Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 04. 25.


Az április 25-i PÉT-ülésen kérdésünkre válaszolva Zsoldos Mariann humánpolitikai igazgató elmondta, hogy az Üzletág SzMSz-módosításában szereplő csomóponti átszervezések Záhony területén nem valósulnak meg május elsejétől, mivel az Igazgatóság még nem tárgyalta az előterjesztést. Felvetettük, nem látjuk biztosítottnak a Pályavasúti Üzletág létszámából Záhony-Porthoz átkerülő 13 munkavállaló hosszútávú továbbfoglalkoztatását. A humánpolitikai igazgató megnyugtató szavai némi biztosítékot jelentenek arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók az új munkáltatónál folytatják tevékenységüket.
Székesfehérvár állomás besorolási problémáit is felvetettük, miszerint a főrendelkezői besorolás helyett csak a rendelkezői státusz létezik. A táblakezelők a 8-as MMK-ba tartoznak (ugyanabba, amibe az állomási betanított munkások is.) A külsős forgalmi szolgálattevőknél sem került alkalmazásra a kiemelt kategóriájú besorolás, annak ellenére, hogy mind a bérmegállapodásban foglaltaknak, mind pedig a Forgalmi Főosztály által kiadott kritériumrendszernek megfelel az állomás (első kategóriás), és az alkalmazott állomási technológia is.
Az átirányítás, kiküldetés, helyettesítés problémáinak megoldására a munkáltató KSZ alkalmazása helyett további szabályzatok megalkotásával kábít bennünket, ahelyett, hogy a vállalt kötelezettségeknek megfelelően ezekért a megfelelő díjazást kifizetnék, illetve az érintett munkavállalókkal a megfelelő megállapodásokat megkötnék. Az elmúlt hónapokban ugyanis több ilyen esetet derített fel Szakszervezetünk, ahol aztán tagjaink részére visszamenőlegesen fizették ki elmaradt jövedelmüket.
A munkáltató állítása szerint júniusig végez az állomási végrehajtási utasítások és az ahhoz kapcsolódó technológiai létszám áttekintésével. Amennyiben technológiai létszámhiányra derülne fény, ígéretet tett arra, hogy ezt pótolja. Emellett azt kértük, hogy azokon a szolgálati helyeken, ahol a létszámkérdés problémát jelent, az érdekképviseletekkel közvetlenül egyeztessen a munkáltató a megoldás érdekében. Szó volt a saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítéséről is. A munkáltató képviselője szerint rengeteg probléma merült fel ezzel kapcsolatban – mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltató oldalán. Ezért a Jogi Igazgatóság szabályozást dolgoz ki, amelyet pár héten belül a VÉT elé terjeszt.
Mint tudjátok, a VDSzSz még a múlt év decemberében megállapodott Zsoldos Mariannal, hogy a munkábajárás költségtérítése a Pályavasútnál – ahogy a Trakció, a Start és a Gépészeti ZRt-nél is történik – kilométerenként 28 Ft lesz. Erről a Pályavasúti Üzletág szakági függelékében meg is állapodtunk. Azóta járvány söpör a pályavasúti munkáltatóknál, a sárgaság öntötte el sok-sok szolgálati vezetőt: az ÁNTSZ szerint nem kell hepatitisz járványtól tartani, annál inkább az irigység az, ami a bőrszín elváltozását okozza. Minden létező kifogást kitalálnak arra, hogy a fantasztikus összeget a nem-haverok ne kaphassák meg. Erről már egy kódexnyi tanulmány gyűlt össze ifjú Endrénél, aki vélhetően akadémiai székfoglalóját is képes lesz összeállítani a bonyolultabbnál-bonyolultabb jogi helyzetek elemzésével. A helyzet tarthatatlan, hiszen van egy korrekt, viszonylag egyszerű szabályozás, amire évek óta várnak az érintettek, csak a végrehajtás várat magára. Tapasztalva a PÉT-ülésen a kínlódást, szakszervezetünk javaslattal bátorkodott élni:
Eszerint azon szolgálati helyeken, ahol tagjaink, valamint a többi munkatárs a munkábajárás költségeinek megtérítéséért esedezik a munkáltatónál, az általuk benyújtott erre vonatkozó kérelmeket a helyi függeléket megkötő felek bírálják el. Így minimálisra csökkenthető az egyoldalú pártosság, így vélhetően csak azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknél indokolt. Meg kívánjuk jegyezni, hogy az elmúlt sztrájkok alatt a munkáltató – főleg egyes csontos fiúk – igen nagyvonalúnak és adakozónak mutatkoztak e térítések tekintetében. Hiszen nem egy esetben még személyükben még sofőrként is kedveskedtek azon munkavállalóknak, akiket sztrájktörésre az adott szolgálati helyre saját gépkocsijukon behurcoltak, majd utána haza is szállítottak. Sajnálatos, hogy ezen önzetlen magatartás a mindennapokban nem érhető tetten. A munkáltató természetesen elzárkózott javaslatunktól, és továbbra is odázza az ügyet azzal, hogy ifjú Endrét megbízta a részletes szabályozás kidolgozásával. Akik esetleg olvasták a „Háború és békét” nagyjából sejthetik, mennyi időt fog a nemsokára megjelenő kódex áttanulmányozása igénybe venni.
Az, hogy tavaly a debreceni járműjavítót mintegy kétmilliárd forint körüli összeggel sikerült padlóra küldeni, senkit nem zavar, ellenben a költségtérítésekre kifizetendő pár tízmilliót úgy tekintik, mint a MÁV-ot pokolra juttató szörnyűséget.
A felügyeleti pótlékok kifizetésével kapcsolatos aggályainkra a munkáltató számunkra elfogadható választ adott. A Pályavasúti Üzletág hároméves hatékonyságjavítási tervezetén még változtatni kíván a munkáltató, ezért azt csak két hét múlva adja át a szakszervezetek részére.
Kiszervezés előtt a Pályavasút: Szamos Alfonz elmondta, hogy az Üzletág önálló társaságba szervezésére május 31-ig megvalósíthatósági tanulmányt készítenek, amelyet a vezetői értekezlet és az Igazgatótanács elé terjesztenek.