Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Határozott a Forgalmi Utazók Szervezete


A VDSzSz Szolidaritás Forgalmi Utazók Szervezete (FUSZ) a mai napon a következő határozatot hozta: a FUSZ felszólítja a MÁV-START Zrt. vezetését, hogy a vezető jegyvizsgálók és jegyvizsgálók esetében olyan, egyszeri bérrendezésre kerüljön sor, még 2008-ban, ami figyelembe veszi e két munkakörben dolgozók megnövekedett feladatait, fizikai, pszichés és a munkarendből adódó leterheltségüket, felelősségüket és a munkakör veszélyességét.
A FUSZ véleménye szerint a jelenlegi bér nem tükrözi a fent leírtakat, ezért azt megalázóan alacsonynak tartja.

Rövid indokaink:

1. A vezető jegyvizsgálói munkakör összetettségét jelzi az, hogy az említett dolgozók saját feladataikon kívül több más munkakörből származó részfeladatot kénytelenek ellátni, ilyen pl. az engedélykérés, visszajelentés és menesztés, fékpróbázás, naplózás, sorompókezelés, gépkísérés, tolatásvezetés, váltóállítás, indulásra készre jelentés, táblázás, figyelési kötelezettség stb.
2. Az utóbbi időszakban a következő feladatokkal növekedtek a vezető jegyvizsgálók feladatai: menesztés olyan állomáson is, ahol forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot; ajtóbezárás; táblázás stb.
3. Az utóbbi években megnövekedett a forgalmi utazók elleni atrocitások, fizikai támadások száma.
4. Ma már szinte mindenért felelősségre lehet vonni e két munkakörben dolgozó munkavállalókat, ilyen pl. a világítás, fűtés, hűtés, tisztaság hiánya; táblázás hiánya; ajtók bezárásának elmulasztása; kevés utánfizetés; hangnem stb. miatt.

A FUSZ felszólítja a Munkáltatót, hogy a több éve elkezdett munkaköri leírások felülvizsgálata kerüljön lezárásra még ebben az évben, és ennek figyelembevételével tegyen javaslatot egy MÁV-START-os bértarifa-tervezet bevezetésére (2009. január 1. határidővel).

Mivel a MÁV-START ZRt. nem a négyéves megállapodás – azaz az OÉT által elfogadott bérajánlás középértékénél magasabb, legalább 6,25 % – szerint hajtotta végre a 2008. évi bérfejlesztést, a FUSZ támogatja a VDSzSz Szolidaritás azon kezdeményezését, hogy a megállapodásnak bírósági úton szerezzen érvényt.

Tájékoztatjuk a Munkáltatót, hogy amennyiben ez évben tárgyalásos úton nem rendeződik megnyugtatóan a vezető jegyvizsgálók és jegyvizsgálók bére, akkor a VDSzSz Szolidaritás Forgalmi Utazók Szervezete más eszközökkel fogja kikényszeríteni a béremelést.

Budapest, 2008. június 25.

Klupta István
FUSZ elnök