Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Sajtóközlemény - 2008. 03. 26.


A VDSzSz Szolidaritás kibővített Országos Választmánya (OV) március 26-án értékelte a kialakult helyzetet, és szükségesnek tartja a sztrájk folytatását, a munkabeszüntetés kezdetének és időtartamának meghatározásával az Elnökséget hatalmazta fel.
A MÁV Csoport vezetése ugyanis nem mozdult el eredeti álláspontjától, és kategorikusan elutasítja a VDSzSz jogos és korrekt követeléseinek teljesítését, így a magatartásukkal okozott gazdasági és morális kárért őket terheli a felelősség. A Választmány egyúttal felhívja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetését, hogy a kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követelések teljesítésére olyan érdemi ajánlatot tegyen, mely a további munkabeszüntetés elkerülhetővé tenné.
Ismeretes: a VDSzSz továbbra is 10 százalékos alapbérarányos pótlék kifizetését követeli a kiszervezett munkavállalók – így a MÁV Gépészeti ZRt., MÁV Start ZRt., valamint a MÁV Trakció ZRt. dolgozói – részére. Szakszervezetünk a MÁV Cargo ZRt. privatizációs bevételéből továbbra is 250 ezer forint kifizetését követeli valamennyi vasutas munkavállaló számára. A VDSzSz Szolidaritás a kollektív munkaügyi vitát kibővítette a 38 mellékvonalon a személyszállítás további fenntartására vonatkozó korábbi követeléssel, valamint a pénzügyminiszter által bejelentett 1,1 százalékos inflációnövekedés kompenzálására irányuló követeléssel is.

Budapest, 2008. március 26.

A VDSzSz Szolidaritás Országos Választmánya