Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 05. 14.


Mikor unják már meg a munkavállalók folyamatos szívatását? A kérdés joggal vetődik fel, mivel több tagunkat 30 napos betegállományukból visszatérve jogellenesen soron kívüli orvosi alkalmasságira küldte a munkáltató. Startos konzultáció volt május 13-án.
A Start kiváló jogásza először nem tudta felidézni, majd ezt követően nem is akart válaszolni arra, mi alapján teszik mindezt, így azt javasolta, hogy csak a következő, ki-tudja-mikor sorra kerülő konzultációra ad választ a mindennapi munkáltatás szempontjából meglehetősen alapkérdésre. A konzultációt félbe kellett szakítani, be kellett menni a vezérigazgatóhoz, ezt követően egyből előkerült az ominózus jogszabály. A munkáltató május 14-re írásos választ ígért, amit meg is kaptunk, azonban egy merő hülyeség az egész, így május 16-ra konzultációt kezdeményeztünk, Gábor László, a Nyugati pályaudvar kocsiszolgálatán tevékenykedő tisztségviselőnk visszakapta csoportvezetői megbízatását, amit Bartha László megvont tőle, mivel számára nem tűnt eléggé hűségesnek. Érdekes egybeesés, hogy erre azt követően került sor, hogy Gábor László ellenezte a szolgálati vezető által az állomáson bevezetni kívánt intézkedést. Felhívjuk a Hatvanban, Déliben, Nyugatiban és Keletiben tevékenykedő kocsivizsgálók figyelmét, hogy – egyéb megállapodás híján – csak augusztus 31-ig lehet alkalmazni az osztott munkaidőt – 130 százalékos díjazás mellett.
Ismét szóba kerültek az utasleadási lapok, aminek rendezését február végére ígérte a munkáltató. Most május 15-t írunk. Természetesen, „folyamatban van az ügy rendezése”. A lapok feldolgozásában a Start egyik kirohangálásra hajlamos képviselője sürgetésünkre segítséget ígért, hiszen álláspontunk szerint a jegyvizsgálókat megilleti a díjazás, függetlenül attól, hogy a cég képes-e a tartozás utasokon történő behajtásra, vagy sem.
Ha valaki eddig azt gondolta, hogy ész érvek alapján szabják át az SzSzK-k földrajzi határait a Startnál, annak most csalódnia kell, mivel az átrendezés szempontjait firtató kérdésünkre széttárta karját a munkáltató képviselője. Ennél durvább volt a jogi osztály reakciója, akinek hozzászólásából kiderült: a Munka törvénykönyve által előírt véleményezési kötelezettséget letudottnak gondolja azzal, ha az intézkedés-tervezeteket kiküldi véleményezésre a szakszervezeteknek, majd a kéthetes határidő leteltével az anyagot változatlan formában kiadja, anélkül, hogy a szakszervezetek véleményét érdemben figyelembe venné.
A kollektív munkaügyi vita május 14-i fordulójában napirend előtt Kun Tomi újabb bravúrját tártuk a MÁV képviselője elé: a MÁV Gépészeti ZRt. vezetője ugyanis a VDSzSz-ből való kilépésre sarkallja egyik tagtársunkat, aki a zaklatások miatt a munkáltatói tagdíjlevonásról áttért a csekkes befizetésre. Reméljük, csak átmenetileg. Zsoldos Mariann, a MÁV humánpolitikai igazgatója elítélte a történteket, szakszervezetünk Tomika eltávolítását követeli. Egyben az is kiderült, hogy a cég képviselője szerint a segédmunkások nem tartoznak az operatív szolgálathoz, csak a járműszerelők. Ami érdekes adalék volt a vállalat sajátos világlátásának megértéséhez.
Bár a gazdasági és közlekedési miniszter év végéig haladékot adott a mellékvonalaknak, követeléseink közül távolról sem lehet kihúzni ezt a kérdést. Mint mondtuk: technikai fejlesztés, felújítás nélkül a szárnyvonalak bezárásának kérdése időről-időre, évről-évre napirendre fog kerülni. A többi követelés vonatkozásában a válasz sablonos volt: nincs miből teljesíteni azokat. A postás holló szárnya még nem sodorta le a „nincs alku” feliratot egy a tárgyaló faláról. Apropó, szárnyasok: a MÁV rendre az aranytojást tojó tyúk levágásával vádolja szakszervezetünket, ha követeléseink teljesítése szóba kerül, azonban a gond az, hogy a nevezett baromfinak az utóbbi időben komoly szorulása lehet, mivel a munkaügyi konfliktus cirka fél éve alatt egyetlen tojást sem tojt. A kollektív munkaügyi vita folytatására május 22-én, 16 órakor kerül sor.
Az ÜDSzSz budapesti levelező szervezeténél a munkáltató a vérszállítmányok és az egyéb hétvégi küldeményforgalom csökkenésére hivatkozva javaslatot tett a hétvégi tevékenységi szünet bevezetésére. A Keleti levelezőben dolgozó tagtársainkkal folytatott konzultáció nyomán június elsejétől szeptember végéig támogatjuk az üzemszünet kísérleti jelleggel történő működtetését. Ezzel kívánjuk elősegíteni, hogy a kollégák a nyári főszezonban kivehessék szabadságukat. Felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy az új rendszerben való vezénylés során tartózkodjon attól, hogy a hóvégi hiányzó órákra egyoldalúan „szabadságot” írjon ki. Az intézkedés bevezetésének további feltételeként szabtuk, hogy a hétvégén szolgálat hiányában a felügyelet nélkül maradó szolgálati hely biztonságáról, őrzéséről a munkáltató gondoskodjon.