Startos szerelvények kárára. Mindez szerinte azt jelenti, hogy a vonatokat nem kell futtatni, és ez az agymenése a parancskönyvben is olvasható.
Újabb egy hét haladékot kért a munkáltató arra, hogy a kocsiablak-felhúzogatási mizéria végére pont kerüljön. Az E12-es utasítás értelmében a kocsivizsgáló az ablakok felhúzott állapotát köteles ellenőrizni, ami nem egyenlő azzal, hogy ő is húzza fel az összeset, és végképp megengedhetetlen, hogy ezért még felelősségre is vonják őket.
Az előbbihez hasonlóan egy héten belül érkezik a munkáltató – reméljük, megnyugtató – válasza a két fejpályaudvarról a magánvasút-társaságok szerelvényeihez kicipelt kocsivizsgálók telephelyükre történő visszajuttatásával kapcsolatban is.
Felvetettük a rokkantkocsik emelőgépeit kezelő kocsivizsgálók létszámnormáját is, ami jó MÁV-os szokás szerint ezt jelenti: ahány hely van, annyiféleképpen igyekeznek rendezni a kérdést a helyi jogkörgyakorlók. A munkáltató ezért az összes, tehát tizenkilenc emelőgéppel sújtott szolgálati helyet felsoroló listát ad ki, minden esetben feltüntetve, melyiken hány főnek kell a gépet kezelni: ahol egy túrban ketten vannak, ott kettőnek kell kezelni, ahol egyedül teljesít szolgálatot a kocsivizsgáló, ott egynek. Erre azért van szükség, mert Debrecenben és Déliben is voltak esetek, amikor a kocsivizsgálóknak egyedül kellett az emelőgépet működtetni.
Színesíti a képet, hogy a hálózatra három különböző típusú emelőgépet sikerült beszerezni – ennek is szép hagyománya van a vasútnál. Arra is ügyeltek, hogy a típus technológiai leírásában csak egy fő kezelőszemélyzetet írjanak elő. Ez is mutatja, hogy azok, akik ilyen „használati útmutatókat” irkálnak, az esetek többségében közelébe nem mentek a gépnek. Vagy ha mégis, akkor működés közben biztos nem próbálták ki azokat. Egy fővel ugyanis ez gyakorlatilag megoldhatatlan: ha a peron lejt, vagy olyan domborzati viszonyokkal rendelkezik, mint amilyennel a nemrég frissen átadott Kelenföldi pályaudvar peronja, kezelésük balesetveszélyes, illetve életveszélyes.
Ehhez kapcsolódik, hogy a kocsivizsgálóknak eleve párban kellene dolgozniuk, amit szintén kezdeményeztünk a munkáltatónál.
A Keletinél kilenc kocsivizsgálónak kellett SZIR-vizsgát tennie, mind a kilencen megbuktak, mert a vizsga napjáig nem kaptak semmilyen tananyagot. Szerencsére. Ugyanis, ez irányította rá a munkáltató figyelmét arra, hogy az árufuvarozási tevékenységhez szükséges vizsga előírásával Start a Cargonak tesz szívességet. Október 20-án a munkáltató a szemünk láttára döbbent rá arra, hogy ez értelmetlen: a jövőben a Startos kocsivizsgálóknak nem kell SZIR-vizsgát tenniük. Reméljük, hogy az októberi sztrájkkal az idei bérfejlesztéssel kapcsolatban is sikerül hasonló felismerésre eljuttatni a munkáltatót, bár jobb lenne, ha sztrájk nélkül el lehetne ezt érni, erre azonban nem sok esély van.
Felvetettük a Pusztaszabolcson kialakult áldatlan állapotokat is, ami annak tudatában még rémisztőbb, hogy rövidesen bővülni fog a kocsivizsgálói létszám. Zuhanyzórész ugyanis nincs az állomáson egész területén. A munkáltató ennek rendezése mellett tisztasági festésre is ígéretet tett.
Sérelmeztük, hogy Szombathelyen a tárolóvágányokon állomásozó kocsikat az utazóknak kell lezárniuk, ehhez azonban hosszú sétára van szükség az elhagyatott területen, érthető, hogy sokan nem érzik magukat biztonságban a munkavállalók közül. A munkáltató ezzel kapcsolatban is tenni akarásáról biztosított minket.
Szakszervezetünk képviselője munkavédelmi ellenőrzést tartott a Keleti pályaudvar jegypénztáraiban, ami – mint az várható volt – lesújtó eredménnyel zárult. A legalapvetőbb higiéniai követelményeknek is fittyet hányó szolgálati helyen a pénztárosok munkaasztalainak cseréje halaszthatatlan, ráadásul az elektromos berendezések érintésvédelemmel sem rendelkeznek. Az október 20-i konzultáción a borzalmas munkakörülmények és a balesetveszélyes munkavégzés felszámolását követeltük, amire a munkáltató szintén ígéretet tett.

2008. október 20.