Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Vendégségben a "honvéd vezérkarnál"


Mint tudjátok tavaly két megállapodást is kötöttünk a Kormánnyal a vasútegészségügy több fontos kérdésében, kiemelten az Állami Egészségügyi Központ létrehozásáról.
Szakszervezetünk ezidáig több alkalommal hiába kezdeményezte, hogy - a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, az abban rögzített határidőn belül - értékeljük az elmúlt időszakban történteket, de különösen a meg nem történteket. Kérésünk végre meghallgattatott, ennek eredményeként a nagy tekintélyű Honvédelmi Minisztérium vezetése meghívta a reprezentatív vasutas szakszervezeteket egy – az ő szándékaik szerint - baráti beszélgetésre.
A HM képviseletében a kabinetfőnök, Dr. Szeredi Péter volt jelen, aki egyébként mindvégig konstruktív, problémaérzékeny hozzáállást mutatott. Ez meglehetősen szokatlan, de reményeink szerint nem változó magatartás, az eddig tapasztaltak alapján.
Az ÁEK főigazgatója Dr. Szilvásy István ennek reményében tartott egy hosszú és alapos (de legalább kissé unalmas) prezentációt a megalakulás óta eltelt egy év „sikersztorijáról”.
A baráti hangulatot kissé megzavarta – a tábornok urak nem kis meglepetésére – szakszervezetünk értékelése, amely a be nem váltott ígéretekről (elnevezés, vasúti kapu stb.), a megállapodásban foglaltak nem teljesítéséről (felügyelő tanács felállításának elmaradása, Jávor utca stb.), az egyes intézmények (elsősorban a rendelő és a kórház) közötti együttműködés kisstílű, de a betegek és a gyógyító személyzet sorsát annál jobban keserítő zavarairól, (mint pl. az ún. „sóhajok hídjának” „hídpénz” fejében történő nyitva tartása) továbbá a katonai jelleg túlhangsúlyozottságából adódó számos nem kívánatos jelenségről szólt. A hozzánk érkezett panaszok miatt szóvá tettük, hogy célszerű lenne „az ÁEK-ben folyó „kényszertoborzásnak” véget vetni, az oda érkező gyógyulni vágyókat szükségtelen fegyveres testületi tagságukról faggatni, és találgatni, vajon „csak egyszerű, pór vasutasokról” van-e szó, akiknek semmi keresnivalója az épületben. Nem: a BSO (Baleseti Sürgősségi Osztály) orvosaitól is emberi hangot remélnek úgy a betegek, mint a munkatársak, akik közül többen már betegállományban várják jövőjük jobbra fordulását. Ez az értékelés – meglepetésünkre – nem is elsősorban az ÁEK vezetését zavarta meg (részükről és itt ismét utalunk a kabinetfőnökre, jóindulatú és konstruktív hozzáállás volt tapasztalható) hanem a társszakszervezetünk elnökét, aki kritikánkat hosszú dicshimnusszal, bár erre a fajta magatartásra, van jobb magyar kifejezés is, próbálta tompítani.
A VSZ elnöke ennek megfelelően rögvest világgá is kiáltotta, hogy már a taxisok is tudják, hogy a Honvéd Kórház nem honvéd kórház, hanem Állami Egészségügyi Központ.
Végeredményben elmondhatjuk, hogy a nem kevés probléma ellenére egy ma is vállalható megállapodást írt alá tavaly szakszervezetünk, aminek eredményeként egy magas színvonalú ellátórendszer jogosultjai lettek a vasutasok. Ami pedig az eddig felmerült negatívumokat illeti, arra ígéreteket kaptunk, hogy rövid időn belül rendeződnek. Így például a kabinetfőnök kijelentette, hogy az ÁEK főigazgatóját és a KHT ügyvezető igazgatóját a gondok rendezése érdekében saját hivatali helyiségébe hívja meg egy remélhetőleg barátivá forduló beszélgetésre. Az Állami Egészségügyi Központ nevében, ahogy abban az a megállapodásban is szerepel, meg fog jelenni a vasútegészségügyre való utalás, és az egyéb elhangzott észrevételeinket, kritikánkra érdemi válasz érkezik. Így legyen!
Vigyázó szemünket ennek megfelelően továbbra is rajta tartjuk mind az ÁEK-en, mind a vasútegészségügy egyéb területein.

U.i.: a napokban tartotta az ÁEK egyéves „születésnapját”, ahol – a tudósítás szerint – a MÁV Zrt. vezérigazgatója is részt vett. Szakszervezetünk erre a rendezvényre nem kapott meghívást.

No comment.