Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Elnöki levél a miniszterelnöknek - 2008. 03. 07.


348/2008.

Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök

Budapest
Kossuth tér 1-3.
1055.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mint ahogyan Ön előtt ismert, az elmúlt évben szakszervezetünk kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett annak érdekében, hogy a MÁV, illetőleg a GKM által tervezett 38 mellékvonalat érintő változások ne kerüljenek alkalmazásra. A kollektív munkaügyi vita ezidáig nem hozott eredményt, annak ellenére, hogy a vasutas munkavállalók erre vonatkozó követeléseik alátámasztására több alkalommal is sztrájkoltak.
Figyelemmel az elmúlt időszak eseményeire, újfent szükségesnek tartjuk e lezáratlan kollektív munkaügyi vitában támasztott követelés teljesítését, értelemszerűen annak aktualizálása mellett.

Ezért a jelenleg tartó kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követeléseinket, mely a MÁV Zrt-nél, a MÁV-START Zrt-nél, a MÁV Gépészet Zrt-nél és a MÁV TRAKCIÓ Zrt-nél folyik, kiterjesztjük az alábbiakkal:
Követeljük, hogy a Kormány vállalja és garantálja, hogy az érintett 38 mellékvonal vonatkozásában a személyszállítás szüneteltetésére – mindaddig, míg erről szakszervezetünkkel megállapodás nem születik – nem kerül sor. Ennek érdekében a Kormány a tulajdonos jogán tegyen intézkedést, hogy a MÁV Zrt-nél haladéktalanul kezdődjenek technikai korszerűsítések, beruházások, hogy a pálya és annak tartozékai, állapota elvárható színvonalra emelkedjen. A Kormány a tulajdonos jogán a MÁV Zrt-t kötelezze arra, hogy a MÁV-START Zrt-nél megfelelő menetrendi struktúra kialakítására kerüljön sor annak érdekében, hogy az említett vonalakon a személyszállítás szolgáltatási színvonala emelkedjen.
Tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint e követelésben a munkáltató személye nem meghatározható, az 1989. évi VII. törvény 2. §. 2. bekezdés értelmében az egyeztető eljárásra a Kormány képviselőjét – ahogy ezt korábban is tette – szíveskedjék kijelölni!
Az egyeztető tárgyalás mielőbbi megkezdésére is figyelemmel, várom válaszát!

Budapest, 2008. március 7.

Üdvözlettel:

Gaskó István
elnök