Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - Cargo - 2008. október 7.


Már-már mosolyogni való az az igyekezet, ahogy egyik másik szakszervezet megpróbálja kommunikálni a munkavállalók felé, micsoda gigászi küzdelmeket folytat még napjainkban is az arcképes igazolvány megmaradása érdekében. És persze nem marad el annak sejtetése sem, hogy amennyiben az utazási kedvezmény megmarad, akkor az csak és kizárólag az ő heroikus harcuk gyümölcse.

Én ma kaptam egy 2008. október 1. keltezéssel írt félre-tájékoztatót, amiben az egyik szakszervezet képviselői arról adnak hírt, miszerint a minisztérium olyan tervezetet adott át, amiben az foglaltatik, hogy a CARGO munkavállalói a jövőben már nem részesülnek a menetkedvezményből adódó áldásokból. Aztán a levél a továbbiakban arról szól, hogy ki kivel találkozott és ki kinek mit ígért. Hangsúlyozom a levél 2008. október 1-én született!

Ehhez képest – mint arról korábbi hírlevelünkben beszámoltunk- a 2008. szeptember 26-án a KHEM-ben megtartott egyeztetésen már olyan rendelet tervezet feküdt a tárgyalóasztalon, aminek 15. §-ban szerzett jogként elismerésre kerül az arcképes igazolvány használatát.

Kár, hogy erről az október 1-én keletkezett írás „elfelejt” megemlékezni. Reméljük nem ennek a tervezetnek a módosítását kezdeményezik……

Így hál’ istennek nem kell az OÉT-től kérni, hogy kérje a Minisztériumot a rendelet módosítására.

Egy ilyen fontos kérdésben megírt tájékoztatóhoz az aktuális információkat Jó tudni!

Még egy megjegyzés:

Én mellőzném azoknak a találkozóknak a naptári napokra történő lebontását, mely találkozók azokkal a személyekkel jöttek létre, akik célunk elérésében segíteni tudnak.

Amennyiben a törvényhozásban elfogadásra kerül a Vtv. és a KHEM miniszteri rendelete kihirdetésre kerül a várakozásainknak megfelelően, akkor sem sajátíthatja ki senki annak eredményét! Ebben az ügyben mindenki megtette a magáét, még a MÁV CARGO képviselői is lobbyztak a minisztériumokban és egyéb helyeken is.

2008. október 7.

Mózes Tibor