Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szakmai viták vasútegészségügyben


Újabb egyeztetéssel folytatódott a vasút-egészségügyi megállapodás értékelése. Ezúttal az egészségügyi tárca látta vendégül a népes szakszervezeti tárgyaló delegációt.
Bemutatkozás helyett egy kisebb ügyrendi vita után alakult ki indításként a felek között.
Az ülést levezető államtitkár asszony (személye ugyan csak a későbbiekben alelnökünk unszolására vált ismertté) – in medias res – mindössze egy (szakmai) kérdés megvitatására kívánta szűkíteni a megbeszélést. Ezt szakszervezetünk megkifogásolta, ugyanis szerettük volna kibővíteni az értékelést még a humán ügyekkel is, de mindössze egy írásos válasz ígéretét sikerült kicsikarnunk ezekben a kérdésekben.
A megbeszélés így lényegében a tüdőgyógyászati (szak)kérdések körül folyt, amiben szakszervezetünk – egyes társszakszervezeteinkkel szemben – nem érezte hivatottnak magát, ennek megfelelően igyekeztünk is ezt a fórumot elsősorban érdekvédelmi keretek között tartani.
Azt mindenesetre megnyugtatónak tartottuk, – ugyan a rendelőintézetben található tüdőgondozó szakrendelő fejlesztését mi is indokoltnak és támogatandónak tartjuk – hogy a tüdőgyógyászatban kapacitás problémák nincsenek, várólisták nem alakultak ki. Kifejezetten igaz ez az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetre is, mely intézmény – a vasút-egészségügyi megállapodás szerint – a Budai MÁV Kórház ez irányú funkcióit vette át, és aminek szolgáltatásaira minden vasutas biztosított jogosult.
A megbeszélés végezetül azzal a megállapodással zárult, hogy a vasút-egészségügyben érintett szereplők (ÁEK, VKHT, Korányi) további egyeztetést tartanak, illetve egy megállapodást is kötnek, mely arra hivatott, hogy „akadálymentesítse” a vasutas igényjogosultak kielégítő és színvonalas ellátását.