Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Taurus Nagykanizsán


Az a nagy szerencse, hogy sem követeléseink, sem a kollektív munkaügyi vitát megelőző Startos egyeztetésen felvetett téma kapcsán fel sem merül a politika MÁV életébe való betüremkedésének még csak a leghalványabb gondolata se. Legalábbis, mindkét esetben ezt állítja a vasút. Időrendben, részletesen az alábbiakban:
Adott egy SzSzK-vezető, egy főállású szent tehén – vagy talán inkább Taurus? – Szegletes Gábor személyében, akinek menedzseri kinevezése ellen – mint ismeretes – kifogást nyújtottunk be a Startnál, aminek nem adtak helyt, ezt követően került sor a július 10-i egyeztetésre.
Kozák Tamástól, a MÁV Start vezérigazgatójától egyébként hiába kértünk tájékoztatást a kinevezésekről, két hete elküldött levelünkre mindeddig nem kaptunk választ. A cég vezető beosztású menedzserei közül botrányai nyilvánosságra kerülése óta többen letették nekünk a nagyesküt: „legyünk türelemmel, ő már nem sokáig lesz munkáltatói jogkör-gyakorló”. Ennek ellenére a kiváló kasztrendszer hasonló magaslati levegőjén éldegélő menedzserek úgy döntöttek, pótolhatatlan ez a felülmúlhatatlan ember. Az egyértelműség kedvéért még mindig ugyanarról a Szegletes Gáborról van szó, aki személyében képes volt még a közismert szavahihetőségétől is megfosztani a Start szigorúan politikamentes berkeit.
Történt ugyanis, hogy Gáborunk ellen eljárás indult szakszervezetünk bejelentését követően, mert a derék ember szakszervezetünkből való kilépésre sarkallta egyik tagtársunkat – a szokásos munkáltatói módszerek alkalmazásával. Munkatársát még neve megváltoztatására is kényszerítette, mert szerinte a Petrényi név Nagykanizsa környékén rosszul cseng.
Mint arról szakszervezetünket tájékoztatták, az eljárás során Szegletes Gábort a munkáltató az elkövetett tetteiért hátrányos jogkövetkezménnyel sújtotta. Taurus a döntés ellen fellebbezett. Egyúttal magas fokon hasznosítva munkaidejét rágalmazás miatt gyorsan feljelentést tett a rendőrségen tagtársnőnk – egyébként munkatársa – ellen. A rendőrség nem indított vizsgálatot, mivel a magánvádas eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik. Erről Gábort ki is oktatták. Nosza, neki se kellett több, tagtársunkat azon nyomban beperelte. Adott tehát két különböző szál.
Az elmarasztalása miatt fellebbező Szegletest állítólag az első fokon eljáró bíróság felmentette, azonban a Start vezetése valami miatt elmulasztott az ítélet ellen fellebbezni. Mindez csak azért furcsa, mert ilyesmi nagyon ritkán fordul elő a MÁV-Csoport jeles tagjaival, legalábbis, ami a végrehajtó szolgálatnál dolgozókat illeti.
Ott tartunk tehát, hogy a Start gyakorlatilag visszavonta a Szegletes ellen indított eljárást, és azzal felmentette, hogy nem vitte tovább az ügyet másodfokra. Ugyanakkor Gáborunk visszavonta a tagtársunk ellen általa kezdeményezett magánvádas eljárást. Miért ilyen jó? Azért, mert egyébként – ahogy ez a mai egyeztetésen elhangzott – a benyújtott pályázati csoda ellenére se nyerte volna el a hőn áhított – viszonylag alacsony építésű – maharadzsa-széket.
Ami ezután történt, merő fikció. Érthető, hogyan is feltételezhetnénk olyat, hogy a Start és Szegletes alkut kötöttek: békén kell hagyni ennek a gonosz szakszervezetnek a tagját, cserébe ők se bántják jó Gáborunkat. Hiszen úgy nem lehet kinevezni valakit SZSZK-vezetőnek, hogy perben és haragban állnak egymással. Az akadály így elhárult a fényes karrier folytatása elől. Hogy miért hunyászkodik meg a Start vezetése egy potenciális szolgálati vezető előtt? A fantáziátokra bízzuk, egy azonban biztos: politikai szempont nem játszott közre. A munkáltató legalábbis ezt állította.

A konzultáción a munkáltató képviselője kijelentette: hiába írja elő a törvény, hogy a kifogásolt intézkedést a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni, Szegletes Gábor marad ott, ahol van.
Amennyiben ezért a tettéért a munkáltató vezetőjét, Kozák Tamást a szabálysértési hatóság feljelentésünk nyomán például pénzbírsággal sújtaná, úgy részére a 100 ezer forintos szabálysértési bírság is előre el van már különítve a Start kasszájában. Úgy látszik, ez már csak így megy a MÁV-nál.
Ezt követően felszólítottuk a cég vezetését a négyéves megállapodásban foglaltak betartására, mivel a Bíróság jogerős ítélete értelmében a MÁV-nál megkötött megállapodások kivétel nélkül átszálltak a Startra.
A középtávú megoldás se kivétel ez alól. A munkáltató ugyanis mindig a bérmegállapodás aláírását sürgeti; azt, hogy szakszervezetünk járuljon hozzá a heti munkaidő egyórás megemeléséhez, máskülönben 2,9, illetve 3,2 százalékos marad a munkavállalók alapbére. A Bírósági ítélet értelmében a Startra is kötelező érvényű, a MÁV-nál megkötött négyéves megállapodás szerint az Országos Érdekegyeztető Tanács által elfogadott bérajánlás középértékét kellene a munkavállalóknak megkapniuk.
Tarthatatlan, hogy egyeseknek mindent lehet, másokat pedig éhbérért, rabszolga módjára dolgoztatnak. Bejelentettük: addig lesz sztrájk, amíg a munkavállalók képesek sztrájkolni saját érdekeikért. A munkavállalók közül sokan azonban – szakszervezeti hovatartozástól függetlenül – az elmúlt sztrájkok során is felismerték, mit kíván érdekük, ezért részt vettek a munkabeszüntetésben.
A kollektív munkaügyi vita során a munkáltató továbbra is megjátssza az állhatatost, annak ellenére, hogy a közlekedési tárca vezetője nemrég még azt a szándékát nyilvánította ki, hogy egyezségre kíván jutni a vasutasokkal. Lehetséges, hogy egy politikus sem mond igazat?
Az egyetlen dolog amiben megállapodtunk az volt, milyen faxszámra küldjük el sztrájkfelhívásunkat. Kezdeményezésünkre a kollektív munkaügyi vita július 11-én 8 órakor folytatódik, hátha az éjszaka folyamán jobb belátásra jut a politikát még csak hírből sem ismerő munkáltató.

Időközben a Kossuth Rádió megkeresett minket azzal, hogy vállalnánk-e egy nyilvános vitát a reggeli órákban a VSZ, esetleg a MOSZ vezetőivel a kialakult helyzetről. Természetesen, igent mondtunk, hiszen tartozunk annyival a tagságnak, a vasutasságnak, hogy bármikor beszámoljunk az állapotokról. Később a Rádiótól visszahívtak, hogy a két szakszervezet vezetése elutasította a nyilvános szereplésre vonatkozó felkérést. Ami épp elég nagy baj.