Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 04. 28.


Április 25-én társasági érdekegyeztetésnek csúfolt színjátékra került sor, ahol a MÁV-GÉP és a MÁV-FKG Kft. MÁV-val kötendő kétéves kapacitáslekötő szerződéséről érdeklődtünk a Portfoliókezelő Sándor igazgatójánál. A félórás se-vége-se-hossza eszmefuttatás csak egyre volt jó: a hétvégénk elrontására. A jóembernek ugyanis az üggyel kapcsolatosan két, egymáshoz kapcsolódó mondata sem volt számunkra. Zavaros helyzetértékelést adott, amiből az tűnt ki, hogy a két MÁV-tulajdonú kft. bukta a partit, és a közbeszerzési eljárásban vitézkedők vihetik el a zsíros megrendeléseket.
A neheztelő megjegyzéseknek köszönhetően Sándorunk kezdte átformálni mondandóját, amelyből végülis nagy nehezen ki lehetett bogozni, miképpen próbálja a menedzsment semmibe venni az MÁV Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, valamint az Alapítónak a döntését. Sándorunknak ez a második kísérlete arra, hogy szakszervezetünket hülyének nézze, és lenyomja a torkunkon azon elképzeléseit, amelyek nem feltétlen a MÁV – és nem utolsósorban tagjaink – érdekeinek felvirágoztatását célozzák. Elmondtuk, a MÁV fejlődése, növekvő intenzitású korszerűsítésének szükségessége számunkra létkérdés. Hiszen a vasutasok e pályát hivatásul, és nem pedig kaszinó gyanánt választották, ahol ha a lapjárás nem szerencsés, az eddigi nyereménnyel tovább lehet állni – újabb szerencsét próbálva. Sándorunk mást nem tudott, csak megsértődni. A dölyfös megsértődésen kívül egyéb szellemi kiválóságról nemigen tett tanúbizonyságot e meglehetősen kínos beszélgetés során. Egyébiránt több mint elgondolkodtató, hogy a MÁV többségi tulajdonában lévő társaságokra nem tud a tulajdonos oly módon hatni, hogy ténykedésük átlátható, hatékony, ennélfogva gazdaságos legyen – ekként szolgálva a MÁV és értelemszerűen tagjaink érdekét. Talán egyszer eljön az az idő, és nem is sokára, amikor a hamis prófétáknak nem lesz helye e jobb sorsra érdemes cégcsoportnál. Amikor a kiválasztásnál kizárólag a szakmai felkészültség, az emberi kvalitások, az eddigi életút dönt, és nem pedig az, ki milyen érdek vagy politikai csoportosulás kiérdemelt harcosa.
A tervek szerint az IK Kft-nél a MÁV Start és a MÁV Trakció által igénybevett laktanyai elhelyezés az első félév végén megszűnik. Amennyiben ez a szolgáltatás-szűkítés a foglalkoztatottak létszámát érinti, úgy a munkáltatónak szakszervezetünket erről időben előzetesen tájékoztatnia kellett volna, majd a tájékoztatást követő döntés után, például a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos eljárást el kellett volna kezdeni. Ehelyett általános riogatás zajlik a munkahelyi vezetők részéről, akik felfelé, lefelé, meg úgy mindenfelé mutogatnak, csak saját magukra nem. Tagjainkat jövőjüket illetően bizonytalanságban tartják, és úgy általában, minden vonatkozó szabályt, etikai normát felrúgva cselekszenek. Szakszervezetünk nem veszi tudomásul, hogy a laktanyák megszüntetése miatt, például az IK Kft-nél dolgozó tagjaink munkaviszonyában kedvezőtlen változások következzenek be, hiszen ezidáig erre vonatkozóan semmilyen hivatalos megkeresést nem kaptunk. Nyomatékkal hívjuk fel az illetékesek figyelmét, hogy tagjaink nem rabszolgák, így további sorsukról nélkülük nem lehet dönteni. Még akkor se, ha a munkáltató egyes képviselői úgy vélik, a rabszolgapiac erre jó megoldással szolgálhatna.
Az IK Kft. új munkaszerződéseket vágyik kötni a munkavállalókkal, azért, hogy tagjaink már most megérezzék, milyen jó soruk lehet majd a Paradicsomban. Ennek egyik fontos eleme a szabad munkálódás lehetősége, hiszen nyilvánvaló nehéz és terhes mindennap ugyanarra a munkahelyre bejárni. Mennyivel hangulatosabb és mozgalmasabb nap mint nap – ahogy épp a munkáltató kedve tartja – kis hazánk más és más pontjain esetleges hosszas utazásokat követően szorgoskodni. Mindezt persze úgy, hogy ezért többletjuttatást ugyan miért is fizetne a munkáltató. Úgy gondoljuk, hogy akik e földi örömökben nem kívánnak részesülni, a munkáltató szerződésmódosítását ne írják alá, hanem keressenek meg bennünket a 01/13-29-es vasúti számon! Úgy tűnik, figyelemmel az elmúlt, 2007. évi létszámadatokra, a menedzsmentet csak egyvalami zavarja a vasútnál, az pedig a vasutasok még mindig magas száma. Ugyanis a tervhez képest több mint ezer fővel dolgoznak kevesebben és alacsonyabb szinten a vasútnál a 2007. évi zárólétszámhoz képest, akkor, amikor a Vezérigazgatóság épületébe csak úgy lehet bemenni, hogy közben két ember kijön. A MÁV Start rezidenciáján pedig a régi egészségügyi kórházi ellátás emlékeit idézendő, a folyosókon ágyak helyett íróasztalokat lehet majd fellelni munkára váró alkalmazottakkal. Gratulálunk a humán erőforrás egyre kiteljesedő szerepvállalásához!