Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Határozott a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgálói Szakmai Tagozata


A VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgálói Tagozat Alapszervezetei az alábbi határozatot hozták:

1. Mivel a MÁV-START ZRt. nem a négyéves megállapodásnak – azaz az OÉT által elfogadott bérajánlás középértékénél magasabb, legalább 6,25 % – szerint hajtotta végre a 2008. évi bérfejlesztést, ezért a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgálói Tagozata támogatja a VDSzSz Szolidaritás azon kezdeményezését, hogy a megállapodásnak bírósági úton szerezzen érvényt.

2. A Kocsivizsgálói Tagozat felszólítja a MÁV-START ZRt. vezetését, hogy a munkavállalók esetében 2009. január 1-jétől olyan bértarifa kerüljön bevezetésre, amely figyelembe veszi a következőket:

- a munkaviszony idejét;
- a munkakörben dolgozók megnövekedett feladatait;
- a munkakörből adódó fizikai leterheltséget (hidegben-melegben végzett munka);
- a munkakör veszélyességét és a felelősségét.

A Kocsivizsgálói Tagozat felszólítja a munkáltatót, hogy a több éve elkezdett munkaköri leírások felülvizsgálata kerüljön lezárásra még ebben az évben, és ennek figyelembevételével tegyen javaslatot a MÁV-START-os bértarifa-tervezet bevezetésére.

Jelen határozatban foglaltakat a Forgalmi Utazók Szervezetével együttműködve kívánjuk érvényesíteni.

Tájékoztatjuk a munkáltatót, hogy amennyiben ez évben tárgyalásos úton nem rendeződik megfelelően a kocsivizsgálók bére, akkor a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgálói Tagozata más eszközzel fogja kikényszeríteni a béremelést.

Felkérjük a társasági vezető ügyvivőt, hogy kezdeményezzen tárgyalást a munkáltatóval a megállapodás érdekében.

Budapest, 2008. augusztus 11.

/:Gombos György:/
tagozat