Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - Cargo - 2008. október 9.


A mai napon konzultációt tartottak a munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek. A konzultáció témája a MÁV CARGO Zrt. szervezeti átalakításának első lépcsőben történő megvalósítása.

A munkáltató eredeti elképzelése szerint az átalakításra – aminek során a regionális igazgatóságok székhelyein lévő szolgáltatási központok integrálásra kerülnek a regionális igazgatóságok szervezetébe – október elsején került volna sor, de az egyeztetési és véleményalkotási határidők, illetve az új munkakörök (regionális árufuvarozási vezető, ill. szakértő) betöltésére kiírt pályázatok elbírálásának elhúzódása felülírta az eredeti elképzeléseket.

Az átalakítás kitűzött új időpontja október tizenötödike.

Az előterjesztők álláspontja szerint a tervezett változtatás nem okoz fennakadásokat sem az üzemeltetési, sem a kereskedelmi, sem pedig a humán vonalon. Az átalakításban érintett személyek részére új munkakörök vagy nyugdíjazási formák kerülnek felajánlásra.

A szervezeti átalakítás második lépcsőjét – aminek során megszűnnének az sz.k-k és megerősítésre kerülnének az összevont áfu. főnökségek – a munkáltató belátható időn belül (ebben az évben) nem hajtja végre. Természetesen átírhat mindenfajta elképzelést, ha október 13-án megszületik a brüsszeli döntés a CARGO magánosítási eljárásának ügyében.

2008. október 9.