Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Pályavasúti konzultáció


Örömmel tapasztaltuk, hogy a Pályavasút vezetése kompromisszumkész volt, és a felvetett ügyek megoldására törekedett a július 28-i Szamos Alfonz által vezetett korrekt konzultáción.
Megegyeztünk abban, hogy elkészítünk egy listát augusztus 15-ig, amely felsorolja azokat a munkaköröket és szolgálati helyeket, ahol a munkáltató nem tudja biztosítani a forgalmi dolgozók munkaközi szüneteinek egy részletben történő kiadását, és nem is fizet cserébe semmit se. Bejelentettük: amennyiben ez a helyzet rövidesen nem változik, az érintett szolgálati helyek egyikére-másikára kimegyünk, jelenlétünkkel is biztosítva a „vonatmentes időszakot”, hogy a munkavállalók letölthessék a nekik járó munkaközi szüneteket a KSZ helyi függeléke által meghatározott időben. Ezt a munkáltatói oldalon döbbent csend fogadta. Az általunk készített listát – amelyre többek között Hatvan is felkerül – a munkáltató augusztus végéig felülvizsgálja, majd az ügy rendezéséről az ezt követő napokban megállapodunk.
A főrendelkezők közbeváltására a legutóbbi KSZ-módosítás (40. §) azért nem tér ki, mert a MÁV-nak már április elsején be kellett volna vezetni – szakszervezetünk sürgetésére – az önmaga által végül elvállalt kötelezettséget. Eszerint a 14 legnagyobb állomáson a főrendelkezőket munkanapokon a nappalos szolgálatban leterheltségük mérséklése érdekében közbe kell váltani. Mindez a 14 állomás közül mindeddig csupán Miskolcon és Szolnokon valósult meg, azonban például Kelenföldön a munkaközi szünet egy részletben való kiadására nincs mód, így a KSZ 40. § módosítása értelmében január elsejétől szolgálatonként 400 forint, valamint a 2007. évre 16.000 forint kifizetését sürgettük az érintett forgalmi dolgozók részére, ahogy Hatvan vonatkozásában is.
Bevállaltuk azt is, hogy szintén augusztus 15-ig összegyűjtjük azokat a szolgálati helyeket, ahol az Állomási Végrehajtási Utasítás által előírt technológiai létszám alatt dolgoznak a munkavállalók – ez főleg a tolatócsapatok tagjait érinti, akik közül többen még a többletmunkájukért járó helyettesítési díjat sem kapták meg. Az általunk összeállított anyagot szintén augusztus végéig értékeli a munkáltató, majd ezt követően egy újabb konzultációra kerül sor.
Szeretjük az augusztus 15-i határidőt, így az sem meglepő, hogy az ajtózárási mizéria megoldása érdekében a Forgalmi Főosztály megígérte, hogy a fenti határidővel az általuk elfogadhatónak tartott F2-es és az ezzel összefüggő más utasítások módosítási javaslatait felterjesztik a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz. Ez előtt azonban három napon belül nekünk is megküldik, annak érdekében, hogy véleményezhessük.
Az F2-esből így gyakorlatilag minden, az ajtók állapotára vonatkozó pont kikerül, ezek a többi, módosításra felterjesztett utasításba épülnek be, amennyiben a Hatóság a tervezett változásokat jóvá hagyja.
Hogy mit jelent ez? Egy esetleges balesetnél a munkavállalók – jegyvizsgálók, forgalmi szolgálattevők – felelősségének megállapításánál így már nem lehet az utasítást a fejükre olvasni. Olyasmit kértek tehát eddig számon a munkavállalókon, amire nem lehetett befolyásuk, hiszen már az indulásnál se tudják biztosítani az ajtók zárt állapotát, pláne menetközben, hiszen belátható, hogy az ajtót kinyitó, majd emiatt a vonatból kieső utas nem lehet az ő felelősségük. Az utasítás módosítását az indokolja, hogy az utóbbi időben több ilyen baleset is történt, és az érintett munkavállalókat rendre meghurcolták. A módosítást követően már nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni tagjainkat.
A kocsivizsgálók jövőbeni létszámleépítését előkészítő intézkedésként értékelhető a motorvonatok fékpróbájára vonatkozó előírás, ami lehetővé teszi, hogy a mozdonyvezető egymaga végezze el azt. Azon túlmenően, hogy egyik fékutasítás se ismer motorvonatot, max. motorkocsit, az intézkedéssel többi bibi is van. Az egyik az, hogy a mozdonyvezető a vezérlőasztalból kivett kulccsal zárja be a vezetőállást, a kulcs kivételével azonban meg is hiúsítja a fékpróbát, mivel a Flirtök fékrendszere ilyenkor az üzemi fék helyett automatikusan parkoló fék üzembe áll át. Mindezt fékpróbának tekinteni egyenértékű a vasúti közlekedés biztonságának súlyos és közvetlen veszélyeztetésével. A Pályavasút vezetése belátva felvetésünk jogosságát, három napon belül levelet ír a Startnak, mellyel reményeink szerint megnyugtató véget ér az ügy, és továbbra is legalább két fő kell a jövőbeni fékpróbákhoz.
Napirenden volt a személygépkocsival történő munkába járás költségtérítésének kérdése is. A kilométerenkénti 28 forint kifizetéséről már fél éve megállapodtunk a humánerőforrás igazgatóval, de a jelenlegi szabályozás túl bonyolultnak tűnik, ami megnehezíti a jogos kifizetéseket. A munkáltató októberig még teszteli a rendszert, ekkor kerül sor felülvizsgálatára. Azt azonban megígérték, hogy egy tagtársunkat érintő ügyet sürgősséggel orvosolják.
Sürgettük a forgalmi dolgozók mielőbbi kiszabadítását az óvóhelyről, Zalaszentivánon ugyanis hosszabb ideje – természetesen, átmeneti jelleggel – az átépítések miatt egy légópincében kénytelenek állomásozni a munkavállalók, szemben a TEB szakszolgálatnál dolgozókkal, akik részére nem átallott egy jóval kényelmesebb körülményeket biztosító konténert rendelni a munkáltató.
Kértük a Pályavasút vezetését, hogy fékezzék meg egy Veszprémi nevű osztályvezető ámokfutását, ami abban jelenik meg, hogy mindenben elutasít minket.