Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Bebizonyosodott: a sztrájkok alatt utasításellenesen közlekedtek vonatok - 2008. 05. 30.


A VDSzSz Szolidaritás fontosnak tartja a közvéleményt tájékoztatni arról, hogy a sztrájkoló vasutas munkavállalók által a munkabeszüntetések alatt bejelentett, a vasúti közlekedés biztonságára veszélyt jelentő események – szemben a MÁV ZRt. vezetésének korábbi nyilatkozataival – megengedhetetlen számban igaznak bizonyultak.
Sajnálatos, hogy a társaság vezetése a közvéleményt és az ország miniszterelnökét is tévedésben tartja.
Reméljük, a menedzsment korrigálja hibáját, és korrekt tájékoztatást ad a történtekről. Elvárjuk, hogy a további sztrájkok alkalmával ne kerüljön sor hasonló, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető esetekre.

Május 27-én ügyvivő-testületi ülést tartottak a MÁV FKG és MÁV-GÉP Kft. VDSzSz-tisztségviselői. A szeánsz legfontosabb napirendje a MÁV-GÉP Kft. 2008. évi béremelési javaslatának megtárgyalása volt, aminek részleteiről korábban hírt adtunk. Az ügyvivők egyetértettek a társaságnál eddig meglévő speciális pótlékok és jutalmazási rendszerek megszüntetésével, valamint a tavalyi kifizetések arányában történő alapbéresítéssel. Az idei évre megajánlott béremelési keretösszeg elosztásával kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy a 10 évnél hosszabb MÁV, illetve MÁV-GÉP összevont munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók alapbére legalább 100 ezer forint legyen, az ennél rövidebb szolgálati idővel rendelkezőké pedig minimum a 95 ezer forintot érje el. A közösen kialakított álláspontról tájékoztattuk a MÁV-GÉP Kft. menedzsmentjét is. A munkáltató egyetértése esetén várható, hogy már a júniusi bérfizetéskor a megemelt bért kapják a munkavállalók.
A testületi ülésen felmerült a kullancs elleni védőoltás kérdése is, különös tekintettel arra, hogy megszűnt a korábban szokásos kullancs elleni permetezés. A kérdéssel kapcsolatban a MÁV-GÉP Kft-től pozitív választ kaptunk. Eszerint a MÁV-GÉP területeken dolgozó munkavállalói a szükséges védőszérumot megvásárolhatják, de kérjenek a cég nevére kiállított ÁFÁ-s számlát, majd a védőoltást házi orvosukkal adassák be maguknak. A számla ellenében a vállalat kifizeti a szérum összegét. A számlán a következő címet kell feltüntetni: MÁV-GÉP Kft. 1103 Budapest, Kőér u. 2/D.
A MÁV-FKG Kft. vezetése nem kapkodta el a dolgokat, továbbra sem tett bérajánlatot, amire már többször felszólítottuk a cég humánpolitikai vezérigazgató-helyettesét.
A menetjegy-elosztó csoport MÁV Starthoz történő kihelyezésével kapcsolatban korábban tájékoztattunk Benneteket arról, hogy a munkáltató nem jogutódlással, hanem közös megegyezéssel történő felmondással, majd a munkavállalókat újfelvételesként kezelve venné fel a céghez. Új fejlemény, hogy fellépésünk eredményeként a munkáltató megváltoztatta eredeti szándékát a menetrendi anyagokat kezelő munkavállalók Anyaggazdálkodási Szolgálattól a MÁV Starthoz történő átadása során, így ők június elsejétől jogutódlással kerülnek át a személyszállító céghez. Ezzel jogosulttá válnak valamennyi olyan juttatásra, amiben a Start munkavállalói részesülnek.
Május 30-án ülésezett a MÁV-tulajdonú társaságok érdekegyeztető fóruma, amin a MÁV-GÉP, a MÁV-FKG és a MÁV Ingatlankezelő Kft. ügyvezetői is részt vettek. A napirend gerincét a három társaságnál felmerült problémák alkották. Ismét megerősítésre került, hogy a Pályavasúti Üzletág valamint a két pályás kft. közötti kétéves „kapacitás-lekötő” szerződésnek még mindig folyamatban van az „aláírása”. A megrendelő Pályavasút képviselője ezenkívül sajnálattal közölte, hogy az idei évre tervezett felújítási munkák 60 százalékára szánt pénz eltűnt, ezért a pályakapacitás tovább fog romlani. Ez – amellett, hogy nehézségeket okoz majd a pályás társaságok ütemes munkával való ellátásában – komoly problémát jelenthet a felújításra tervezett vonalak üzemeltetésében is, ami elfogadhatatlan.
Az IK Kft. ügyvezetője ismertette a kft. átszervezését előíró alapítói döntést. Kérdésünkre, hogy milyen gazdasági elemzések támasztják alá mindezt, az ügyvezető egy, a társaságot átvilágító szakmai anyagra hivatkozott, ez azonban pillanatnyilag nem nyilvános. Kértük, hogy a korrekt tájékoztatás érdekében a szakmai anyagot mielőbb adják át szakszervezetünk részére.
A találkozón bejelentették, hogy a MÁV Vasútőr Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízatását további három évvel meghosszabbítják.
Aláírtuk az ÜDSZSZ budapesti területi részlegének KSZ helyi függelék-módosítását, amely szabályozza a Budapest-Keleti Levelezőben a hétvégi üzemszünetek rendjét. Ezzel kapcsolatban a munkavállalók továbbra is jogosultak a 30 százalékos műszakpótlékra.
Ezúton hívjuk fel a társasági alapszervezetek figyelmét, hogy helyi vasutasnapi ünnepség szervezése esetén, a program színvonalának emelése érdekében központi támogatásra pályázhatnak. Az ezzel kapcsolatos feltételeket a napokban véglegesítjük, amiről a VDSzSz területi szervezeteinél érdeklődhettek.

Megtartotta éves küldöttgyűlését május 30-án a Vasutas Önsegélyező Pénztár, ennek keretében tisztújításra is sor került. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának elnöke Gaskó István, tagjai: Máthéné dr. Bertók Judit és Hangonyi Zoltán. Az Igazgatótanács tagjainak száma hétről háromra csökkent, elnöke Gelencsér László, tagjai: Bárány Balázs Péter és Halasi Zoltán.