Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 03. 20.


Kocsivizsgálók, kocsivizsgálók és még egyszer kocsivizsgálók. Volt egy-két utazókat érintő probléma is a március 19-i, a VDSzSz által kezdeményezett konzultáción. Udvariasságból utóbbiakat beszámolónkban előre engedjük.
Március 20-án egyeztet a Start a Forgalom, a Biztonsági Igazgatóság, valamint a MÁV Trakció ZRt. felkentjeivel az április 6-án hatályba lépő, többek között a menesztést érintő utasításmódosítással kapcsolatban. Csontos Endrének már írtak levelet, de a válaszra a Start egyik képviselője sokat mondóan csak ennyit mondott: írtak is levelet, meg nem is. Ez persze, nem ért minket meglepetésként, a kritikus hangvétel azonban megerősített bennünket abban, hogy az általunk felvetett probléma a Startnak is kapóra jött, mivel amúgy a személyszállító cég MÁV ZRt. képviselőinek jelenlétében meglehetősen félszegen adja elő magát.
Röviden a probléma nem maga az utasításmódosítás, ami amúgy lazábbá tette a menesztést, hanem, hogy a Pályavasút képviselőiben fellángolt a virtus, és az összes fejpályaudvarra is kiterjesztenék a módosítás azon elemét, hogy vezető jegyvizsgáló menessze a vonatokat. Hogy a vezető jegyvizsgáló a kézfeltartáson kívül mit csinál még – pláne, ha vörös a jelző, arról pár héttel az utasítás életbe lépése előtt senki nem tud. (Aggályainkat már leírtuk korábban, merő humánus indíttatásból és a Húsvét közelségére való tekintettel ennek megismétlésétől megkímélnénk az Olvasót.) A március 20-i egyeztetést követően egy újabb konzultációra kerül sor, amelyen a történtekről beszámol a Start ZRt. vezetése.
Rákérdeztünk a technológiai létszám hiányosságaira, mivel már a helyettesítési díj sem elég arra, hogy vonzóvá varázsoljon egy 8-10 kocsiból álló szerelvényt az egyedül utazó vezető jegyvizsgálók számára. A kérdés nem új, évek óta görgetjük magunk előtt, remélve, hogy egyre nagyobbra duzzad, és egyszer lavinaként rázúdul az illetékesekre.
Vásárosnaményben továbbra is védőfelszerelés nélkül kapcsolják a vonatokat a jegyvizsgálók, holott a kérdés rendezését már egy év eleji konzultáción megígérte a munkáltató. A március 19-i konzultáción ismét megígérte.
És akkor a kocsivizsgálók. A Pécsi területen a Startos Kocsivizsgálói Tagozat közbenjárására megoldódik a második munkaközi szünet kiadásáról kialakult anomália. A Dél-Dunántúlon ugyanis az országban egyedülálló módon húsz percig még ültették a szolgálat végeztével a kocsivizsgálókat. Eddig.
A Keleti pályaudvaron még 99-ben osztott munkaidőt akartak bevezetni, ennek érdekében a KSZ helyi függelékét módosították is, így szolgálatonként 2 pár kocsivizsgáló 23:30 és 04:30 között pihent, azzal a feltétellel, hogy legyen hol és min pihenni, valamint nem mellékesen az alapbéren felül 30 százalékos műszakpótlék is járt a „fektetésre”.
Ez szűnt meg a Keletiben, miután a Start etikátlanul egyéni munkaszerződéseket íratott alá a kocsivizsgálókkal. Úgy látszik, a munkáltatót nem zavarja, hogy az intézkedést követően ámokfutásba kezdett a túlóra. A „fektetést” egyébként továbbra is szívesen látná a munkáltató a helyi függelékben, ezzel csak egy bibi van, hogy jóval kevesebb díjazás ellenében tenné ezt. Ami természetesen elfogadhatatlan, mivel a 99-es állapotokkal ugyanolyan, vagy jobb feltételekkel írnánk alá a helyi függeléket. Úgyhogy a munkáltató konoksága miatt egyelőre marad a túlóra. Összefoglalva: ha nem jön létre megállapodás a díjazásról, marad a túlóra, egyéni megállapodásokat a jövőben nem köthet a cég a kocsivizsgálókkal (sem).
A Nyugatiban is hasonló volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a munkáltató szóhasználatával élve, a csomóponti főnök jogi „kapufát” rúgott, amikor azt kezdeményezte, hogy havonta maximum háromszor megszakítaná a munkaidőt, majd a fennmaradó munkaidőt összeadva két nap szolgálatmentes időben (csúszó) a saját túrjába visszahozná a kocsivizsgálókat a kötelező idő teljesítése érdekében. Ezzel a szolgálati vezető a munkavállalók szabadidejéből vesz el. A vad elképzelést azóta a Kerepesi útról visszavonatták az önjáró szolgálati vezetővel.
Győrben az idősebb kocsivizsgálók jelezték, hogy az utánpótlás még mindig nem végez önállóan munkát, annak ellenére, hogy eredetileg három hónapos „betanítási időszakról" volt szó. Ez különösen nagy leterheltséget jelent a két-három fős túrokban, ahol az idősebbeknek kell még az újoncok problémáit is megoldani. Gombos György, a Startos Kocsivizsgálói Tagozat vezetője a probléma megoldását sürgette.
A hatvani kocsivizsgálók részére a kiküldetési díj visszamenőleges kifizetését követeltük, mivel Szolnokon végzett munkájukért ezt megspórolta a Start. A munkáltató megígérte, hogy 2007. július elsejéig kifizetik az elmaradt járandóságokat.
Miskolcon is gondok vannak a kiküldetési díjjal. Az itt dolgozó kocsivizsgálók munkaszerződésében változó munkahely van a munkavégzés helyeként megjelölve, ennek ellenére kiküldetés esetén járt részükre a díj is. Korábban ugyanis egyezség szabályozta a kérdést, amit most a Start vezetése fel kívánna rúgni. Cseh Bélával március 25-én egyeztet a munkáltató a kérdésben, a fejleményekről beszámolunk.
A Tagozat egyik szívügye az általános munkaköri leírás, amit a munkáltató nem kíván aláírni, szerintük ugyanis a tisztítási átvétellel a kocsivizsgálókat megbízni akarja, ahelyett, hogy megállapodna velük. A megállapodás ugyanis azt jelentené, hogy ezért valami pénzt is kellene adnia. A nagyobb pályaudvarokon tisztítás-átvevők dolgoznak, azonban félő, hogy munkájukat előbb-utóbb a kocsivizsgálók nyakába akarja sózni a munkáltató. Megbízással ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül meg is tehetné, ezért nem írjuk alá a munkáltató által vágyott általános munkaköri leírást.