Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 02. 29.


Az utasításellenes munkáltatás – így például a vonatvizsgálatok elmaradása, illetve az aggályos fékpróbák – okainak vizsgálata ürügyén az erről szóló dokumentumok Szakszervezetünkhöz való eljuttatásának körülményeit firtatja a munkáltató a meghallgatások során érintett tagjainktól, a bejelentőktől. Az eljárás alkalmas arra, hogy megfélemlítse a meghallgatottat, így nehezítve a történtek rekonstruálását. (Erről a birtokunkban lévő meghallgatási jegyzőkönyv is tanúskodik.) Szakszervezetünk tiltakozik az eljárás ellen, és követeli, hogy a meghallgatásokon a VDSzSz képviselői jelen lehessenek.
Eközben ismét eredménytelenül ért véget a közvetítő bevonása mellett zajló kollektív munkaügyi vita február 29-i fordulója is. A MÁV Cargo ZRt. privatizációs bevételéből a vasutasok részére történő egyszeri kifizetésű, 250 ezer forintos követelés teljesítését a MÁV továbbra is jogi és gazdasági okokra hivatkozva tagadja meg, azonban a kifizetést tiltó törvényi helyet mindeddig a közvetítő kérésére se tudták bemutatni. Annak ellenére hivatkozik erre a munkáltató, hogy egyre nyilvánvalóbb, a vevőnek a privatizációra fordított összegből még a lobbicég ügyködésének finanszírozására is futotta. Vajon ténylegesen mennyit ér a MÁV Cargo? Lehet, hogy többet, mint amennyit fizettek érte? A még elégséges szolgáltatás tárgyalásán a MÁV Start megerősítette korábbi álláspontját: eszerint ha létre is jönne a megállapodás a még elégséges szolgáltatásról, a cég vezetése a felsorolt vonatokon kívül az összes többi szerelvény közlekedtetéséhez ragaszkodik. A március 9-i népszavazásig felfüggesztett sztrájk folytatásakor továbbra is káosz vár az utazóközönségre, valamint a vasutasokra, ezért egyedül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamit a MÁV ZRt. vezetését terheli a felelősség, akik valami általunk ismeretlen oknál fogva a megállapodás helyett a sztrájkhelyzet fenntartásában érdekeltek.
Érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a MÁV ZRt. kérelmét, mivel a végzés indokolása szerint a MÁV ZRt. által szakszervezetünk sztrájkja jogellenességének megállapítása iránt indított eljárásban már született érdemi döntés, így ebben tárgyban már nem lehet újabb döntést hozni. A Bíróság felhívta a MÁV figyelmét arra, hogy bár a törvény a sztrájk jogellenességének megállapítása iránti kérelem előterjesztésére nem állapít meg határidőt, ez nem jelentheti azt, hogy a MÁV újabb és újabb indokokra való hivatkozással kérheti a sztrájk jogellenessé nyilvánítását. Ezt ugyanis csak egy alkalommal lehet megtenni, és ebben az egy eljárásban kellett volna a munkáltatónak felsorolni valamennyi indokot, ami alapján a munkabeszüntetés jogellenességének megállapítását kéri.

Felhívjuk a sztrájkban résztvett szakszervezetünkön kívül munkavállalók – így a VSZ tagjainak - figyelmét, hogy sztrájksegély-kérelmüket a szolgálati helyükön működő VDSzSz alapszervezeti tisztségviselő, vagy a VDSzSz terület irodája, vagy a VDSzSz Központja felé jelezzék. A VDSzSz területi irodáinak és Központjának telefonszámai honlapunk Elérhetőségünk rovatában találhatóak.